lördag 6 juni 2015

Hundar ställer in kompassen när de utför sina behov

Har du funderat över varför din hund går i cirklar innan den ska tömma tarmen? Nu kan du få ett vetenskapligt svar på frågan. Hunden söker inte efter den perfekta platsen utan efter den optimala geomagnetiska riktningen.Magnetisk storm påverkade
Hynek Burda och medarbetare vid University of Duisburg-Essen och vid University of Agricultural Studies i Prag har gjort en tvåårig studie på 70 hundar fördelat på 37 raser vid 1.893 tillfällen för tarmtömning och 5.582 tillfällen för urinering. De fann att hundar ställde in sig efter kompassriktningen när de skulle utföra sina behov, men bara när magnetfältet var lugnt. Det visade sig oväntat att hundar är mycket känsliga för små magnetiska variationer i polaritet, dvs deklination, under magnetstormar. Dessa variationer rör sig om mindre än någon tiondels grad.

Metod
Man såg till att hundarna fick ströva fritt utan koppel borta från linjära strukturer som väggar och staket, borta från vägar, elektriska staket, högspänningsledningar och större stålkonstruktioner. Riktningen utfördes med en handhållen kompass. Man kunde snabbt utesluta vind, tid på dagen och solens vinkel. Inte heller styrka på magnetfältet tycktes ha någon påverkan av val för riktning när hundarna skulle utföra sin behov utan endast när magnetiska polariteten var stabil valde de nord-sydlig riktning. Eftersom magnetiska fältet är bara lugnt under cirka 20% av dagen kunde det förklara varför man inte hittat det vid tidigare försök.

Obesvarade frågor
Det är fortfarande ett mysterium varför hundar ställer in sig och huruvida de gör det ”medvetet”. Med andra ord om magnetfältet uppfattas som ett sinne så att de ”ser”, ”hör” eller ”smakar” kompassriktningen eller om de helt enkelt känner sig bättre eller känner sig mindre okomfortabla i en viss riktning. Studien visar att hundar under lugna magnetförhållanden inte bara väljer N-S riktning utan även undviker Ö-V riktning. Man vet inte om det kan förklaras som störning eller avsiktligt avstängning av den magnetoreceptiva funktionen när de väljer andra riktningar under magnetstorm.

Möjligheter
Organisk magnetkompass hos hundar som känner både riktning och störningar i riktning kan ses som ett extra sinne. Hundar används idag för deras extraordinära luktsinne och hörsel. När de fått upp ett spår kan de till exempel känna i vilken riktning den/det de söker har gått. Man kan därmed ställa frågan om även magnetoreceptiviteten kan tränas hos hundar och vilken användning skulle de kunna ha? Och finns det fler känsligheter hundar skulle kunna ha som vi ännu inte känner till?

Människors känslighet
Magnetoreceptivitet har vetenskapligt bekräftats i ett stort antal däggdjur – både hur de använder magnetfälten och hur de förändrar beteenden vid magnetfältstörningar. Vad kan detta innebära för oss människor? Är det kanske bara en fråga om tid innan man finner ett mer eller mindre vilande sinne för magnetiska influenser i människor också? Hur hundar påverkas av magnetstormar kan vara en parallell till människor som beskriver bl.a sömnrubbningar under dygn med magnetstormar. Magnetstormskänsligheten vissa människor upplever kanske inte bara rör sig om magnetfältets intensitet utan även dess polaritet.
Kan vi också kan vi träna upp magnetoreceptivitet och använda den medvetet? Och om man är känslig kanske man kan stänga av receptiviteten medvetet eller skärma sig så man får bättre nattvila? Vi kanske inte är så olika hundar. Fältet ligger öppet att utforska.

Mikael KvistKällor
Följande källor är hämtade ur www.frontiersinzoology.com:
Burda: Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field
Burda: Magnetic compass orientation in the subterranean rodent
Southern: Influence of disturbances in the earth’s magnetic field on Ring-billed Gull orientation.
Burda: Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar