söndag 7 september 2014

När kosmiska vinden vänt

Flera har märkt av ökat motstånd i sina liv, från mitten av Augusti. Man har mått sämre. Planer gått sämre. Vad har hänt? Den kosmiska vinden har vänt och bokstavligen blivit kallare. Här beskriver vi hur det skett och genom vilka symptom det yttrat sig.

När tiden korrigeras
Mellan den 8:e och 14:e Augusti observerade vår grupp att det skedde spontana tidhopp av olika slag. Klockor som aldrig gått fel förut stannade. I ett fall spelades en CD-skiva baklänges för några sekunder. En trädplantering hade plötsligt vuxit flera år i höjd på något dygn.
Dessa små noteringar var tecken på att en korrigering i tiden hade skett. Det är något som kan ske i små ryck när tid som varit manipulerad hoppar tillbaka till ett naturligare läge.

Drar ihop sig igen
Den 18:e Augusti märkte flera i vår grupp att det hade dragit ihop sig på nytt. Nya symptom började märkas i kroppen och i sinnet men dessa påverkningar var definitivt inte naturliga. Plötslig fick ett stort antal personer klåda, ont i halsen, svidande ögon, frusenhet och förkylningssymptom. Samtidigt började antalet fall med yrsel öka på akuten. Det är ett av de säkraste tecknen på tvångsöppningar, ett slags påtvingade initeringar som gör att människor får en ofrivillig uppkoppling till en specifik frekvens/existens. Dessa karakteriserades av att de gav en hög ton i örat som annars bara skall förekomma om man befinner sig i en dimensionsport just när den råkar vara öppen.

Vad händer under sådan påverkan?
När den här typen av tvångsöppning sker känner man sig till exempel onärvarande och dagvill. Eftersom det påtvingats ovanifrån stoppar det det naturliga flödet underifrån av jordkraft från Modern. Det kan ge upplevelser av onaturlig kyla i och kring kroppen samtidigt som det kan ge hetta i fötter och stockningar i benen så de värker. Fotsulorna kan bli väldigt ömma som om man har gått massor.

När påverkan ligger på längre tid kan det bli allvarligare problem på balansnerven. Därför ökade antalet fall på akuten med yrsel. Det skrevs den 26:e om att virus börjat sprida sig som satt sig på balansnerven. Senaste veckan har antalet personer ökat som inkommit för problem med domningar och känselbortfall. Det vanligast har dock inte varit så radikalt utan rört sig om att man haft svidande ögon och en omotiverad stress och känt som om tiden försvunnit på dagarna. Det är vanligt när hög frekvens kommer in.

Omskakningen den 30:e Augusti
En av de större påverkningarna var vid 18-tiden den 30:e Augusti. Då kom det in flera rapporter om plötslig yrsel och medvetendebortfall, extrem huvudvärk och hoppande hjärta. Påverkan kändes under flera dagar (31:a Aug – 1 Sep) och många mådde kraftigt illa och kände sig avdomnade i både tankar och känslor. Utöver att vi är över 20 personer i KV gruppen som har kontakt med varandra, har vi tillgång till bekräftande information från akuten och från geomagnetiska data. Genom dessa har vi lärt oss att när det är hög magnetisk aktivitet tillsammans med stark gammastrålning och över Sverige lokala kraftiga variationer brukar oönskade öppningar ske. Både klärvoajanta och andra brukar reagera cirka 2-3 timmar före det kan uppmätas. Se kurvorna nedanför.

Vi fick efter det in flera frågor från olika personer om vad som hade skett. Den här artikeln är ett försök att kort förklara ett komplicerat läge med många aktörer bakom. Påverkan har fortsatt kan vi bara konstatera men några prognoser vill vi inte ge. Allt kan nämligen hända mellan himmel och jord.
 

Fördjupningsbilaga
- Materiaslag
Vanligast förekommande är V-formade strukturer i olika vinklar ovanför i in i huvudet. I vissa fall även på ryggen. Dessa är de primära tvångsiniteringarna.
Flera föremål har varit decimeterstora och roterande vilken gör dem till tvångsöppnande också. En annan typ av föremål som är mer skärande i sin struktur har varit förbundna med varandra i kroppen via rörliga och ibland slingrande silversträngar. Det märks genom att en smärta kan uppstå i en del av kroppen när man tar bort den från en annan del. De kan var både skärande och elektriskt brännande. De skärande föremålen som har så hög frekvens ger upphov till att nerver känns som om de skärs av och man får lokala domningar eller känselbortfall. Det släpper dock så fort de försvinner eller tas bort.

- Frekvens
När materia är av extremt högfrekvens stressar den tiden och orsakar omotiverad stress i kroppen. Dessutom blir det som om tiden försvinner och man hinner ingenting. Materian upplevs som kall eller brännande kall om den är extrem. Det beror på att vi upplever kyla när vi förlorar värme fortare. Därför upplevs moderspolens materia och påverkan som varm och mjuk. Den är alltså långsammare än vår stress.

- Teknologi
Vi har funnit mellan 5 och 7 olika materiaslag i kroppen som är aktiva nu. Det motsvaras av en allians av samma antal utomjordiska grupper från framtiden. Alla har de gemensamt att de är av extremt hög frekvens. Det innebär att föremålen kan vara svåra att se och blir lätt bländande dimma om man inte vet hur man korrigerar sitt eget seende.
Det här är avancerad teknologi som vi skulle kalla för ”andlig teknologi” eller ”energiteknologi”. Med det följer ofta den vanliga frågan varför gör man så här om man nu är teknologiskt och andligt avancerad? Kortaste svaret blir att den formen av utveckling som lämnar empati, kroppslighet och närhet bakom sig blir kirurgisk och extrem mot alla som inte delar just deras kollektiva varande. Hos oss påverkar det ofta på sådant sätt att extrema åsikter och fanatism stimuleras. Det är inte en framtid att sträva mot.

- Bakgrund
Denna vår har inneburit en enorm öppning för jordkraften (moderspolen) att strömma ut i kosmos. Detta kan bara ske med tio års mellanrum. Och när det sker ger den upphov till enorma förändringar som inte alltid tas emot välkommet. Gamla maktstrukturer vill förbli gamla maktstrukturer. Då uppfattar man jordkraften (modersprincipen) som ett hot mot den rådande hierarkin i faderspolen. Det är naturligt att man går till källan för detta hot och försöker rikta upp framtiden igen, på bekostnad av oss, vår frihet här i deras dåtid. Det här är alltså ett sätt att försöka vända den kosmiska vinden.

-------------------------------

I de kommande böckerna om Kristallportar beskrivs fenomenet kollektiv väder ingående och hur detta är kopplat till portaler och deras dimensionella öppningar.

Boka de kommande böckerna och mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar. Du binder dig inte för någonting.

.