lördag 12 april 2014

Jesus fru - nu bränns det igen!På bladet står det på koptiska: "Jesus sade till dem; Hon är min hustru. Hon kommer att bli min lärjunge."

Man menar att: Det är konstigt att man skulle betona att det är just "min hustru" i en utsaga som läggs i Jesu mun. Ingen av de kyrkligt accepterade evangelietexterna, som ju ligger mycket närmare i tid för Jesu liv, antyder att han skulle ha haft någon fru.

Skepsisen fortsätter: Maria från Magdala har pekats ut som hans kvinna. De spekulationerna bygger på en sekvens ur en text kallad Filipposevangeliet där det står: "Men Kristus älskade henne mer än alla lärjungarna och brukade ofta kyssa henne på munnen."

Men om man tittar på de gamla judiska traditionerna fick man endast kallas mästare om man var gift. Det gäller fortfarande. Det betyder att hon självklart var där. Frågan är bara vem hon var? Och vore det inte naturligt att det är Maria från Magdala som var angelägnast och kom först till graven.

Källa: http://www.expressen.se/nyheter/jesus-namner-sin-fru---inte-en-forfalskning/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar