lördag 20 december 2014

Att hitta kroppens minnenSedan kring den 13:e - 15:e December ligger andra verkligheter närmare. Det kan märkas som att man blir mer berörd än vanligt. Man känner mer för man känner igen. Känner igen innebär att man känner sådant som känt förut, fast man inte har händelser till det, för det ligger i en annan parallell verklighet.

Det här kan märkas när man tittar på en bild, läser en bok eller ser på en film. Man blir berörd. Känna är nämligen kroppens minnen. Här kommer några tips hur du själv kan få reda på mer om dig själv i parallell verklighet:

Att hitta själv:
Titta på en film som berör dig.
Gör det ensam så du kan släppa ut dig själv utan förbehåll.
Våga känna allt du känner.
Kom ihåg att känna är kroppens minnen.

Se om filmen efter några dagar när allt landat inom dig.
Se en kort bit och pausa filmen.
Stanna upp och fråga dig vad du kände. (Inte varför känner jag så här. Det är att ifrågasätta dig själv)
Skriv ner känslan/känslorna.
Fråga mer. T.ex hur kommer det sig att jag klänner så här?
Invänta alltid minst 3 till 15 sekunder innan känslan som väckts av frågan har klingat på plats.
Låt allt var ologiskt! Ologiskt är ett bevis på att du inte tänkt ut det själv!
När du känner dig redo spelar du filmen vidare.
Bli inte förvånad om det kan ta några kvällar att se en hel film.

Tips:
Tro inte att du inte kan minnas. Kan du känna ologiskt starkt finns det en orsak till det fast den inte finns i denna verklighet.
När det känns riktigt mycket känns det som om man inte känner någonting - det bara överväldigar. Det är då det krävs känslomod. Stanna i det tills konturerna framträder... och du kan sätta några ord på det.
Ibland är det en detalj i klädedräkt som väcker, eller ett citat. Spola tillbaka om du behöver och se vad ögonen dras till, vad öronen lystrar till. Pausa.

Berätta inte om det direkt efteråt. Låt det landa först.
Spara anteckningarna så du kan se tillbaka på dom. Då lägger dit sig på plats och lägger sig närmare dig i den här tiden.
Passa på nu när andra verkligheter ligger närmare än förut.
Det här är rikt liv. Rikt inre liv.

Filmtips: 
Berättelsen om Narnia - Häxan och lejonet 

Lycka till.
Skicka gärna respons till mikaelkvist100@gmail.com

söndag 7 september 2014

När kosmiska vinden vänt

Flera har märkt av ökat motstånd i sina liv, från mitten av Augusti. Man har mått sämre. Planer gått sämre. Vad har hänt? Den kosmiska vinden har vänt och bokstavligen blivit kallare. Här beskriver vi hur det skett och genom vilka symptom det yttrat sig.

När tiden korrigeras
Mellan den 8:e och 14:e Augusti observerade vår grupp att det skedde spontana tidhopp av olika slag. Klockor som aldrig gått fel förut stannade. I ett fall spelades en CD-skiva baklänges för några sekunder. En trädplantering hade plötsligt vuxit flera år i höjd på något dygn.
Dessa små noteringar var tecken på att en korrigering i tiden hade skett. Det är något som kan ske i små ryck när tid som varit manipulerad hoppar tillbaka till ett naturligare läge.

Drar ihop sig igen
Den 18:e Augusti märkte flera i vår grupp att det hade dragit ihop sig på nytt. Nya symptom började märkas i kroppen och i sinnet men dessa påverkningar var definitivt inte naturliga. Plötslig fick ett stort antal personer klåda, ont i halsen, svidande ögon, frusenhet och förkylningssymptom. Samtidigt började antalet fall med yrsel öka på akuten. Det är ett av de säkraste tecknen på tvångsöppningar, ett slags påtvingade initeringar som gör att människor får en ofrivillig uppkoppling till en specifik frekvens/existens. Dessa karakteriserades av att de gav en hög ton i örat som annars bara skall förekomma om man befinner sig i en dimensionsport just när den råkar vara öppen.

Vad händer under sådan påverkan?
När den här typen av tvångsöppning sker känner man sig till exempel onärvarande och dagvill. Eftersom det påtvingats ovanifrån stoppar det det naturliga flödet underifrån av jordkraft från Modern. Det kan ge upplevelser av onaturlig kyla i och kring kroppen samtidigt som det kan ge hetta i fötter och stockningar i benen så de värker. Fotsulorna kan bli väldigt ömma som om man har gått massor.

När påverkan ligger på längre tid kan det bli allvarligare problem på balansnerven. Därför ökade antalet fall på akuten med yrsel. Det skrevs den 26:e om att virus börjat sprida sig som satt sig på balansnerven. Senaste veckan har antalet personer ökat som inkommit för problem med domningar och känselbortfall. Det vanligast har dock inte varit så radikalt utan rört sig om att man haft svidande ögon och en omotiverad stress och känt som om tiden försvunnit på dagarna. Det är vanligt när hög frekvens kommer in.

Omskakningen den 30:e Augusti
En av de större påverkningarna var vid 18-tiden den 30:e Augusti. Då kom det in flera rapporter om plötslig yrsel och medvetendebortfall, extrem huvudvärk och hoppande hjärta. Påverkan kändes under flera dagar (31:a Aug – 1 Sep) och många mådde kraftigt illa och kände sig avdomnade i både tankar och känslor. Utöver att vi är över 20 personer i KV gruppen som har kontakt med varandra, har vi tillgång till bekräftande information från akuten och från geomagnetiska data. Genom dessa har vi lärt oss att när det är hög magnetisk aktivitet tillsammans med stark gammastrålning och över Sverige lokala kraftiga variationer brukar oönskade öppningar ske. Både klärvoajanta och andra brukar reagera cirka 2-3 timmar före det kan uppmätas. Se kurvorna nedanför.

Vi fick efter det in flera frågor från olika personer om vad som hade skett. Den här artikeln är ett försök att kort förklara ett komplicerat läge med många aktörer bakom. Påverkan har fortsatt kan vi bara konstatera men några prognoser vill vi inte ge. Allt kan nämligen hända mellan himmel och jord.
 

Fördjupningsbilaga
- Materiaslag
Vanligast förekommande är V-formade strukturer i olika vinklar ovanför i in i huvudet. I vissa fall även på ryggen. Dessa är de primära tvångsiniteringarna.
Flera föremål har varit decimeterstora och roterande vilken gör dem till tvångsöppnande också. En annan typ av föremål som är mer skärande i sin struktur har varit förbundna med varandra i kroppen via rörliga och ibland slingrande silversträngar. Det märks genom att en smärta kan uppstå i en del av kroppen när man tar bort den från en annan del. De kan var både skärande och elektriskt brännande. De skärande föremålen som har så hög frekvens ger upphov till att nerver känns som om de skärs av och man får lokala domningar eller känselbortfall. Det släpper dock så fort de försvinner eller tas bort.

- Frekvens
När materia är av extremt högfrekvens stressar den tiden och orsakar omotiverad stress i kroppen. Dessutom blir det som om tiden försvinner och man hinner ingenting. Materian upplevs som kall eller brännande kall om den är extrem. Det beror på att vi upplever kyla när vi förlorar värme fortare. Därför upplevs moderspolens materia och påverkan som varm och mjuk. Den är alltså långsammare än vår stress.

- Teknologi
Vi har funnit mellan 5 och 7 olika materiaslag i kroppen som är aktiva nu. Det motsvaras av en allians av samma antal utomjordiska grupper från framtiden. Alla har de gemensamt att de är av extremt hög frekvens. Det innebär att föremålen kan vara svåra att se och blir lätt bländande dimma om man inte vet hur man korrigerar sitt eget seende.
Det här är avancerad teknologi som vi skulle kalla för ”andlig teknologi” eller ”energiteknologi”. Med det följer ofta den vanliga frågan varför gör man så här om man nu är teknologiskt och andligt avancerad? Kortaste svaret blir att den formen av utveckling som lämnar empati, kroppslighet och närhet bakom sig blir kirurgisk och extrem mot alla som inte delar just deras kollektiva varande. Hos oss påverkar det ofta på sådant sätt att extrema åsikter och fanatism stimuleras. Det är inte en framtid att sträva mot.

- Bakgrund
Denna vår har inneburit en enorm öppning för jordkraften (moderspolen) att strömma ut i kosmos. Detta kan bara ske med tio års mellanrum. Och när det sker ger den upphov till enorma förändringar som inte alltid tas emot välkommet. Gamla maktstrukturer vill förbli gamla maktstrukturer. Då uppfattar man jordkraften (modersprincipen) som ett hot mot den rådande hierarkin i faderspolen. Det är naturligt att man går till källan för detta hot och försöker rikta upp framtiden igen, på bekostnad av oss, vår frihet här i deras dåtid. Det här är alltså ett sätt att försöka vända den kosmiska vinden.

-------------------------------

I de kommande böckerna om Kristallportar beskrivs fenomenet kollektiv väder ingående och hur detta är kopplat till portaler och deras dimensionella öppningar.

Boka de kommande böckerna och mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar. Du binder dig inte för någonting.

.


fredag 20 juni 2014

Kan ryggont smitta?


Ryggont smittar inte! Det vet alla. Men varför har så många, oberoende av varandra, fått likartade ryggproblem vid samma tid? Kan det finnas ett samband mellan det och flygvapnets aktiviteter över ett visst portområde?

Påverkan på kollektivt väder
Vår grupp av observatörer började för cirka en vecka sedan att märka av smärtor som uppkom i ryggslutet. Smärtorna verkade komma utan någon belastningsorsak. Detta fann vi anmärkningsvärt. Ännu märkligare var att några av observatörerna samtidigt märkte av lättare besvär i magen och hjärtat. Som om smärtorna i magen och i ryggen hörde ihop. Dessa observationer gjorde att vi började misstänka att det fanns en påverkan från vad vi kallar det kollektiva vädret.

Akuten full av ryggproblem
Känsliga personer förnimmer ibland saker som andra inte gör, men de känsliga är oftast några få. När vi däremot fick veta att det var en ovanligt stor inströmning av personer med akuta ryggsmärtor och ryggslutsmärtor på akuten blev bilden annorlunda. Bl.a den 17 juni var det flera patienter med akuta smärtor som aldrig tidigare haft problem som uppsökte sjukvården.

Dessutom var det ett antal patienter som hade hjärtklappning som de inte haft förut. I övrigt kännetecknades dagen av trötthet och sömnighet, enligt våra observatörer. Personalen på sjukhuset gäspade ideligen.

Klärvoajant observation
För mig som klärvoajant är det är alltid spännande att se när så här många människor påverkas oberoende av varandra. Det är dessa observationer som gjort att ordet kollektivt väder myntats. Vad som ligger bakom de kollektiva påverkningarna är nästan lika många orsaker som det finns symptom. Men det går att urskilja källor och orsaker.

Människan fungerar mycket som en resonanskropp. Den fysiska kroppen resonerar med olika yttre frekvenser vilket i sin tur ger upphov till olika symptom. När det gäller smärtor i ryggraden har det ofta handlat om skiften i kosmos axel (kring vilken dimensioner roterar). Hjärtklappning, utan tidigare diagnos, hör ofta ihop med att hinnor som hindrar kommunikation mellan olika dimensioner penetreras. Extrem sömnighet eller trötthet kan komma när det försiggår intensiva förberedelser inför förändringar på flera existensplan. Dessa intensiva förberedelser gör att man inte har resurser att vara fullt närvarande i sitt medvetande här på jorden - fullt fokus behövs på annan plats.

Flygvapnet över portområden 
Vi fick veta att det var på väg att bli ett möte mellan poler på eftermiddagen den 18:e juni. Ett möte mellan poler är när representanter från faderspolen (tex änglaväsen eller utomjordiska) möter representanter från moderspolen (tex naturväsen). För att ett möte mellan poler ska kunna ske aktiveras portområden. När ett portområde är aktiverat märks detta ibland i variationerna i Jordens magnetfält. Denna gång var det inget undantag. När det är dimensionella skepp (skepp som kan vara osynliga för ögat men synliga på militärradar) är inblandade ökar flygvapnets aktivitet. Den 18:e på eftermiddagen flög flygvapnet över dessa portområden som hade aktiverats. 

Ett möte mellan poler är en stor händelse i den kosmiska världen. Så här stora kosmiska förändringar är ett gott tecken och en bra inledning inför midsommarsolståndet som blir en mötespunkt och en vändpunkt! Här är en av kurvorna som nämnts ovan:


Symptomen
De symptom/obehag som du eventuellt känt av inför detta möte bör snabbt går över - så att du kan njuta av ditt midsommarfirande i fulla drag!
M Kvist

lördag 12 april 2014

Jesus fru - nu bränns det igen!På bladet står det på koptiska: "Jesus sade till dem; Hon är min hustru. Hon kommer att bli min lärjunge."

Man menar att: Det är konstigt att man skulle betona att det är just "min hustru" i en utsaga som läggs i Jesu mun. Ingen av de kyrkligt accepterade evangelietexterna, som ju ligger mycket närmare i tid för Jesu liv, antyder att han skulle ha haft någon fru.

Skepsisen fortsätter: Maria från Magdala har pekats ut som hans kvinna. De spekulationerna bygger på en sekvens ur en text kallad Filipposevangeliet där det står: "Men Kristus älskade henne mer än alla lärjungarna och brukade ofta kyssa henne på munnen."

Men om man tittar på de gamla judiska traditionerna fick man endast kallas mästare om man var gift. Det gäller fortfarande. Det betyder att hon självklart var där. Frågan är bara vem hon var? Och vore det inte naturligt att det är Maria från Magdala som var angelägnast och kom först till graven.

Källa: http://www.expressen.se/nyheter/jesus-namner-sin-fru---inte-en-forfalskning/

torsdag 20 mars 2014

Dimensionella opportunister

När portar står öppna kan människor reagera negativt också. Här är några datum vår grupp noterat och några av de samband vi hittat. 
9/3
Natten till den 9/3 var det ovanligt många som rapporterade att de vaknade av mardrömmar och hade besökare i rummet. Somliga till och med hörde dom fysiskt i rummet! Kroppsliga reaktioner var kyla i överkroppen och i bröstet tillsammans med påtaglig ångest.

10/3 
Mer eller mindre mediala kunde den 10/3 känna att de blev påtvingade en vilja ovanifrån som ville igenom. Andra (vanliga människor) kunde känna det som om de blev dimmiga i huvudet och lite viljelösa. Det här har rapporterats förr. Ofta i samband med när några entiteter vill komma igenom med sina budskap och hitta nya kanaler. Lustigt nog har det ofta skett några få dygn efter en större soleruptioner.

13/3
Natten den 13/3 var sambanden åter igen tydliga när människor reagerar negativt: Portar står öppna i Jordens Kristallnät i kombination med stark röntgenstrålning från solen och hög aktivitet i geomagnetiska fältet. Det gav många personer reaktioner som yrsel, andningssvårighet, problem att tänka klart och hitta sin drivkraft. Även reaktioner i öron, ögon och näsa som liknar förkylning. Det är fortfarande ihållande för en del trots att rymdvädret inte stormar längre. Det verkar variera beroende på känslighet och var man befinner sig.

Ny kanaliseringsvåg 
Följande är inget svar utan bara en återkommande observation: Det brukar inte dröja lång tid efter större soleruptioner förrän entiteter upptäcker blommönstrets öppna portar och kommer med nya skimrande kanaliseringar. Den här gången var det inget undantag. Se blogginlägg om vårens kanaliseringsmode.

Kollektivt Väder är spännande att studera.
Det som vi delar med oss av i den här artikeln baseras på en stor referensgrupp. Inom KV-gruppen kan det bli uppåt 200 oberoende rapporteringar på en månad. Vi använder oss av bl.a elektronisk utrustning som kan mäta när dessa portöppningar är aktiva. Du kan bidra till den här kunskapsbanken genom att rapportera om du får påhälsning/mardrömmar och liknande! Ju mer kunskap vi har desto säkrare blir våra slutsatser. Dela gärna.

E Mattsson och M Kvist

lördag 15 mars 2014

Våren kanaliseringsmode - alla ljusarbetare får 10 Miljoner Dollar!

Mother Sekhmet – Arg och arresterar 10 000 för avrättning
Ett exempel på vårens mode är Sananda som lovar genom Elisabeth Trutwin: "Earth for the next few months which will birth in the greatest period of abundance, beauty, love, truth, justice and peace ever known on Earth". Låter bra! Men ring inte Sananda för 650kr/tim för ett privatsamtal fast det är lågt (Han brukade kosta 2500/tim) Läs istället sammandraget av deras agenda nedan.

Sunt förnuft räcker
Du behöver inte vara klärvoajant för att ha insyn i dessa väsen. Sunt förnuft räcker långt. Ofta låter det väldigt bra när entiteten pratar fritt men om du börjar ställa frågor och ifrågasätta ser du snart vem eller vad som står bakom det hela. Här är några exempel du lätt kan genomskåda:

UTDRAG FRÅN TRUTWINS KANALISERINGAR:

 • De Goda har redan arresterat 10 000 bankmän!

”On October 31, 2008 Heidi, who works with KOS zeroed out the entire world economy and brought in the NESARA economy. On that same day in 2008 10,000 bankers were arrested and taken to the Hague to await execution.”


 • Avrättningsorder utfärdad av Mother Sekhmet, S.t Germain...!

”Then on November 4, 2008 under the orders of Mother Sekhmet, St. Germain, KOS as the Provost Marshall General, Barack Obama ordered the execution of Hillary Clinton and the 10,000 bankers.”


 • Bara påven saknas!

”Enactment of NESARA Law will be simulcast on television for all to witness but cannot be done until Pope Benedict is arrested along with all the other criminals.


 • Alla ljusarbetare får 10 miljoner dollar inom 72 timmar!

”That fact and the details will be announced by Lady Master Nada. Deliveries will be accomplished within 72 hours of NESARA’s announcement for all non-criminals, in the U.S., UK, Canada and Australia.”


 • Se till att ha eftersändning!

”If you plan on being away from your residence for an extended period, it is advisable to put in a temporary change of address notice to your local postmaster.”


 • S.t Germain fixar bilen betald!

”...credit card balances are zeroed out and bank debt relief is given to Americans for bank loans including mortgages, car loans.”


 • Din pengar är säkrade när de kommer!

”The Corporate USA is Bankrupt, now. The Republic–We The People–is safe inside NESARA Law. So don’t be concerned about the Criminal Bankers as their bankruptcy will NOT affect NESARA funds or accessing funds after Announcement.”


 • Släpp fångarna loss det är vår i vår!

”A near total amnesty will be granted to most ones now in jails and prisons”


 • De onda kommer man jaga över hela världen!

”Lady Master Nada was appointed by the World Court as International Special Prosecutor with power to dissolve courts and arrest any International Criminals wherever they may be located on the planet. At least 100,000 Cases have been considered...”


 • 100 000 till satta i fängelse och väntar i Haag!

”These ones have already been taken to the World Court in the Hague for War Crimes Trials and sentencing. Another condition for Announcement is the disclosure of the Galactic Presence and their Involvement in planetary affairs.”


 • S.t Germains milis på Jorden ser till att det blir gjort!

”The legal means to take us through this denouement was set in place in 1999 by the ICJ at which time St. Germain and the King of Swords who is the head of the worldwide militia of 4,000,000 men plus 40,000 Galactic-humans, were given the power to prosecute and take such actions as are required to remove the corrupt ones and to insure that the whole planet is prepared for upshift into the 5th Dimension, in the short time left in this cycle.”


 • Full lydnad garanteras!

”All governments will become compliant or will be changed.”

S:t Germain – Fixar tillbaka alla pengarna, åtalar och avsätter regeringar 
med hjälp av en milis på 4 miljoner man.
-------------------------------- 

Det är bara en hake...
Trots dessa entiteter kallar sig för mästare är de inte kapabla att själva öppna portarna. De behöver människor som öppnar sig i meditation och är kanaler som släpper igenom mästarna och som i sin tur ser till att Galaktiska Federationen kommer igenom s.k. StarGates. Det här påminner om Pandoras box.

Håll Pandoras box stängd
Kanalisera inte! Öppna inte Stargates åt de som kallar sig för mästare! Se upp för euforiska känslor som kanaliseringarna väcker utan att först granskat deras agenda! Jag har klärvoajant förmåga som de flesta saknar - att kunna se entiterna bakom som i kanaliseringar kallar sig för olika namn. Jag har t.ex mött fler än 13 stycken som kallat sig för Ashtar. Och skulle den som kanaliserade sett vad jag såg skulle den lagt benen på ryggen! Att dessa S.t Germain, Mother Sekhmet, Ashtar m.fl utlovar globala fängslanden och avrättningar förvånar inte det minsta när man sett deras rätta natur. Gå inte på vårens kanaliseringsmode.

Sammanställt av Mikael Kvist.
-------------------------------- 

Källor:
Citaten har hämtats från Trutwins kanaliseringar som finns att läsa på
http://cosmicascension.org/earths-great-transformation-a-message-from-sananda-through-elizabeth-trutwin-march-5-2014
http://cosmicascension.org/no-dates-no-nukes-no-flukes-a-message-from-ashtar-through-elizabeth-trutwin-february-28-2014/
http://cosmicascension.org/nesara-law/ .
Detta här är en del av jättelik kult med masskanaliseringar från USA. Man kan ana omfattningen genom att kolla på
http://en.wikipedia.org/wiki/NESARA.

fredag 7 mars 2014

Få en bild av Kristallnätet

Det kan vara svårt att föreställa sig vad Jordens Kristallnät egentligen är och hur det ter sig för ett klärvoajant öga. Kristallnätet är långt mer än bara ett energinät eller mönster. Kristallportar är långt mer än bara kraftplatser med speciell energi.


Den här bilden är hämtad från Osho Zen tarot. En ovanligt träffsäker bild som visar hur en Kristallport egentligen är en plats för möte mellan poler. Det skapas av en resonans i det kristallformiga mönstret när det öppnar sig. Mycket lik den i bildens mitt.


Kristallnätet kan man se som en slags facetter där linjerna utgör brytningar mellan verkligheter. När dessa vibrerar upplevs de som energilinjer. Där dessa linjer möts uppstår åter igen möten och därmed portar. På så vis kan man säga att portar aktiveras utmed linjer, fast det inte är så, utan ett stort levande resonansmönster.


Mötet mellan de två grundläggande polerna bildar Kristallportar där tid och rum kan upphävas. Det kan upplevas som en tunnel eller öppning till en annan verklighet. I och med att tid, som vi känner den, upphävs, uppstår öppning till annan tid. Platser, till synes skilda, blir förbundna med varandra genom tid, rum och rymd. Allt står endast en tanke bort. 


Kristallnätet har ingenting med kristaller att göra egentligen. Det är ett levande, vibrerande nät som bildar blomformer och cirklar vars diameter till slut når ut kring hela Jorden. Där möts de från olika håll som linjer i ett tolvstråligt stjärnmönster.Ska man förstå Blommornas mönster behöver man förstå att de är levande... De hämtar sin näring ur djupet. De dör i ensidiga himmelsljuset. Och de slår ut i blom i mötet. Möte där två poler är mer än i balans - de är i förening. Det/de jag kallar för De Två som är Ett.


Citat: M Kvist

onsdag 26 februari 2014

Blommönstret aktiverades

När jordens kristallnät aktiveras kan det märkas det på olika sätt. Ofta kan man känna det som hjärtklappning eller som om hjärtslagen blir tyngre. Det kan också kännas tungt att andas. Hjärtkänslor blir också starkare.

Förändringarna den 15/2 märktes så här tydligt i Kiruna. Så gott som exakt när blommönstret aktiverades vid 13-tiden!! (klicka på bilden om du vill se noggrannare) Från och med den tidpunkten och det datumet har många känt som att det blivit mjukare i tillvaron. Flera mediala och även vanliga personer har känt av Marias närvaro. Man har även känt sig varmare, främst i fötter och ben. Man kan se det som att den kvinnliga varma polen balanserade upp den kalla manliga polen.


Polmötet ger upphov till fler öppna Kristallportar. Det har fortsatt och två märkbara datum är 19/2 och 20/2. Den 19:e februari fick många ont i ryggen vilket ibland är ett förtecken på att Kristallmönstret aktiveras. Den 20:e februari släppte det i både rygg och hjärta så det blev upplevelsen hjärtklappning, svettningar och flåsanden. Händelsen i Kristallnätet ligger synkroniserat med diagrammet för K-.index nedan (ett slags mått på magnetfältsaktiviten kring Jorden).


Natten mellan 24/2 och 25/2 skedde en större soleruption. Fast den inte var riktad mot Jorden reagerade många ändå den natten. Flera ovanligt nog med ont i magen mitt i natten. Telefoner och datorer började småkrångla den 25/2. Lustigt nog inte hos alla utan mest hos personer som är lite mer mediala. Det är alltså en koppling mellan solens aktivitet och hur vissa lite mediala personer påverkar sin omgivning. Man kan se det som att de är mer port än andra.


Aktiviteten i Kristallnätet har ökat drastiskt och kommer med alla sannolikhet hålla i sig om ser tillbaka på tre årtiondens rytmstudier. Det innebär också att fler portar står öppna under våren. Och som bieffekt är det bara en tidsfråga innan nya kanaliseringar kommer att välla ut över Internet om uppstigning, nedstigning,  masslandningar etc etc. Dessa går tyvärr hand i hand om ser tillbaka över ett par årtionden. (För aktuellt dagsfärskt rymdväder går du in på sidan Rymdväder.)

Tack till Mikael Kvist för information och till KV-gruppen som håller dygnet-runt-koll på läget. E Mattsson. 

onsdag 19 februari 2014

Celler i människan

En av de grundläggande utomjordiska symboler jag stött på som betecknar ett universum är också symbolen för en människa. Jag har ofta visat den under kurser jag hållit. Det är intressant att nu har man funnit en slående vetenskaplig likhet:

Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår. Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. Antalet stjärnor i en galax kan variera från några hundra tusen i de minsta till några hundra miljarder i de största. Man uppskattar antalet galaxer i den observerbara delen av universum till ca 100 miljarder.

Konsulterar man en uppslagsbok i astronomi eller kosmologi, finner man att antalet galaxer i universum anges till cirka 100 miljarder. Det är dock kanske mer realistiskt att anta att det är en biljon (1000 miljarder). Då tänker man endast på det synliga universum. Enligt den moderna kosmologin är universum oändligt, och i så fall kommet det sannolikt att finnas ett oändligt antal galaxer.

Den nya siffran för antalet stjärnor i rymden är så stor att den lättast kan beskrivas med en enkel formel: 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30. Utskrivet blir antalet stjärnor: 300 000 000 000 000 000 000 000. Tidigare var det alltså "bara" 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 10. Rätt många det också.

Pieter van Dokkum har också roat sig med att jämföra den nya siffran med hur många celler vi människor har i våra kroppar (50 biljoner) och sedan multiplicerat dem med antalet människor på jorden. Svaret blev 300 000 000 000 000 000 000 000. Alltså lika många som antalet stjärnor. M Kvist