torsdag 20 mars 2014

Dimensionella opportunister

När portar står öppna kan människor reagera negativt också. Här är några datum vår grupp noterat och några av de samband vi hittat. 
9/3
Natten till den 9/3 var det ovanligt många som rapporterade att de vaknade av mardrömmar och hade besökare i rummet. Somliga till och med hörde dom fysiskt i rummet! Kroppsliga reaktioner var kyla i överkroppen och i bröstet tillsammans med påtaglig ångest.

10/3 
Mer eller mindre mediala kunde den 10/3 känna att de blev påtvingade en vilja ovanifrån som ville igenom. Andra (vanliga människor) kunde känna det som om de blev dimmiga i huvudet och lite viljelösa. Det här har rapporterats förr. Ofta i samband med när några entiteter vill komma igenom med sina budskap och hitta nya kanaler. Lustigt nog har det ofta skett några få dygn efter en större soleruptioner.

13/3
Natten den 13/3 var sambanden åter igen tydliga när människor reagerar negativt: Portar står öppna i Jordens Kristallnät i kombination med stark röntgenstrålning från solen och hög aktivitet i geomagnetiska fältet. Det gav många personer reaktioner som yrsel, andningssvårighet, problem att tänka klart och hitta sin drivkraft. Även reaktioner i öron, ögon och näsa som liknar förkylning. Det är fortfarande ihållande för en del trots att rymdvädret inte stormar längre. Det verkar variera beroende på känslighet och var man befinner sig.

Ny kanaliseringsvåg 
Följande är inget svar utan bara en återkommande observation: Det brukar inte dröja lång tid efter större soleruptioner förrän entiteter upptäcker blommönstrets öppna portar och kommer med nya skimrande kanaliseringar. Den här gången var det inget undantag. Se blogginlägg om vårens kanaliseringsmode.

Kollektivt Väder är spännande att studera.
Det som vi delar med oss av i den här artikeln baseras på en stor referensgrupp. Inom KV-gruppen kan det bli uppåt 200 oberoende rapporteringar på en månad. Vi använder oss av bl.a elektronisk utrustning som kan mäta när dessa portöppningar är aktiva. Du kan bidra till den här kunskapsbanken genom att rapportera om du får påhälsning/mardrömmar och liknande! Ju mer kunskap vi har desto säkrare blir våra slutsatser. Dela gärna.

E Mattsson och M Kvist

lördag 15 mars 2014

Våren kanaliseringsmode - alla ljusarbetare får 10 Miljoner Dollar!

Mother Sekhmet – Arg och arresterar 10 000 för avrättning
Ett exempel på vårens mode är Sananda som lovar genom Elisabeth Trutwin: "Earth for the next few months which will birth in the greatest period of abundance, beauty, love, truth, justice and peace ever known on Earth". Låter bra! Men ring inte Sananda för 650kr/tim för ett privatsamtal fast det är lågt (Han brukade kosta 2500/tim) Läs istället sammandraget av deras agenda nedan.

Sunt förnuft räcker
Du behöver inte vara klärvoajant för att ha insyn i dessa väsen. Sunt förnuft räcker långt. Ofta låter det väldigt bra när entiteten pratar fritt men om du börjar ställa frågor och ifrågasätta ser du snart vem eller vad som står bakom det hela. Här är några exempel du lätt kan genomskåda:

UTDRAG FRÅN TRUTWINS KANALISERINGAR:

 • De Goda har redan arresterat 10 000 bankmän!

”On October 31, 2008 Heidi, who works with KOS zeroed out the entire world economy and brought in the NESARA economy. On that same day in 2008 10,000 bankers were arrested and taken to the Hague to await execution.”


 • Avrättningsorder utfärdad av Mother Sekhmet, S.t Germain...!

”Then on November 4, 2008 under the orders of Mother Sekhmet, St. Germain, KOS as the Provost Marshall General, Barack Obama ordered the execution of Hillary Clinton and the 10,000 bankers.”


 • Bara påven saknas!

”Enactment of NESARA Law will be simulcast on television for all to witness but cannot be done until Pope Benedict is arrested along with all the other criminals.


 • Alla ljusarbetare får 10 miljoner dollar inom 72 timmar!

”That fact and the details will be announced by Lady Master Nada. Deliveries will be accomplished within 72 hours of NESARA’s announcement for all non-criminals, in the U.S., UK, Canada and Australia.”


 • Se till att ha eftersändning!

”If you plan on being away from your residence for an extended period, it is advisable to put in a temporary change of address notice to your local postmaster.”


 • S.t Germain fixar bilen betald!

”...credit card balances are zeroed out and bank debt relief is given to Americans for bank loans including mortgages, car loans.”


 • Din pengar är säkrade när de kommer!

”The Corporate USA is Bankrupt, now. The Republic–We The People–is safe inside NESARA Law. So don’t be concerned about the Criminal Bankers as their bankruptcy will NOT affect NESARA funds or accessing funds after Announcement.”


 • Släpp fångarna loss det är vår i vår!

”A near total amnesty will be granted to most ones now in jails and prisons”


 • De onda kommer man jaga över hela världen!

”Lady Master Nada was appointed by the World Court as International Special Prosecutor with power to dissolve courts and arrest any International Criminals wherever they may be located on the planet. At least 100,000 Cases have been considered...”


 • 100 000 till satta i fängelse och väntar i Haag!

”These ones have already been taken to the World Court in the Hague for War Crimes Trials and sentencing. Another condition for Announcement is the disclosure of the Galactic Presence and their Involvement in planetary affairs.”


 • S.t Germains milis på Jorden ser till att det blir gjort!

”The legal means to take us through this denouement was set in place in 1999 by the ICJ at which time St. Germain and the King of Swords who is the head of the worldwide militia of 4,000,000 men plus 40,000 Galactic-humans, were given the power to prosecute and take such actions as are required to remove the corrupt ones and to insure that the whole planet is prepared for upshift into the 5th Dimension, in the short time left in this cycle.”


 • Full lydnad garanteras!

”All governments will become compliant or will be changed.”

S:t Germain – Fixar tillbaka alla pengarna, åtalar och avsätter regeringar 
med hjälp av en milis på 4 miljoner man.
-------------------------------- 

Det är bara en hake...
Trots dessa entiteter kallar sig för mästare är de inte kapabla att själva öppna portarna. De behöver människor som öppnar sig i meditation och är kanaler som släpper igenom mästarna och som i sin tur ser till att Galaktiska Federationen kommer igenom s.k. StarGates. Det här påminner om Pandoras box.

Håll Pandoras box stängd
Kanalisera inte! Öppna inte Stargates åt de som kallar sig för mästare! Se upp för euforiska känslor som kanaliseringarna väcker utan att först granskat deras agenda! Jag har klärvoajant förmåga som de flesta saknar - att kunna se entiterna bakom som i kanaliseringar kallar sig för olika namn. Jag har t.ex mött fler än 13 stycken som kallat sig för Ashtar. Och skulle den som kanaliserade sett vad jag såg skulle den lagt benen på ryggen! Att dessa S.t Germain, Mother Sekhmet, Ashtar m.fl utlovar globala fängslanden och avrättningar förvånar inte det minsta när man sett deras rätta natur. Gå inte på vårens kanaliseringsmode.

Sammanställt av Mikael Kvist.
-------------------------------- 

Källor:
Citaten har hämtats från Trutwins kanaliseringar som finns att läsa på
http://cosmicascension.org/earths-great-transformation-a-message-from-sananda-through-elizabeth-trutwin-march-5-2014
http://cosmicascension.org/no-dates-no-nukes-no-flukes-a-message-from-ashtar-through-elizabeth-trutwin-february-28-2014/
http://cosmicascension.org/nesara-law/ .
Detta här är en del av jättelik kult med masskanaliseringar från USA. Man kan ana omfattningen genom att kolla på
http://en.wikipedia.org/wiki/NESARA.

fredag 7 mars 2014

Få en bild av Kristallnätet

Det kan vara svårt att föreställa sig vad Jordens Kristallnät egentligen är och hur det ter sig för ett klärvoajant öga. Kristallnätet är långt mer än bara ett energinät eller mönster. Kristallportar är långt mer än bara kraftplatser med speciell energi.


Den här bilden är hämtad från Osho Zen tarot. En ovanligt träffsäker bild som visar hur en Kristallport egentligen är en plats för möte mellan poler. Det skapas av en resonans i det kristallformiga mönstret när det öppnar sig. Mycket lik den i bildens mitt.


Kristallnätet kan man se som en slags facetter där linjerna utgör brytningar mellan verkligheter. När dessa vibrerar upplevs de som energilinjer. Där dessa linjer möts uppstår åter igen möten och därmed portar. På så vis kan man säga att portar aktiveras utmed linjer, fast det inte är så, utan ett stort levande resonansmönster.


Mötet mellan de två grundläggande polerna bildar Kristallportar där tid och rum kan upphävas. Det kan upplevas som en tunnel eller öppning till en annan verklighet. I och med att tid, som vi känner den, upphävs, uppstår öppning till annan tid. Platser, till synes skilda, blir förbundna med varandra genom tid, rum och rymd. Allt står endast en tanke bort. 


Kristallnätet har ingenting med kristaller att göra egentligen. Det är ett levande, vibrerande nät som bildar blomformer och cirklar vars diameter till slut når ut kring hela Jorden. Där möts de från olika håll som linjer i ett tolvstråligt stjärnmönster.Ska man förstå Blommornas mönster behöver man förstå att de är levande... De hämtar sin näring ur djupet. De dör i ensidiga himmelsljuset. Och de slår ut i blom i mötet. Möte där två poler är mer än i balans - de är i förening. Det/de jag kallar för De Två som är Ett.


Citat: M Kvist