fredag 7 mars 2014

Få en bild av Kristallnätet

Det kan vara svårt att föreställa sig vad Jordens Kristallnät egentligen är och hur det ter sig för ett klärvoajant öga. Kristallnätet är långt mer än bara ett energinät eller mönster. Kristallportar är långt mer än bara kraftplatser med speciell energi.


Den här bilden är hämtad från Osho Zen tarot. En ovanligt träffsäker bild som visar hur en Kristallport egentligen är en plats för möte mellan poler. Det skapas av en resonans i det kristallformiga mönstret när det öppnar sig. Mycket lik den i bildens mitt.


Kristallnätet kan man se som en slags facetter där linjerna utgör brytningar mellan verkligheter. När dessa vibrerar upplevs de som energilinjer. Där dessa linjer möts uppstår åter igen möten och därmed portar. På så vis kan man säga att portar aktiveras utmed linjer, fast det inte är så, utan ett stort levande resonansmönster.


Mötet mellan de två grundläggande polerna bildar Kristallportar där tid och rum kan upphävas. Det kan upplevas som en tunnel eller öppning till en annan verklighet. I och med att tid, som vi känner den, upphävs, uppstår öppning till annan tid. Platser, till synes skilda, blir förbundna med varandra genom tid, rum och rymd. Allt står endast en tanke bort. 


Kristallnätet har ingenting med kristaller att göra egentligen. Det är ett levande, vibrerande nät som bildar blomformer och cirklar vars diameter till slut når ut kring hela Jorden. Där möts de från olika håll som linjer i ett tolvstråligt stjärnmönster.Ska man förstå Blommornas mönster behöver man förstå att de är levande... De hämtar sin näring ur djupet. De dör i ensidiga himmelsljuset. Och de slår ut i blom i mötet. Möte där två poler är mer än i balans - de är i förening. Det/de jag kallar för De Två som är Ett.


Citat: M Kvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar