onsdag 21 februari 2018

Hellre ostörd än avstörd

 

Ibland kan resultat förvåna som när man tror sig göra ett enkelt experiment med slagruta. Att lägga ut spår är inte vad man tänker de gör när de mäter med hjälp av slagruta.

Spridda resultat
En av de mest grundläggande insikterna om hur slagrutepersoner skapar sina fält de mäter kom vid en enkel försöksuppställning. En i taget fick gå en bestämd sträcka och vi märkte ut var de fick utslag. Ingen av deltagarna fick veta något om de andras utslag. Först såg det ut som vi valt fel område. De första att gå sträckan var ovana personer och vi fick spridda resultat. Praktiskt taget ingen fick utslag på samma ställe.

Kunde en kunde alla
Plötsligt fick försöket en vändning. En slagrutevan man gick sträckan. Ingen tvekan var han fick utslag. Efter honom kom fler som inte var slagrutevana men alla fick resultat som låg på samma ställen som den slagrutevana personens utslag! Självklart kunde inte försökspersonerna veta var de föregående fått utslag. Vad innebar detta? Jo, en slagrutevan person mäter inte bara. En slagrutevan lägger ut spår och förstärker spåren så starkt att andra ovana får samma utslag!

PSI-spåret
Det här ger anledning att nämna boken PSI-spåret ur en ny synvinkel. Boken redovisar en metod att hitta förlorade föremål genom att en person fokuserar på föremålet och en annan med slagruta går runt den första personen och mäter det spår som uppstår. På det viset kan slagrutepersonen få utslag i den riktning som föremålet ligger. Försöken har gett träff upp till 2 av 3 försök vilket är långt över slumpen. PSI-spåret visar på att det uppstår ett spår mellan personen och det den söker.

Utvidgat PSI-spår
De här resultaten jag redovisar ovan innebär en vidgning av begreppet PSI-spåret till att omfatta att även slagrutepersonen lägger ut tydliga spår som andra ovana nästan snubblar på av tydlighet. Att slagrutepersoner förstärker fälten mångfalt så även en ovan person kan mäta dem ger konsekvenser som inte förståtts och ännu mindre diskuterats i slagrutekretsar. Jag skall ge ett skrattretande exempel från mitt eget hem.

Finner de eller lägger de en rak en?     (from: psychics.co.uk)

Skapa störfält
Det är många original jag mött under åren, avstörare inte minst. Den jag fick uppleva i mitt kök väljer jag att inte nämna vid namn. Som pinne- och energifixerad uppfinnare var han otroligt entusiastisk över sina små konstruktioner och hur fantastiska de var. Vi hann knappt komma in från hallen förrän han satte igång. Genast tog han fram pekare i mitt kök och tog ut en störlinje tvärs över rummet. Sen hängde han upp sin lilla manick på min vägg och mätte igen. Störlinjen var helt borta! Han var i ett exalterat tillstånd hur bra hans uppfinning fungerade.

Tappade hakan
Jag häpnade så det måste ha synts. Men inte över vad hans avstörande manick åstadkom. Tvärt om. Jag hade huset helt under kontroll. Jag visste jag inte hade några störande troll som rände rätt igenom mitt kök som kraftiga linjer. Jag sa ingenting men jag var helt fascinerad av hur han kunde kasta ut en störlinje bara för han ville ha en och visa sin fantastiska manick på! Störlinjen blossade upp lysande för mina klärvoajanta ögon! Hade aldrig sett något liknande förut! Och självklart släckte han den så fort han fick slänga upp sin avstörningsmanick på väggen. Jag fick låna hans avstörare och tyckte att det var bäst så jag slapp städa efter honom. Ingen mäter några som helst så kallade energier utan att samtidigt förstärka eller till och med skapa dem. Det är ett som är säkert. Det blir dessutom grova spår, som sådana som jag både ser och känner av.

Fritt från avstörare
Jag skulle aldrig släppa in en slagruteperson i mitt hus för att förstärka alla störzoner så jag inte kan trivas där och måste köpa avstörning av honom! Nej tack. Jag har samma förbud i mitt hus mot rökare som slagrutefolk – pinnarna lämnar man utanför! Doften de lämnar efter sitter kvar i veckor fast jag vädrar. Jag trivs i mitt hus, tro mig.

Hemma är det ohämmat fritt
Det finns ingenting som är så gott som vågor som svänger genom min kropp harmlöst. Och alla vågor som är lika mig är förstärkta så att jag har en riktigt mysig känsla varje gång jag kommer hem innanför dörren. De lever. Därför säger jag: Hej Huset! Jag jobbar inte med avstörning. Vid några enstaka tillfällen har jag hjälpt till att städa ut resultaten av avstörares härjningar. Kalla mig trivselinförare som kontrast till skrämselinförarna.

Hellre ostörd än avstörd - Min melodi i kosmiska vågornas hav

PS Dessutom har jag i massa år avsiktligt sovit i min säng som stått på fler kryss än en flerplanskorsning har tillfarter. Jag avstörde inte. Jag bestämde mig att inte störas helt enkelt. Det fungerar lika bra som en manick, för det är så manicker fungerar. DS

Mikael Kvist

(Den här artikeln skrevs ursprungligen för tidskriften Slagrutan, men man ville inte ha den. Tydligen var den för störande ;)

Pinne upp och pinne ner - ibland går det åt olika håll
Vill du bidra med dina observationer, diskutera udda tankar eller bara få kontakt. Alltid öppen för nytt intressant. Hör av dig via: www.mikaelkvist.se
.
------------------------------

Kommande böckerna om Kristallportar

Verket kommer att omfatta tre volymer på tillsammans över 850 sidor med helt unik forskning och aldrig tidigare publicerade uppgifter om portaler och hur de fungerar. Det är skrivet av en som själv har direkt erfarenhet och som är forskare och klärvoajant. Utgivningsdatum är ännu inte fastlagd.
Mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar