fredag 20 juni 2014

Kan ryggont smitta?


Ryggont smittar inte! Det vet alla. Men varför har så många, oberoende av varandra, fått likartade ryggproblem vid samma tid? Kan det finnas ett samband mellan det och flygvapnets aktiviteter över ett visst portområde?

Påverkan på kollektivt väder
Vår grupp av observatörer började för cirka en vecka sedan att märka av smärtor som uppkom i ryggslutet. Smärtorna verkade komma utan någon belastningsorsak. Detta fann vi anmärkningsvärt. Ännu märkligare var att några av observatörerna samtidigt märkte av lättare besvär i magen och hjärtat. Som om smärtorna i magen och i ryggen hörde ihop. Dessa observationer gjorde att vi började misstänka att det fanns en påverkan från vad vi kallar det kollektiva vädret.

Akuten full av ryggproblem
Känsliga personer förnimmer ibland saker som andra inte gör, men de känsliga är oftast några få. När vi däremot fick veta att det var en ovanligt stor inströmning av personer med akuta ryggsmärtor och ryggslutsmärtor på akuten blev bilden annorlunda. Bl.a den 17 juni var det flera patienter med akuta smärtor som aldrig tidigare haft problem som uppsökte sjukvården.

Dessutom var det ett antal patienter som hade hjärtklappning som de inte haft förut. I övrigt kännetecknades dagen av trötthet och sömnighet, enligt våra observatörer. Personalen på sjukhuset gäspade ideligen.

Klärvoajant observation
För mig som klärvoajant är det är alltid spännande att se när så här många människor påverkas oberoende av varandra. Det är dessa observationer som gjort att ordet kollektivt väder myntats. Vad som ligger bakom de kollektiva påverkningarna är nästan lika många orsaker som det finns symptom. Men det går att urskilja källor och orsaker.

Människan fungerar mycket som en resonanskropp. Den fysiska kroppen resonerar med olika yttre frekvenser vilket i sin tur ger upphov till olika symptom. När det gäller smärtor i ryggraden har det ofta handlat om skiften i kosmos axel (kring vilken dimensioner roterar). Hjärtklappning, utan tidigare diagnos, hör ofta ihop med att hinnor som hindrar kommunikation mellan olika dimensioner penetreras. Extrem sömnighet eller trötthet kan komma när det försiggår intensiva förberedelser inför förändringar på flera existensplan. Dessa intensiva förberedelser gör att man inte har resurser att vara fullt närvarande i sitt medvetande här på jorden - fullt fokus behövs på annan plats.

Flygvapnet över portområden 
Vi fick veta att det var på väg att bli ett möte mellan poler på eftermiddagen den 18:e juni. Ett möte mellan poler är när representanter från faderspolen (tex änglaväsen eller utomjordiska) möter representanter från moderspolen (tex naturväsen). För att ett möte mellan poler ska kunna ske aktiveras portområden. När ett portområde är aktiverat märks detta ibland i variationerna i Jordens magnetfält. Denna gång var det inget undantag. När det är dimensionella skepp (skepp som kan vara osynliga för ögat men synliga på militärradar) är inblandade ökar flygvapnets aktivitet. Den 18:e på eftermiddagen flög flygvapnet över dessa portområden som hade aktiverats. 

Ett möte mellan poler är en stor händelse i den kosmiska världen. Så här stora kosmiska förändringar är ett gott tecken och en bra inledning inför midsommarsolståndet som blir en mötespunkt och en vändpunkt! Här är en av kurvorna som nämnts ovan:


Symptomen
De symptom/obehag som du eventuellt känt av inför detta möte bör snabbt går över - så att du kan njuta av ditt midsommarfirande i fulla drag!
M Kvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar