lördag 15 december 2018

Änglars inre känslolivFör att bäst förstå änglars inre känsloliv behöver man förstå deras anatomi. Kan låta konstigt men följ med i resonemanget så förstår du. Varelsers självuppfattning och känsloliv påverkas av deras kroppar. Har varelser svans som troll får de en djupare känsla än en människa och har varelser vingar får de en jag-upplöst känsla. Jag skall förklara närmare. (Del 2)

Bära det innersta utanför

Änglar är väldigt olika oss och samtidigt inte. Flera konstnärer har återgivit hur det lyser ur bröstet på änglar och det är inte en helt fel beskrivning. I deras bröst bär de vad jag kallar för en själs-stjärna sprunget ur ett slags frö. När det fröet uttrycker sig kan det framåt slå ut som en blomma i hjärthöjd och bakåt kan det slå ut som vingar. Man kan på så vis säga att änglar är unika för de lever med hjärtat på utsidan. De bär sitt innersta skört utanför sig. Något som ganska korrekt avbildas med hur en ängel håller sin ena hand vidrörande sitt bröst och hjärta.

(Ur hjärtat strömmar blomman och vingarna fram)

Det fria men utsuddade jaget

Att änglar bär sitt innersta utanpå, färgar hela deras tillvaro i deras uppfattning av universum och av sig själva. För att ha ett jag krävs det att medvetandet är mer eller mindre inlåst i sin kropp och åtskild omgivningen. Änglar saknar en distinkt självupplevelse genom sin gränslöshet som vingar innebär. Vingar är definitivt inget änglar flaxar med för att hålla sig i luften, vingar är något som de berör alltet med. I sin brist på jag-uppfattning har de tyvärr också varit utnyttjade av skaparväsen som velat använda dem som prydnad och som tjänstefolk. (Människor i sin uppfattning om änglar ligger inte långt efter). Detta är alltså en anledning till att så många änglar återgivits med både en oförklarlig sorg och en tomhet i ansikte och ögon. Det skulle du också bli om du användes och inte förstod vad som var fel.

Med grace i rörelse och tanke

Med hela sitt inre sinnesliv utanpå är det nödvändigt att varje rörelse är väl avvägd för att det inte skall uppstå kaos i sinnet. Rörelse och tanke är därför två sidor av samma sak för en ängel. Vill de göra sin tanke större går änglarna samman och det hela ser ut som en cirkeldans tagen ur Dore's bildverk. De flaxar inte omkring med harpor och basuner, men musik är ett annat naturligt uttryck. Skall vi vara korrekta är musik egentligen rörelser som vi uppfattar som ljud och toner i harmoniska följder. Dans, musik och sång är för änglar en del av deras kropps naturliga rörelser. Självklart sjunger de men inte så som vi skulle göra för att skapa ljud med känslan. Såsom de rör sig så tänker de också – rörelsen är deras kropps tanke. Alltså änglarnas sinne skapar rörelserna och rörelserna formar också deras sinne.

(Om änglars sinne vore luft, är människans som vatten.

Inte lägre eller sämre, bara annorlunda, i rörelser och anslag)

God-trogna och mjukögda

Absolut är de god-trogna. Utan en insida de kan dölja kan de heller inte ha baktankar. Utomjordingar som har telepatisk kontakt med varandra har möjlighet att spärra och behålla ett privat inre. De kan ha en dold agenda om än inte i den grad som en människa kan i sina instängda isolerade sinnesöar. Vingar för en ängel är dessutom som för en hund att bära svans. De kan omöjligt dölja sitt verkliga inre. Änglars vidöppenhet gör att de också slår ner ögonen. Det är av respekt. För de vet att ögon kan vara skarpa och änglar tränger sig aldrig på. De gånger de väljer ögonkontakt är det i ett sensuellt möte eller om de vill visa något. Men visa med ögonen kan de inte utan att det också blir ett själsligt utbyte. Jag har inte sett bra bilder som återger deras ögon i mötet – det närmast jag har kunnat finna är den stilla blicken från en bebis som äger hela din uppmärksamhet.

(Att möta en ängels ögon är en vila, obruten. Tankar kring finns inte. De är bara)

Vingarnas beröringsrikedom

Vingar är inget att flaxa med. Med vingar talar änglar, dansar, formar tankar, faktiskt också sjunger. De har en djup beröringsrikedom samtidigt som de har, jämfört med oss, en närmast obefintlig kroppsuppfattning. Det gör att de av många uppfattats som närmast könlösa, men så är inte fallet. Änglar har bara, en för oss, annorlunda kroppsrelation för att de med sitt sinne uppfattar långt utanför sina kropp. När en änglar känner med en människor kommer de ofta med sin vinges utsida och berör kinden – på samma sätt som en människa skulle använda handens utsida. En vinge dock, går inte via huvudets tanke, utan direkt från ängelns inre och ut genom ryggen till din kind. Varför inte insidan av vingen då? Skulle du få ynnesten att känna dig omhållen av en ängel är risken stor att du somnar omgående. Hela ängelns omslutande omtanke kan du känna uttryckt i vingarnas duniga insida. Det har absolut ingen motsvarighet.

Kan änglar skratta?

Inte i kyrkan, om man skall döma av de beställda konstverken. Jovisst kan änglar det, och så att det smittar dessutom! Men de skrattar inte som vi. Inte med ljudstötar ur halsen, vilket är rätt konstigt sätt att skratta på om man tänker på det. Änglar ryttlar med vingpennorna, och när man känner det kan man inte låta bli att dras med. Det bästa med det skrattet är att det omöjligt kan bli hårt. Det är ett hjärtligt skratt med hela kroppen! Änglar har dock en helt annan humor än vi har men den har beröringspunkter. De skrattar mest av lycka ihop med roliga jämförelser. Jag har lovat mig att skriva ner nästa gång när jag lyckats dragit ett roligt änglaskämt.

(Konstarternas ängel finns inte – änglar är rörelsen,
musiken och uttrycken naturligt i sina kroppar)

Är salig allt?

Nej då, deras känsloliv innehåller till exempel en slags bubblande livsglädje eller lycka. Det är svårt att översätta men upplevs som långsamma mjuka luftbubblor som pillrande rullar upp inuti kroppen. De känns mer på ryggsidan än på framsidan. En människa skulle kunna bli bubblig av det men en ängel kan stanna i det och bara njuta och vara i tillståndet. Och jag lovar att det smittar. Det påminner om små knytts bubbel av jubel inuti men deras bara måste uttryckas med alla armar och ben samtidigt eftersom deras bubblor rusar upp som efter korken lyfts på en läskflaska. Är man så liten som en knytt är det inte alla gånger lätt att stå upp, trilla omkull av sprudlet hör till. Änglar är större och kan släppa ut som i en våg genom sina vingar när de höjs.

När änglar älskar

Diskussionen huruvida änglar lägger ägg är avslutad för några hundra år sedan. Jag har mig veterligen inte stött på en enda äggläggande hönsängel under de hundratals möten med olika änglaväsen jag har haft. Men att änglar kan älska vet jag och även hur. Det är svårt att beskriva något sådant utan att platta till det. Jag kan bara antyda. Deras vingar kan i ett kärleksmöte uttrycka så stor nyansrikedom. Som människor kan med utsträckta armar fläta fingrar fast in i varandra kan änglar med utsträckta vingar fläta vingpennor samman från sin själs mitt. Änglar kan hålla om så att de bokstavligen omsluter den andres kropp helt och hållet. Och när deras blommor i bröstet förenats kan de kastas bakåt handlöst av det både tysta och samtidigt explosiva uttrycket.

(Sensuella och djupt innerliga – få har mött dem så, för få har förstått dem så)

Öppningen i tiden

Den stora skillnaden mellan människa och ängel ligger, förutom den anatomiska skillnaden, i tidens karaktär. Änglars tid löper inte som vår. Det gör att vi uppfattar änglar som att de är varande mer än görande varelser. Deras liv genom sin tid är mer karakteriserad av varande än skeende. För att fullt möta en ängel, för att få henne att landa i rummet, behöver man förstå tidens natur och hur olika tider kan öppnas till varandra i vad jag kallar för kristallportar. Jag känner dessa portar väl och har sålunda berört och berörts fysiskt. Samtidigt som det är stora skillnader vill jag också påstå att likheterna är flera. Vi har bara olika uttryck helt enkelt. Därför skulle jag vilja påstå att tycke kan uppstå mellan ängel och människa. Om så sker, bär honom/henne närmast ditt hjärta. Det är ju där du är buren, talande ordlöst.

(Sätt dig vid havet med ett träd bakom din rygg. När du kan föreställa dig
trädet som din vingkropp kan du ana en ängels uppfattning och sinne)Mikael Kvist
Vingvän och författare av 12 böcker och häften

---------------------------------------

När boken om Änglar kommer ut

Mikaels kommande bok om Änglar, ur vilken artikeln är hämtad, beräknas publiceras 2021. Boka den kommande boken och mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Änglabok. Du binder dig inte för någonting.


---------------------------------------

I den kommande boken om Kristallportar beskriver Mikael Kvist i detalj hur du finner dessa portar och hur de öppnar sig vid möten. Håll dig uppdaterad när den kommer ut genom att Gilla SPEKTRA-ART Förlag på Facebook.

Gilla OmTiden på Facebook så får du automatiskt uppdateringar när nya unika inlägg skrivits här. Du hittar garanterat ingenting motsvarande skrivet eller med motsvarande erfarenheter.

Veta mer om Mikael Kvist gör du på hans egen hemsida: www.mikaelkvist.se.
Intresserad av terapier och coachning med Mikael kollar du in på www.coachkompaniet.se.

torsdag 6 december 2018

När änglar landar påtagligt


Att änglar finns är det många som håller med om. Men när det kommer till hur de ser ut och hur påtagliga de är går åsikterna isär. Jag har mött dem fysiskt och kan därför berätta om änglar på ett sätt som få kan. (Del 1)

 

Definiera en ängel

Jag gör en mycket tydlig distinktion mellan änglar och andra varelser som till exempel ljusväsen. Änglar har vingar men det har inte ljusväsen, punkt slut. Jag känner inte bara närvaron, jag observerar den konkret. Ett trick jag har är att kolla på sidorna om jag uppfattar att varelsen är extremt bred. Sedan studerar jag om det jag fann är levande och rör sig kring den. Om så är fallet undersöker jag vidare och studerar vad för slags vingar den har och hur dessa ser ut. Änglar har en mängd olika kvaliteter, olika storlekar och utseenden, men alla har de någon form av vingar.

 

Hur påtagligt?

Änglar är helt eteriska, de är rent andliga och består bara av energi! Nonsens säger jag som har studerat dem som klärvoajant och ingenjör. Änglar är fullt fysiska men av en annan materia än vår, är min slutsats. Jag skall förklara: De första observationerna jag gjorde var när jag mediterade i grupp. Innan alla satt sig och och fortfarande pratade livligt, var ljuset i mitten av cirkeln på golvet helt stilla. Men däremot när alla var tysta och stilla började ljuslågan omedelbart att fladdra. Självklart började ingenjören och forskaren i mig kolla källor till golvdrag. Det fanns naturligtvis inga. När stillheten i rummet lämnat och folk pratade var ljuslågan stilla igen!?

 

Vingar är fysiska

Det är genom observationer av luftrörelser ihop med klärvoajans har jag tagit fram instrument att detektera vingar med (1). Vingar, även om det inte gäller alla sorter, påverkar luft fysiskt och är därmed alltså fysiska. De interfererar till viss del med vårt materia. Änglar flaxar inte med vingar för att flyga, jag lovar. Men de använder dem och rörelserna de gör märks i rummet. Tyvärr kan jag väl säga, fast jag inte brukar säga något till kanalen i fråga, att i de flesta påstådda fall finns där ingen ängel, hur mycket som än bedyras, vare sig klärvoajant granskat eller observerat med forskarögon. Ord gör ingen ängel. Påståenden om att de är så upphöjt eteriska faller. Jag ser ju sådant.

(Så här ser en ingenjör på saken. Han bygger detektorer som kan registrera
när vingrörelser sveper genom rummet)

Hur vet du då att det är en ängel?

Folk är skrämmande självövertygade i sin tro om änglar och de kontakter de upplever sig ha. Frågor som, hur vet du att det är en ängel, kan få svaret; jo, men det vet jag! Men kan du vara säker på det!? Ja, det är ju självklart jag har ju pratat med dem och de har berättat vilka de är! I det här läget kan den som ställer jordnära frågor få ilskna blickar, som är vanliga i vissa kretsar. Ja, men har du sett dem? Nä, det behöver jag inte!!
Adekvata frågor skall kunna ställas och skall även ställas av den som upplever sig ha kontakt med änglar. Är svaren inte påtagliga är de heller inga svar om änglar.

 

Tron på änglar fjärmar

Änglar borde väl komma närmare dem som tror på dem? Nix pix, säger jag. Det beror på att de flesta anammar mainstream-tron att änglar är energivarelser upphöjda långt över oss och vår 3D värld. Tur jag inte har en tro brukar jag ofta tänka, hur många observationer skulle jag inte då gå miste om! Jag har istället valt att observera förutsättningslöst.
Efter att jag hållit i Sacred Dance med en grupp brukade det alltid bli spontan meditation när vi stod kvar tillsammans i cirkeln. Varje gång en ängel uppträdde i cirkelns mitt vände alla sina ansikten upp mot den fast de alla blundade. Alla såg alltså fast de inte insåg att de såg. De reflekterade inte över att besökaren strålade så det kändes som värme av solljus i ansiktet.

(Det är människor som satt änglar så högt att föreställningen 
om deras ouppnåelighet har byggts på genom seklerna. 
Och fortsätter, nyandligheten är absolut inget undantag)

 

Bli satt på plats

Det finns ett nyandligt uttryck jag har så roligt åt: Du är så lågfrekvent! Och sedan är det slutsnackat om varför du inte upplever några änglar i rummet. Dessutom är både du, tillsammans med din kritik, satt på plats. Jovisst, det finns änglar som är svårare att förnimma än andra men de flesta är inte det. Ta ärkeänglar till exempel, de är faktiskt betydligt mer påtagliga trots att de ”står högt över” andra änglar.
När det skedde sist och jag tog honom påtagligt i hand, en märklig situation där han var tvungen att böja sitt huvud för taket var för lågt (ärkeänglar är uppemot 2,5m höga) blev spåren han satte i rummet kvar länge. När några vänner kom hem till mig två veckor senare tappade de andan och hölls sig för bröstet så fort de kom in i rummet. De blev stående tysta, tittande på platsen där han hade kommit ner, fast jag ingenting sagt. Ärkeänglar märks, tro mig – och gör de inte det är det inget att uppmärksamma!

(De som återger änglar är inte sällan dömande )

 

När det verkligen går en ängel genom rummet

Uttrycket ”det gick en ängel genom rummet” stämmer, javisst. Det har det gjort varje gång jag uppmärksammat att alla i ett rum plötsligt blir tysta samtidigt. Änglar är i tillstånd som för oss motsvaras av lugn, bara vara. Lättast att uppmärksamma änglar är när det sveper en sval vind kring underbenen. Det är draget som svepande vingar ger upphov till. För mig är det viktigaste svaret i min kropp när jag känner jag blir vad jag kallar för stor i bröstet. Det är som om hjärtat har svårt att få plats. Bröstet kan till och med sprängande värka av det. De som har varit med mig vet att det inte har varit ovanligt att det plötsligt faller dun från ingenstans i rummet när jag pratar om änglar. Det roliga är att dunen sällan stannar kvar, de har förmåga att bara upplösas i tomma intet. Utom några få som folk lyckats fångat upp och lagt i glasburk.


(Inte min fjäder men inte så långt ifrån)

Är änglar upphöjande?

Definitivt, men inte av deras egen vilja kan jag lova. De bara är, okomplicerade, inga predikande, förmanande eller bedyrande ord – de är. Det ligger en förnämhet i att änglar är ”så eteriska och andligt upphöjda” att andra än kanalen inte kan uppfatta dem. Eller lika illa, att man kan ömsesidigt upphöja varandra i sin förträfflighet om sina höga kontakter. Änglar används grovt som kompensation för dålig självbild, kort och gott. Det här bidrar till att änglar misstros på grund av hur människor pratar om dem.
Det är inte änglarnas fel – det är ett tolkningsfel och ett missbruk av varelser som egentligen älskar att vara nära. Som vingvän.

(Konstnärer är underbara när det gäller att fånga vad andra ignorerar)

 

Nedstigning för samtliga

Jag önskar skaran självupphöjda förmedlare steg ner och mötte änglar där de står. Rikedomen ligger inte i domen av andras låga frekvens. Den ligger inte heller i självupphöjdhet eller den hierarkiska distansen. Nej, rikedomen ligger i det innerliga och det nära. Det vet den som har varit omhållen bakifrån, tyst i famnen, av en ängel. Det är en mjuk dunig känsla, ett absolut obeskrivligt vilsamt sätt att tyst tyst vara omtyckt på. Bokstavligen varmt ömt som känns in i själen. Jag önskar alla den upplevelsen, för jag kan inte beskriva den. Men för det krävs att du kliver ner på Jorden och möter dem här, där de är påtagligt nära.

 (Det finns i luften det där som attraherar änglar. Inte AXE, men enkelhet, brist på märkvärdighet, 
väcker attraktion, igenkännande de inte kan motstå. Vi är mer lika än du anar.)

Mikael Kvist
Författare och ingenjör med klärvoajant öga 

------------------------------------------

(1) Resultat har registrerats med bl.a böjning av laserstråle, vindrörelsedetektor, och ultraljudsradar. Studierna har utförts inom PARCS – Paranormal Research Center of Sweden, grundad 1999.


------------------------------------------När boken om Änglar kommer ut: 

  • Mikaels kommande bok om Änglar, ur vilken artikeln är hämtad, beräknas publiceras 2021.
  • Boka den kommande boken och mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Änglabok. Du binder dig inte för någonting.
  • Håll koll på nyheter på SPEKTRA-ART Förlag: https://www.facebook.com/SpektraArt/


onsdag 14 november 2018

Hur tankemateria påverkar dina tankebanor - del 2


De flesta tror att tankebanor är kedjor av tankar och associationer. Men jag menar att dina tankebanor styrs och riktas av andras redan tänkta tankar. Vad du tror är fri vilja är i själva verket snitslade banor utlagda av andra före dig. Man behöver inte vara klärvoajant för att observera hur tankemateria ligger i rummet och dirigerar alla som kommer in. Jag skall förklara med exempel.

Ligger i rummet

Där en tanke tänks bildas det som en klarhet eller kalla det för en tankebana i luften som man kan se klärvoajant. Att studera vad jag kallar för tankebanor är spännande. Jag hade ett perfekt tillfälle i en konsthall jag ställde ut i. Konsthallen hade stått tom och jag var den första utställaren för säsongen. Mina nya tavelserie hade heller inte setts av publik tidigare. De första besökarna lade tydligt ut spår som de efterkommande följde. Tillfället var perfekt för så fort en grupp lämnat kom strax en ny och de kunde inte visuellt påverka varandras beteenden.

(Det du tror är självklara tankebanor i din hjärna är i själva verket färdiga rutter
som ligger klärvoajant synliga i rummet)


Öppning i tankesmog

Det mest slående hände när en besökare plötsligt fick en direktkontakt med ett verk och köpte det. Vad hände sedan? Jo, alla efterföljande besökare beundrade just det verket mest. Platsen och riktningen syntes som ett extra upplyst spår eller extra klar öppning i rummet. Det var då jag gjorde experimentet att byta plats på tavlan med en annan. Och gissa vad som hände? Den nya tavlan som sattes i fokus i lagda tankebanan blev lika uppmärksammad och såld den också liksom alla andra jag hängde där. Attraktion skapar alltså en öppning i vad jag kallar kollektiv tankesmog.

Ligger i tiden

En vän till mig drev en butik för hantverk. Hon hade gjort samma observationer som jag om kundbeteenden. Det kom ofta busslaster till dem och hela lokalen blev fylld. Om den första kunden köpte hantverk skulle alla de andra också köpa hantverk. Om däremot den första bara köpte vykort köpte alla andra också bara vykort och det trots att de inte kunde se varandra för lokalen var knökfull. Det som var ännu mer svårförklarat var att om dagen började med en strökund som kom in och ville returnera en vara kom det resten av dagen bara strökunder som ville returnera varor. De två som drev butiken brukade titta på varandra med blicken, jaha är det en sådan dag idag. Tankebanor ligger alltså inte bara i rummet utan även i tiden.

(Tankebanor reflekterar vi inte över. Det är vår inre natur tycker vi.
Verk av Alexandr Onishenko)

Dammsug dig frihet

De flesta tankar människor tänker har inte riktning och tänks sällan färdigt. De blir ofullständiga tankeformer som går sönder. De kan bilda som smog i ett rum eller de kan lägga sig i drivor på golvet och mest i hörnen. Istället för att gå omkring i tankmaterian kan du ta fram dammsugaren och göra dig av med den påtagligt. Precis som attityder i fikarummet på jobbet kan var långt ohälsosammare att vistas i än i rökrummet. Attityder går in i kroppen subtilt. Denna typ av tankemateria leder till sjukdom och sjukfrånvaro.

Böcker med tankeklotter

Jag hade läst några citat ur Harry Martinsons bok Aniara och blev eld och lågor. Jag skaffade den på antikvariat men kunde inte förstå hur den kunde vara så trögläst. Det var inte likt mig. Som om jag inte begrep den för tankarna hoppade runt förvirrat. Först när jag plötsligt klärvoajant fångade upp bokens tidigare ägare fattade jag att boken var full av tankar. Det såg ut som om någon klottrat på sidorna. Som tur var hittade jag en nyutgåva i pocket version. Gissa igen om den plötsligt var lättläst? Starka föreställningsvärldar skapar tankebanor rakt in på sidorna, inte bara av författaren utan även av läsare.

(En begagnad bok kan vara som att försöka läsa text med klotter på varje sida.
Tacka vet jag oläst och nyutgiven)


Känslokomponenten

Tankemateria formas alltid när du tänker. Varje tanke bildar en form, oftast ofullständig som snabbt löses upp. Men vissa som har mer emotionellt innehåll består längre. Tankemateria är alltså starkast och mest bestående när den har en stark emotionell komponent. Det är sådan tankemateria som påverkar mest, positivt eller negativt. Vi tror vi är logiska varelser men det finns inte en tanke som tänks utan en känslokomponent. Ovilja, obehag, oro är exempel på starka känslokomponenter av negativ art vi ofta är omedvetna om eftersom vi tränger bort dem ur vårt sinne. Det gör dem dessvärre inte mindre närvarande i tankmaterian utan snarare tvärt om. Känsloärlighet har en förmåga att avväpna styrkan i tankematerian.

Skaka av och befria

Jobbiga papper blir lätt liggande. Ju längre de ligger desto tyngre blir de och det menar jag bokstavligen. Som klärvoajant kan jag fysiskt känna tyngden i jobbiga papper. Det är tankemateria med stark negativ emotionell komponent som orsakar det. Du kan prova själv hur olika papper väger olika. Men det finns lätta åtgärder mot detta utan att behöva vifta med rökelse och utföra ceremonier. Papper som ligger ner fastnar tankemateria lättare på. Ställer du däremot räkningarna upp i en pärm faller stora delar av tankematerian bort rent fysiskt. Papper som ligger tillsammans får en gemensam tyngd. Sära på dem och de väger mindre och blir lättare att åtgärda var för sig. Du kan även flytta papperna till en annan plats även om det inte är ett lika effektivt sätt.

Tafsande tankar

All tankemateria faller inte av eller dammar. Det finns tankemateria av olika slag för att de är uppbyggda av olika känslokomponenter. Exempelvis kan kladdande blickar av åtrå fästa sig och kännas kletiga. Hån är också en känslokomponent som fäster sig kladdigt. Den som däremot är arrogant slipper andras hån och andras arrogans på sig. Det fäster inte på den arrogante men på dig som är känslig fäster det. Lättast är det att ha ett glatt humör för även kladdig tankemateria har svårt att sitta kvar – för att det är för glatt helt enkelt! Det är inte fel att ta det lätt på livet. Varför bära tung tankemateria om du kan slippa?

(Jag menar att ingen har en dålig självbild.
Alla dåliga bilder är andras påtvingade tankebilder)


Försök inte tänka dig ut

Det sämsta du kan göra är att försöka tänka dig ut ur tankematerian. Det är som att säga att du ska, i den gamla snitslade tankebanan, lägga en ny. Konkreta åtgärder är långt effektivare – som att gå ut i naturen istället för att tänka dig ut ur tankemateria. Eller välj att konfrontera dina rädslor, vara känsloärlig och till exempel våga möta din ångest. Problemet upplevs som att det försvunnit eller blivit mindre när känslokomponenten i tankematerian löses upp – då håller den inte ihop längre.
Det finns ingenting bättre än att skrida till handling. Ta en simtur istället för att göra en symbolisk rening. Vattnet får tankemateria att lossna fysiskt. Dessutom kan du få tillbaka känslan för flow i ditt liv. När du simmar motarbetar du inte vattnet kring dig – du använder vattnet och strömmarna naturligt för att ta dig fram.

(Känn ditt vatten kring dig och agera medvetet. Många kallar det för flow)


Därför fungerar det enkla bäst

Jag vet att det enkla fungerar för jag kan se hur tankematerian som människor dragits med faller av, upplöses och virvlar undan. Som klärvoajant vet jag också att mantran, böner, meditationer, affirmationer, ceremonier och visualiseringar faktiskt fungerar. Men varför har de som dansar, uttrycker sig expressivt, gör naturexkursioner, tränar fysiskt det lättare? Jo, för riktig rörelse och riktig handling sätter stagnerad materia långt mer i rörelse än symbolisk handling gör. Handling och rörelse föregår unik tanke – inte tvärt om. Vad kan vi göra av detta? Jo, agera mera och tänka mindre.

Mikael Kvist
Författare, klärvoajant och healer


lördag 15 september 2018

Tankemateria – Kan du tänka dig det?Det mest intressanta med tankemateria är att alla uppfattar det fast omedvetet. Som klärvoajant kan jag tydlig se och ta på tankemateria. Här följer några vanliga situationer du kommer känna igen dig i. Och en enkel beskrivning av hur tankemateria fungerar och det ansvar detta innebär. (Del 2)

Oftast ofullständiga former

Som klärvoajant kan jag se tankemateria kring och i personer och föremål. Vanligen är tankemateria halvfärdiga tankar som fastnat någonstans när en person tänkt någonting. Det har alltid en emotionell komponent då materian är kopplad till vad en person tycker om eller ogillar. Det blir mest skräp av oavslutade eller avbrutna tankar och upplevs som skräp också. Tankemateria är alltså oftast halvfärdiga gillade eller ogillade former av materia.

Tankemateria överallt

Tankematerian hittar man överallt. Det kan sitta i väggarna och då uppfattar vi det som rummets atmosfär. När det sitter på kroppen uppfattar vi det som vårt humör. I kroppen kan man hitta det som minnen av trauman. När det ligger i drivor på golvet och i hörnen blir det orkeslöshet. När tankemateria fastnar i böcker tolkar vi att boken är ointressant eller är svår. Listan kan göras hur lång som helst.
Faktum är att tankeformerna är toner, om än dissonanta och ofullständiga

Annan materia än vår

Kort kan man säga att alla tankar du tänker bildar materia fast av ett annat slag än vår. Den är dock inte så ofysisk som kanske kan lockas att tro. Jag menar att tankemateria är fullt fysisk fast den är bildad i annan materiafrekvens som lätt passerar igenom vår, men inte alltid. Det är när tankemateria inte passerar igenom oss obehindrat som vi märker den och ändrar våra beteenden för att till exempel undvika.

Andras materia vill du inte ha

Du behöver inte se tankemateria för att märka den. Allt du behöver är att lägga märke till dina egna beteenden. Tillhör du dom som gärna tar tidningen bakom i tidningsstället? Det är helt naturligt för på den främsta är det fullt med tankar av blickar som dragits dit av säljande rubriker. Rubrikerna är till för att väcka reaktion och det gör att tankematerian fastnar på dem. Eller du kanske är den som hellre väljer varan bakom? Principen är densamma fast i det här fallet är förpackningen utformad så att den väcker vidhäftande begär istället.

Begäret skapar bilder vi släpper när vi släpper paketet. Jag tillhör i alla fall en av dem som blir helt slut av att gå i ett varuhus. Naturligtvis ligger tankematerian inte kvar där den fastnade. Den rasar av så småningom och dammar upp och hamnar på oss. Auran som många tror är ljus eller bara energi är också materia och liknar närmast en havsanemons armar ut i alla riktningar. Du kan gissa om mycket tankemateria fastnar där. Det är så vi blir slutshoppade.
Tankesmog är ett annat ord jag infört. Det påverkar omgivningen lika mycket som rökning gör.

Byt kläder och du byter tanke

Tillhör du dom som omedelbart slänger av dig arbetskläderna så fort du kommer hem och känner vilken lättnad det blir? Tack och lov fastnar inte materien bara i auran eller på kroppen utan på kläderna. Observera vad som hände med dig nästa gång du kliver ur din kläder. Kolla också om du ogillar att ta in dem från hallen och om du helst vill att de skall hänga en bit ifrån dina andra kläder. Allra bäst är en dusch efter shoppingen. Känn renheten ända in din själ. Vatten har en förmåga att föra med sig materia av detta slag. Därav olika reningsritualer som funnits genom tiderna. Även dopet är en liten reminiscens av detta förfarande innan inträdet i templet.

Kunnandet sitter i kläderna

Allt blev som bortspolat när jag inte följde min danslärares råd att inte tvätta min danskläder. Jag skulle ha en av mina regelbundna danskvällar som vanligt men ingenting fungerade. Stegen, starten, rytmen och till och med mina ord jag skulle hitta för att lära ut kom av sig. Det jag tog för givet endast satt i mitt huvud och i min kropp satt i själva verket i kläderna! Han hade helt rätt och jag blev tvungen att använda några veckor för att dansa in dem varje gång. Så, visst är tankemateria inte bara skräpiga och ofullständiga tankeformer – de bildar också det som vi kallar flow och yrkeskunnande. Att identiteten sitter i kläderna är alltså inte helt fel. Jaget är inte bara en uppfattning i hjärnan.

Tappa tanken

Visst är det förargligt när du tappar tanken. Den kan vara som helt bortblåst tills du plötsligt plockar upp den och kan fortsätta tråden igen. Faktum är att klärvoajant kan man hitta tappade tankar på golvet och massvis med  trådar mellan dem som folk snärjt in sig i. Jag skall ge ett jordnära exempel. Du tappar bort vad du skulle göra. Vad är det du ofta gör då? Jo, går tillbaka där du tänkte tanken, och genast plockar du upp den. Det här sker tydligast när man rör på sig genom rummen. En tanke är fysisk och den kan trilla av i ett obevakat ögonblick.
Av Tony Hollum. Konstnärer gör ofta förvånansvärt korrekta avbildningar av tankemateria

Lägga tanken på en plats

Att tanken är lös kan man använda medvetet. Istället för att ha allt i huvudet kan man lägga tanken på en plats som man vet man kommer passera. Enklast att träna detta är att till exempel lägga en penna, en sko, eller vad som helst på golvet där den inte skall ligga. När du passerar den kommer du ihåg din tanke. Visste kan man förklara det med association men när du gjort detta några gånger är det lättare att lägga tanken där utan en sko. Prova och du ser att det funkar – dessutom inte bara för dig utan för andra också. Vems som helst som springer in i en tydligt lagd tanke förnimmer den. Plötsligt får andra i familjen bättre minne av dina tankar på rätt ställe. Men med detta kommer ansvar.

Ansvaret

Det finns en uppsjö amerikanska floskler inom nyandlighet som säljer. Attraktionslagen är ett exempel – allt du tänker kommer tillbaka heter det. Tänk ”rikedom” och du får ”rikedom” tillbaka. Sorry, men det har du varuhus fulla av motsatsen – tankar hamnar där de släpps. Dessutom hamnar de på oskyldiga och påverkar mest personer som är känsligare än andra och kanske lite introverta.

Dåligt självförtroende är en ond cirkel. Den ger en utsuddad auragräns och det i sin tur tillåter mer tankemateria att fastna och tränga in. Dåligt självförtroende är sällan något man har utan det är något som trängt in och blivit en del av självbilden. Det kan till och med skapa kraftiga strömnings-förträngningar i kroppen och ge upphov till sjukdomar. Självklart går det att avhjälpa. Det är ju materia och då kan det lyftas ut.
Varje attityd till någon bildar tyngande materia för den som inte kan skydda sig med ett glatt humör så det glider av.

Lägg dina egna spår och din egen flow

Spring inte omkring och låt andra styra ditt liv med ”kunnande” inom Feng Shui eller med sina pekpinnepekare. De kan låta kunniga men jag som är klärvoajant ser hur de bedrar sig själva och därmed andra genom att tro att de mäter så kallade  ”energier”. Det gör de i viss mån, visst. Men det de mest gör är lägger sina övertygade spår där du skulle lägga dina egna! Läs gärna inlägget Hellre ostörd än avstörd.

Och du, byt kläder, ta en dusch, vädra ordentligt och ta fram en dammsugare. Hela du tänker genast klarare. Eller om du kan unna dig en promenad vid havet med vinden som blåser bort tunga tankar. Det är så enkelt att ingen kan vara märkvärdig av den kunskapen om tankemateria. Det är därför jordnära råd inte är populära att ge. Dessutom, när alla fixar biffen själva blir det blir inga kvar att mästra. Kan du tänka dig det?


Mikael Kvist
Författare, klärvoajant och healer

-----------------------------


Fortsättning tankemateria del 2 
  • Finns publicerad nu. Handlar om hur våra tankebanor styrs av tankemateria och hur du hanterar dem praktiskt.

Om och av Mikael Kvist


lördag 4 augusti 2018

Störda avstörare i Sverige - 350 000 kr för avstörning på distans!

(Det finns gott om slagrutehjältar – redo att både hitta skatter och piska ut onda andar)
Att det finns störda avstörare borde inte förvåna men gör det. Att störa av är både världsbildsbevisande och självupphöjande för en beklämd personlighet. Det här är ett praktjobb av en inom Slagruteförbundet högst ansedd men störd avstörande person. Här följer ett litet utdrag hur denne Västeråsare körde en redan hårt drabbad familj i botten. 

När nöden är som störst gör sig hjälten större

Offret berättar: "Förresten så ville jag också berätta att han som utgav sig för att vara "specialisten" på utomjordingar – Kip från Västerås – har visat sig vara en skojare. En tvättäkta sol-o-vårare helt enkelt... läskig typ! Anlitade ju honom och han satte verkligen griller i huvudet på mig och han menade att jag var attackerad av nya utomjordiska grupper var och varannan vecka, och i huset fanns det tydligen tv-monitorer, avlyssnare, spiralsändare, elektromagnetiska rutnät och så mycket mer enligt honom. Och jag anlitade honom för expertishjälp för att kunna må bättre. Han skröt om hur många han botat, han hade räddat livet på massor med människor, cancersjuka osv. Jag var i dåligt skick efter det att jag förlorat båda mina föräldrar som stod mig väldigt nära, i samma veva var det en infekterad skilsmässa, vårdnadstvist och jag satte mitt företag i konkurs då jag inte orkade längre."

UFO anfaller dagligen

Offret fortsätter sin berättelse: "I vilket fall, denna gubbe anlitade jag alltså i Februari 2014. Jag hade då fått en akut sköldkörtelinflammation och var extremt sjuk, kände mig nästan döende och det kom så plötsligt och en av mina medium-vänner trodde jag fått ett utomjordiskt implantat i halsen. Det var så det började. Sen fick jag av en annan ytlig bekantskap veta att Kip i Västerås var "expert" på implantat och han skulle enligt henne vara duktig på distans. Jag ringde honom och han sade direkt att det var ett stort UFO utanför mitt hus med en utomjordisk grupp han kallade Oryx2. Sen var det nya attacker varje vecka med nya spelare. Och jag förstår ju nu att han måste vara en mycket skicklig magiker för han fick mig att se allt detta! Men jag förstod sen att allt var lögn."

(Jag litar mer på utomjordingar än jag litar på slagrutehjältar som skrämmer med utomjordingar)

 

Embryon och ägg i hela trädgården

"Det var en plåga, han lovade dock guld och gröna skogar och menade att han var en fantastisk healer och att han sen skulle hela och stärka upp mig så jag skulle bli som ny. Men, han kunde inte göra något för att hjälpa mig förrän han fått bort alla utomjordingar, och han kunde inte heller sätta ett skydd på mig så länge mina angripare fanns kvar i huset och på tomten. Han menade att de planterat embryon och ägg i hela min trädgård på sisådär 90 meters djup. Och fick mig att gå med slagruta och leta. Och gav mig listor på saker att göra för att kartlägga problemet. Jag var verkligen totalt insnöad! Hela familjen gick på detta! Helt ofattbart så här i efterhand. Han ville ha betalt á conto. Gav honom först 5.000 kr och senare 10.000 kr, ångrar nu att jag gav honom en enda krona!"

(Vill du veta hur avstörarens ägg och embryon såg ut kan du köpa dina egna på Amazon.com)

 

Fakturan anfaller

"Eftersom jag inte blev ett dugg bättre i min hälsa och mådde hemskt dåligt mentalt, så bestämde jag mig för att bryta med honom, och det gick längre och längre tid mellan våra telefonsamtal. Detta var nog i början av januari. I slutet av januari hör av av sig och frågar om vi inte behöver hans hjälp längre? Jag säger då nej och får några dagar senare en faktura i brevlådan. Blev lite paff eftersom jag redan betalt honom 15.000 kronor för ingenting i princip! Vill du veta hur stor fakturan var? Skrattretande stor! Så stor så att man inte vet om man ska skratta eller gråta? Jag valde att storskratta! Fakturan var på 350 000 kronor!!! På fakturan stod en notis att han minsann varit så givmild så att vi fått en rejäl rabatt på 75.000 kr!"

"Han har skickat 2 st brev med påminnelse på fakturan... Förstår verkligen inte hans motiv men jag begriper att ondskefulla människor sällan behöver några motiv. Ja, tråkig historia är det i alla fall, och familjen har tagit skada så är det."

 
(Visst kan hälsa ha högt pris, men det kan tydligen ha sjukt högt pris)

 

Skyddsförtal som motanfall

Avslutningsvis berättade personen: "Dessutom snackade han skit om dig när jag berättade att jag läste Tidkrigarna. Varnade mig för att ha med dig att göra!"

Jag skrattade. Självklart, det gör de alla som använder pinnen som förlängare, kommenterade jag. Jag är jättefarlig för jag ser igenom. En person utanför nyandligheten kan man avfärda som mindre vetande. Men mig som både är klärvoajant, har psykologiutbildning och är forskare ses som ett hot. Vanligen försvarar man sig med skyddsförtal när man riskerar bli ställd mot väggen med vad man sysslar med.

Nästa Västeråsare värre

Det var inte slut för offret när hon sökte vidare. Hon hittade en Västeråsare till som var så kunnig enligt honom själv. Också en välkänd och lika ansedd profil inom Slagruteförbundet. Visst skulle han ta ut implantat, bara hon låg naken tillsammans med honom i sängen! Suck! Är jag den enda som skäms över sådant här!? Va fan ska man säga. Jag skäms, men inte jepparna som håller på. Jag har dessutom en gång utbildat den sistnämnde av Västeråsarna.

Pekaren pekar egentligen på utpekaren

Eftersom utslag bestäms av slagrutepersonens fokus pekar de också på vad som rör sig i personen. Särskilt med tanke på att utslagen är av omedveten karaktär. Att använda utslagen som en bedömning av karaktären är ofta mer korrekt än det som det påstås mätas.


(Don efter person och medel efter motiv)

 

Energifobi - en okänd åkomma

Energifobi är det få som känner till och ännu färre som kan känna igen symptomen. Personerna uppträder nämligen ofta predikande och ytterst kunniga i sin sak. Det beror på att de håller ihop sin värld på ett sätt som kan liknas vid gränspsykos. Man håller ihop en annars kaotisk värld med starka övertygelser om att det är farliga energier. Man saknar total insikt att se sina egna projektioner, och sin latenta ångest, som det egentligen handlar om. Exemplet här är bara ett av många drabbade tyvärr.

Genom att inte bara vara utbildad i psykologi och föreläsare i Multidimensionell Psykologi utan även vara klärvoajant gör att jag kan bedöma verkligheten bakom påståenden. Visst finns så kallad energi men det är nittio procent personkemi. Hantera personkemi först och resterande så kallad energi är en marginell sak.

 .
Mikael Kvist
Författare, klärvoajant och lärare
.
----------------------------------
Mer stollar:
På min Facebooksida finns det gott om kommentarer av en avstörare som försvarar både priset och beteendet. Välkommen att besöka mig där och läsa: https://www.facebook.com/mikael.kvist.98

Källor:
Händelserna är dokumenterade i form av brev, fakturor och inspelningar av familjen som blev utsatt av Västeråsarna. Familjen vill vara anonym och Kip som nämns här är självklart pseudonym.

Boka de kommande böckerna:
Exemplet är hämtat ur kommande boken om forskning kring anomalier och portar. Sveriges mest omfattande verk om Kristallportar och deras fenomen kommer ut på www.spektra-art.se.
Boka de kommande böckerna och mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar. Du binder dig inte för någonting.
söndag 3 juni 2018

Att observera dimensionella UFO:s

(Ibland flög de så lågt att jag kunde se piloten i cockpiten)
Under mina första år som kontaktperson fick jag lära mig svenska flygvapnets rutiner. Deras responstid, vad de såg och inte såg och piloternas arbetstider. Att observera UFO är inte bara ljussken på himlen – det finns långt fler signaler som jag berättar om här. 

Försvaret uppmärksammade

För att börja från början trodde jag inte att de kontakter jag hade märktes av försvaret. De syntes ju oftast inte för ögat. Men jag fick snabbt lära mig motsatsen. Beroende på vilken utomjordisk grupp som kontaktade mig var responsen olika från försvaret. Det sade mig att utomjordisk infasning i vår tid och verklighet var olika och olika märkbar för försvaret.

Semesterjour på Såtenäs

Boka tid för kontakt kunde kräva lång förberedelsetid och orsakade uppmärksamhet hos försvaret. Fast jag inte såg något skepp från marken kom ändå försvaret lågt sniffande*. Det fanns bara en slutsats att dra och det var att farkosterna registrerades på deras radar. Men det fann mer att lära sig om försvarets rutiner. Vissa saker var skrattretande. Under juli månad mitt i semestern var vi aldrig störda av försvaret. Tog tid innan jag fick bekräftat att de var på semester allihop utom ett plan i Såtenäs som hade semesterjouren. Det planet var avsett för ryssen och inte konstiga radarekon.

Slö responstid

Att deras responstid kunde vara ända upp till 30 minuter var längre än sämsta jag kunde föreställa mig. Hos mig kom de på 15 minuter när de trimmats i ett halvår av mina besökare. Under helgen var vi ofta ifred. Men hade vi haft möten under helgen kom de fem över nio på Måndag istället! Markpersonalen kom alltså före piloterna och hade planen redo. De kan om de lägger manken till. Lite betryggande i alla fall tyckte jag.

(Före nio var de aldrig uppe. Men fem över svepte de över. Bra jobbat av grabbarna)

Piloternas OB-tillägg

Genom att veta när flygvapnet ingrep eller inte ingrep kunde jag lista ut att de hade avtalsenliga arbetstider mellan kl 9 och kl 17, Måndag till Fredag. Endast om besökare låg kvar över kl 17 hängde de kvar och jagade klart. Senare klockan 20 brukade de ändå ge sig av hem. Antagligen en avtalssak det också. Antagligen ökade OB-tillägget ytterligare eller så hade de avtal som stipulerade deras arbete. Det var inte alltid de åkte hem då om skepp hängde kvar. Men lugnare blev det i alla fall kl 20. Vid det laget var vi ganska illamående av att skeppen flyttat på sig gång på gång (för att undvika skador för flyget). Snabba förflyttningar fick marken att tippa rejält. Aldrig mer tänkte jag varje gång.

Kustförsvaret lägger sig också i

När vi befann oss i eller nära kuststäder som till exempel Stockholm, Malmö eller Göteborg satte man in helikoptrar istället. Jag gissar att jetplanen skulle fått klagomål på sig för de sveper lågt när de jagar. Men vem vet, man kanske inte vill riskera ha ett JAS platta cyklar i en park igen. Dålig marknadsföring skulle det bli. Responstiden var ibland över en timma men de var desto ihärdigare. Antagligen behövde de inte tanka lika ofta för de kunde hålla på nästan hela dagen.

(De kan vara envisa för bränslet tycks räcka i en evighet)

 

Hur kan du observera själv?

När skepp kommer nära märks de och ligger de lågt märks de tydligt. Ett UFO eller dimensionellt skepp kan orsaka yrsel om det ligger rakt ovanför dig. Det kan till och med uppstå en tillfällig virvelvind som kan få en stuga som min att plötsligt skaka till. Det var så jag uppmärksamma dem i början. Flyttar skeppet sig och lägger sig bredvid kan de orsaka upplevelsen av att rummet tippar eller att man tillfälligt tappar balansen. Likaså när de flyttar på sig för att undvika kollisioner med flygvapnet eller om de kommer inglidande från sidan. Det är okej en gång, då skrattar man bara, men när det sker gång på gång blir man till slut illamående intill sjösjuk. Då önskar man OB-tillägget vore kostsammare och budgeten för flygfotogen skenat iväg.

Fler förnimmelser av dimensionella skepp

Skeppen kan även orsaka en känsla av lock, tryck, tyngd eller motsatsen, alltså lättare. Man kan uppleva det tungt att andas eller hjärtklappning beroende på ursprung de kommer från. Tyvärr kräver det kunskap om portar för att kunna skiljas från portfenomen som kan uppstå på en plats. Men det fördjupas i den nya boken som är på väg om dimensionsportar**. Hur du reagerar är också personligt och beror på var du befinner dig och vad du uppmärksammar. Du kan förnimma både innan, under, efter de kommit. Ett UFO eller så kallat dimensionellt skepp behöver alltså inte vara visuellt synligt under dessa observationer.

(Foto från 2016 när en dimensionsport öppnar sig och ett skepp ligger inuti virveln rakt ovanför)

Visuella iakttagelser

Vi skall ju inte avsluta det här inlägget utan att räkna in visuella iakttagelser. Lättast är det när det är skymning eller natt. Då har du möjlighet att se och känna igen dem på deras snabba växlande rörelser, riktningsändringar och plötsliga uppdykande och försvinnande som är karakteristiskt för UFO. Men det förutsätter att du har en referens på himlen i form av en stjärna till exempel. Annars kan du lätt luras av ögats små mikrorörelser. Sådant kan få Venus att hoppa och tros vara en farkost.

När kommer mullret?

Några iakttagelser som få känner till och därför få lägger märke till är att de kan uppfattas som en blixt när de passerar lågt. Det är lättast när det är molnigt ute eller på kvällstid. Jag har kommit på mig att stå och vänta på åskmullret, med det kommer inget! På dagtid kan UFO uppfattas som en snabb grå skugga när det passerar nära marken. Är man två som ser samma sak kan man vara säker på att det inte var de egna ögonen som lurade en.

Hur kan du fånga på foto?

Inget av det här går att fotografera om de inte avsiktligen poserar för det. Är de dessutom osynliga genom att de ligger utanför vårt spektrum är det genast svårare, men inte omöjligt. Om du pillar bort IR och UV filtret i din digitalkamera kan man få in saker som rör sig över himlen utanför synområdet. Bäst är att ha kameran i videoläge för då fångar man de snabba rackarna lättare. De har inte koll på allt.

Dimridåer avslöjar

Inte ens det vidgade området kan räcka alla gånger. Men trots det går det ändå att fånga dem på bild om man är uppmärksam. Ibland kan de bilda moln där de ligger genom att de joniserar luften kring sig. Jag har lyckats ta några bilder men man måste var snabb för på den tiden det tar att hitta molnet igen i sökaren och trycka av kan det vara borta. I några lägen har jag fångat karakteristiska molnformationer över en plats men det är inte alltid skepp utan ett resultat av en dimensionsport som står öppen och påverkar luftjonisering.

(Dimformation orsakad av besökarnas jonisering av luften. Foto från 2017)
(Taget bara några sekunder efter första. Ändå hann den till höger försvinna)

 

Katt och råtta

Tro inte att du lyckats fångat katten för att du har tagit ett foto. Det är inte slut där. På framkallningsfilmens tid var jag extra noga att inte förlora mina bilder. Jag lade noga undan dem i en speciell låda bara jag hade tillgång till. Tro inte de låg kvar när jag öppnade senare. Borta. Ge inte upp för det, men tro inte att du fångar utan tillåtelse och utan att det passar deras syften. Men du kan vara mer uppmärksam på den osynliga närvaron. Bild är inte allt. Även om kraftig yrsel inte är påtagligt på fotopapper så är det tillräckligt 'to really rock your world'.


Lycka till med att hitta dina signaler och dina korrelationer till flygvapnets flygande cirkus.
Skriv gärna en rad och berätta. Alltid roligt att få höra nya iakttagelser.***

Mikael Kvist,
forskare och kontaktperson

--------------------------------------------------

Apptips: Nu finns det en bra App till telefon om du vill kolla vad för flyg som är uppe. Flightradar24 är en goding. Om du inte ser flygvapnets plan på appen är de på hemligt allvarligt uppdrag att avvisa främmande flygande objekt från radarn.

* Reguljärflyg har alltid ett jämnt långsamt kommande och långsamt avlägsnande ljud för de flyger utmed fastställda raka rutter. Ignorera dom ljuden. Flygvapnet däremot gör ofta kraftiga svängar. Det leder till att högt buller kan komma och försvinna fort. Vänder dom baken mot dig blir det ett dån och vänder de nosen mot dig försvinner bullret nästan helt.

** Mer om infasning av dimensionella skepp kommer i den kommande boken om dimensionsportar. Mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar. Du binder dig inte för någonting. Boken kommer att publiceras på www.spektra-art.se.

*** Du kan nå mig via www.mikaelkvist.se. Titta gärna in där! 

..
.

fredag 11 maj 2018

Frekvenshöjning visst – men bara om Jorden krymper

Det har påståtts att Jordens resonansfrekvens, Schumannresonansen, skulle ha höjts från 14 Hz till 3500 Hz och att det är en del av ett pågående frekvensskifte som gör att alla kommer med i en dimensionell uppstigning (eller dör). Visst är det sant, men bara om du förut hade en mil till jobbet och nu bara har 20 meter! Låt mig förklara en rolig myt.

Med spänning i luften
Mellan Jorden och jonosfären, som båda är elektriskt ledande uppstår det ett instängt utrymme för elektromagnetiska vågor. Vågorna får sin energi av när de 400 000 Volt spänning som ligger mellan Jorden och Jonosfären urladdas genom åskväder. Och det rör sig om många urladdningar. Det finns i snitt 2000 åskväder över Jorden och det pågår runt 50 urladdningar i sekunden.
Varför dessa frekvenser?
Vad är det då som ger Schumannresonansen sina frekvenser som ligger på omkring 7,83, 14,3, 20,8, 27,3, 33,8, 39 och 45 Hz. Jag skriver omkring dessa frekvenser för det är också en myt att den ligger på exakt 7,83. Titta på grafen nedan så förstår du att siffrorna är medelvärden. Grundfrekvensen varierar dagligen mellan 6 och 9 Hz på grund av väder och solstormar.


Jorden en resonanskavitet
För att förstå varför just dessa frekvenser uppstår kring vår planet behöver man se planeten som den resonanskavitet som den är. Kalla den för en stor rymdflöjt. I följande bild ser du de tre första grundvågornas utbredning i utrymmet som är kring 80 – 100km högt.


Om man rätar ut kaviteten ser man att det är naturligt för vågorna att bara kunna svänga kring vissa värden från 7,8 till 45 Hz. I bilden nedan motsvarar första vågen 7,8 Hz, andra motsvarar 14 Hz och tredje motsvarar följaktligen 20 Hz och så vidare. Så enkelt är frekvenserna förklarade. Vad består då påstådda frekvenshöjningen i?


Originalmyten
En källa från 2013, som jag tror är ursprungsmyten, kommer från ett uppstigningsnille vid namn Chris Thomas. Enligt honom har Jorden sedan den 10 december 2013 sakta börjat öka de lägsta ändfrekvenserna. Han beräknade den skulle bli 100 Hz vid nyåret 2014 och skulle förväntas stiga till 3000 Hz under 2014 för att nå 3500 Hz som nya grundfrekvensen. Hade Jorden gjort det snabbt skulle 90% av befolkningen i västländerna ha dött över natten. (De som inte hänger på dör i alla fall men inte lika många och inte lika snabbt. Frekvenshöjningens och uppstigningens baksida är alltid att det ska ske en sållning och vi får bara goda människor kvar).

Tillbaka till fakta
Vad krävs då för att höja Schumannresonans kring Jorden? Jo, att kaviteten, det vill säga utrymmet kring Jorden krymper. Alltså att Jorden blir 250 gånger smalare kring sin midja! Titta på bilden nedan så ser du vad som behövs för att klämma ihop grundfrekvensen till 3 gånger högre. (Föreställ dig då 250 gånger högre frekvens som Chris Thomas påstått).


Pressa en musiker
Om du inte skulle tro mig så gå till en musiker med flöjt och försök få henne att pressa ut 250 gånger högre ton ur sin blockflöjt! För det krävs inte bara tryckluft utan en mikro-flöjt som får en piccolo flöjt att se ut som ett grovt avloppsrör.


Så vad kan jag säga? Om du trodde på den här frekvenshöjningsmyten har du bokstavligen blivit blåst. Har du betalat för det här får du stå för fiolerna också.

Krympa 1 mil till 20 meter
Det är ingen idé att lägga ut en bild på hur liten Jorden skulle behöva bli för att bilda ett så kort hålrum för vågorna, men jag kan ge dig några jämförelser. För att ge högre frekvens måste alltså Jorden krympa sin midja. Om du förut åkte 1 mil till jobbet behöver du nu bara gå 20 meter! Vad svenskens medelvikt (nuvarande 75kg) skulle bli är svårt att säga. Jag tyckte det var oviktigt att göra beräkningar på det. Men om bara Jorden, och inte oceanerna skulle krympa, skulle vi alla behöva djupgående dykarutbildning, oavsett var vi bor.

Välj elektroniskt eller dingla
Om du fortfarande skulle vara höjningstroende så gå till sajter som registrerar Schumannresonans dagligen sedan många år. De registrerar elektroniskt och dinglar inte pendel som Chris Thomas gör. Ingen höjning alls finns att finna elektroniskt. Variationen ligger som förväntat inom det normala, för vår rymdflöjt håller sin midja stadig. Tur det för jag skulle inte gilla att min flöjt skulle krympa så in i vassen. 

Mikael Kvist
Klärvoajant och ingenjör

---------------------------------------------

Här har du boktips:
  • Seven Subtle Vibrations – A scientific study of Schumann Resonance, 2002 by Benjamin Lonetree.
Och här är länktips:
Hälsa på mig gör du här:
Länka hit till bloggen:


onsdag 21 februari 2018

Hellre ostörd än avstörd

 

Ibland kan resultat förvåna som när man tror sig göra ett enkelt experiment med slagruta. Att lägga ut spår är inte vad man tänker de gör när de mäter med hjälp av slagruta.

Spridda resultat
En av de mest grundläggande insikterna om hur slagrutepersoner skapar sina fält de mäter kom vid en enkel försöksuppställning. En i taget fick gå en bestämd sträcka och vi märkte ut var de fick utslag. Ingen av deltagarna fick veta något om de andras utslag. Först såg det ut som vi valt fel område. De första att gå sträckan var ovana personer och vi fick spridda resultat. Praktiskt taget ingen fick utslag på samma ställe.

Kunde en kunde alla
Plötsligt fick försöket en vändning. En slagrutevan man gick sträckan. Ingen tvekan var han fick utslag. Efter honom kom fler som inte var slagrutevana men alla fick resultat som låg på samma ställen som den slagrutevana personens utslag! Självklart kunde inte försökspersonerna veta var de föregående fått utslag. Vad innebar detta? Jo, en slagrutevan person mäter inte bara. En slagrutevan lägger ut spår och förstärker spåren så starkt att andra ovana får samma utslag!

PSI-spåret
Det här ger anledning att nämna boken PSI-spåret ur en ny synvinkel. Boken redovisar en metod att hitta förlorade föremål genom att en person fokuserar på föremålet och en annan med slagruta går runt den första personen och mäter det spår som uppstår. På det viset kan slagrutepersonen få utslag i den riktning som föremålet ligger. Försöken har gett träff upp till 2 av 3 försök vilket är långt över slumpen. PSI-spåret visar på att det uppstår ett spår mellan personen och det den söker.

Utvidgat PSI-spår
De här resultaten jag redovisar ovan innebär en vidgning av begreppet PSI-spåret till att omfatta att även slagrutepersonen lägger ut tydliga spår som andra ovana nästan snubblar på av tydlighet. Att slagrutepersoner förstärker fälten mångfalt så även en ovan person kan mäta dem ger konsekvenser som inte förståtts och ännu mindre diskuterats i slagrutekretsar. Jag skall ge ett skrattretande exempel från mitt eget hem.

Finner de eller lägger de en rak en?     (from: psychics.co.uk)

Skapa störfält
Det är många original jag mött under åren, avstörare inte minst. Den jag fick uppleva i mitt kök väljer jag att inte nämna vid namn. Som pinne- och energifixerad uppfinnare var han otroligt entusiastisk över sina små konstruktioner och hur fantastiska de var. Vi hann knappt komma in från hallen förrän han satte igång. Genast tog han fram pekare i mitt kök och tog ut en störlinje tvärs över rummet. Sen hängde han upp sin lilla manick på min vägg och mätte igen. Störlinjen var helt borta! Han var i ett exalterat tillstånd hur bra hans uppfinning fungerade.

Tappade hakan
Jag häpnade så det måste ha synts. Men inte över vad hans avstörande manick åstadkom. Tvärt om. Jag hade huset helt under kontroll. Jag visste jag inte hade några störande troll som rände rätt igenom mitt kök som kraftiga linjer. Jag sa ingenting men jag var helt fascinerad av hur han kunde kasta ut en störlinje bara för han ville ha en och visa sin fantastiska manick på! Störlinjen blossade upp lysande för mina klärvoajanta ögon! Hade aldrig sett något liknande förut! Och självklart släckte han den så fort han fick slänga upp sin avstörningsmanick på väggen. Jag fick låna hans avstörare och tyckte att det var bäst så jag slapp städa efter honom. Ingen mäter några som helst så kallade energier utan att samtidigt förstärka eller till och med skapa dem. Det är ett som är säkert. Det blir dessutom grova spår, som sådana som jag både ser och känner av.

Fritt från avstörare
Jag skulle aldrig släppa in en slagruteperson i mitt hus för att förstärka alla störzoner så jag inte kan trivas där och måste köpa avstörning av honom! Nej tack. Jag har samma förbud i mitt hus mot rökare som slagrutefolk – pinnarna lämnar man utanför! Doften de lämnar efter sitter kvar i veckor fast jag vädrar. Jag trivs i mitt hus, tro mig.

Hemma är det ohämmat fritt
Det finns ingenting som är så gott som vågor som svänger genom min kropp harmlöst. Och alla vågor som är lika mig är förstärkta så att jag har en riktigt mysig känsla varje gång jag kommer hem innanför dörren. De lever. Därför säger jag: Hej Huset! Jag jobbar inte med avstörning. Vid några enstaka tillfällen har jag hjälpt till att städa ut resultaten av avstörares härjningar. Kalla mig trivselinförare som kontrast till skrämselinförarna.

Hellre ostörd än avstörd - Min melodi i kosmiska vågornas hav

PS Dessutom har jag i massa år avsiktligt sovit i min säng som stått på fler kryss än en flerplanskorsning har tillfarter. Jag avstörde inte. Jag bestämde mig att inte störas helt enkelt. Det fungerar lika bra som en manick, för det är så manicker fungerar. DS

Mikael Kvist

(Den här artikeln skrevs ursprungligen för tidskriften Slagrutan, men man ville inte ha den. Tydligen var den för störande ;)

Pinne upp och pinne ner - ibland går det åt olika håll
Vill du bidra med dina observationer, diskutera udda tankar eller bara få kontakt. Alltid öppen för nytt intressant. Hör av dig via: www.mikaelkvist.se
.
------------------------------

Kommande böckerna om Kristallportar

Verket kommer att omfatta tre volymer på tillsammans över 850 sidor med helt unik forskning och aldrig tidigare publicerade uppgifter om portaler och hur de fungerar. Det är skrivet av en som själv har direkt erfarenhet och som är forskare och klärvoajant. Utgivningsdatum är ännu inte fastlagd.
Mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar.