lördag 15 december 2018

Änglars inre känslolivFör att bäst förstå änglars inre känsloliv behöver man förstå deras anatomi. Kan låta konstigt men följ med i resonemanget så förstår du. Varelsers självuppfattning och känsloliv påverkas av deras kroppar. Har varelser svans som troll får de en djupare känsla än en människa och har varelser vingar får de en jag-upplöst känsla. Jag skall förklara närmare. (Del 2)

Bära det innersta utanför

Änglar är väldigt olika oss och samtidigt inte. Flera konstnärer har återgivit hur det lyser ur bröstet på änglar och det är inte en helt fel beskrivning. I deras bröst bär de vad jag kallar för en själs-stjärna sprunget ur ett slags frö. När det fröet uttrycker sig kan det framåt slå ut som en blomma i hjärthöjd och bakåt kan det slå ut som vingar. Man kan på så vis säga att änglar är unika för de lever med hjärtat på utsidan. De bär sitt innersta skört utanför sig. Något som ganska korrekt avbildas med hur en ängel håller sin ena hand vidrörande sitt bröst och hjärta.

(Ur hjärtat strömmar blomman och vingarna fram)

Det fria men utsuddade jaget

Att änglar bär sitt innersta utanpå, färgar hela deras tillvaro i deras uppfattning av universum och av sig själva. För att ha ett jag krävs det att medvetandet är mer eller mindre inlåst i sin kropp och åtskild omgivningen. Änglar saknar en distinkt självupplevelse genom sin gränslöshet som vingar innebär. Vingar är definitivt inget änglar flaxar med för att hålla sig i luften, vingar är något som de berör alltet med. I sin brist på jag-uppfattning har de tyvärr också varit utnyttjade av skaparväsen som velat använda dem som prydnad och som tjänstefolk. (Människor i sin uppfattning om änglar ligger inte långt efter). Detta är alltså en anledning till att så många änglar återgivits med både en oförklarlig sorg och en tomhet i ansikte och ögon. Det skulle du också bli om du användes och inte förstod vad som var fel.

Med grace i rörelse och tanke

Med hela sitt inre sinnesliv utanpå är det nödvändigt att varje rörelse är väl avvägd för att det inte skall uppstå kaos i sinnet. Rörelse och tanke är därför två sidor av samma sak för en ängel. Vill de göra sin tanke större går änglarna samman och det hela ser ut som en cirkeldans tagen ur Dore's bildverk. De flaxar inte omkring med harpor och basuner, men musik är ett annat naturligt uttryck. Skall vi vara korrekta är musik egentligen rörelser som vi uppfattar som ljud och toner i harmoniska följder. Dans, musik och sång är för änglar en del av deras kropps naturliga rörelser. Självklart sjunger de men inte så som vi skulle göra för att skapa ljud med känslan. Såsom de rör sig så tänker de också – rörelsen är deras kropps tanke. Alltså änglarnas sinne skapar rörelserna och rörelserna formar också deras sinne.

(Om änglars sinne vore luft, är människans som vatten.

Inte lägre eller sämre, bara annorlunda, i rörelser och anslag)

God-trogna och mjukögda

Absolut är de god-trogna. Utan en insida de kan dölja kan de heller inte ha baktankar. Utomjordingar som har telepatisk kontakt med varandra har möjlighet att spärra och behålla ett privat inre. De kan ha en dold agenda om än inte i den grad som en människa kan i sina instängda isolerade sinnesöar. Vingar för en ängel är dessutom som för en hund att bära svans. De kan omöjligt dölja sitt verkliga inre. Änglars vidöppenhet gör att de också slår ner ögonen. Det är av respekt. För de vet att ögon kan vara skarpa och änglar tränger sig aldrig på. De gånger de väljer ögonkontakt är det i ett sensuellt möte eller om de vill visa något. Men visa med ögonen kan de inte utan att det också blir ett själsligt utbyte. Jag har inte sett bra bilder som återger deras ögon i mötet – det närmast jag har kunnat finna är den stilla blicken från en bebis som äger hela din uppmärksamhet.

(Att möta en ängels ögon är en vila, obruten. Tankar kring finns inte. De är bara)

Vingarnas beröringsrikedom

Vingar är inget att flaxa med. Med vingar talar änglar, dansar, formar tankar, faktiskt också sjunger. De har en djup beröringsrikedom samtidigt som de har, jämfört med oss, en närmast obefintlig kroppsuppfattning. Det gör att de av många uppfattats som närmast könlösa, men så är inte fallet. Änglar har bara, en för oss, annorlunda kroppsrelation för att de med sitt sinne uppfattar långt utanför sina kropp. När en änglar känner med en människor kommer de ofta med sin vinges utsida och berör kinden – på samma sätt som en människa skulle använda handens utsida. En vinge dock, går inte via huvudets tanke, utan direkt från ängelns inre och ut genom ryggen till din kind. Varför inte insidan av vingen då? Skulle du få ynnesten att känna dig omhållen av en ängel är risken stor att du somnar omgående. Hela ängelns omslutande omtanke kan du känna uttryckt i vingarnas duniga insida. Det har absolut ingen motsvarighet.

Kan änglar skratta?

Inte i kyrkan, om man skall döma av de beställda konstverken. Jovisst kan änglar det, och så att det smittar dessutom! Men de skrattar inte som vi. Inte med ljudstötar ur halsen, vilket är rätt konstigt sätt att skratta på om man tänker på det. Änglar ryttlar med vingpennorna, och när man känner det kan man inte låta bli att dras med. Det bästa med det skrattet är att det omöjligt kan bli hårt. Det är ett hjärtligt skratt med hela kroppen! Änglar har dock en helt annan humor än vi har men den har beröringspunkter. De skrattar mest av lycka ihop med roliga jämförelser. Jag har lovat mig att skriva ner nästa gång när jag lyckats dragit ett roligt änglaskämt.

(Konstarternas ängel finns inte – änglar är rörelsen,
musiken och uttrycken naturligt i sina kroppar)

Är salig allt?

Nej då, deras känsloliv innehåller till exempel en slags bubblande livsglädje eller lycka. Det är svårt att översätta men upplevs som långsamma mjuka luftbubblor som pillrande rullar upp inuti kroppen. De känns mer på ryggsidan än på framsidan. En människa skulle kunna bli bubblig av det men en ängel kan stanna i det och bara njuta och vara i tillståndet. Och jag lovar att det smittar. Det påminner om små knytts bubbel av jubel inuti men deras bara måste uttryckas med alla armar och ben samtidigt eftersom deras bubblor rusar upp som efter korken lyfts på en läskflaska. Är man så liten som en knytt är det inte alla gånger lätt att stå upp, trilla omkull av sprudlet hör till. Änglar är större och kan släppa ut som i en våg genom sina vingar när de höjs.

När änglar älskar

Diskussionen huruvida änglar lägger ägg är avslutad för några hundra år sedan. Jag har mig veterligen inte stött på en enda äggläggande hönsängel under de hundratals möten med olika änglaväsen jag har haft. Men att änglar kan älska vet jag och även hur. Det är svårt att beskriva något sådant utan att platta till det. Jag kan bara antyda. Deras vingar kan i ett kärleksmöte uttrycka så stor nyansrikedom. Som människor kan med utsträckta armar fläta fingrar fast in i varandra kan änglar med utsträckta vingar fläta vingpennor samman från sin själs mitt. Änglar kan hålla om så att de bokstavligen omsluter den andres kropp helt och hållet. Och när deras blommor i bröstet förenats kan de kastas bakåt handlöst av det både tysta och samtidigt explosiva uttrycket.

(Sensuella och djupt innerliga – få har mött dem så, för få har förstått dem så)

Öppningen i tiden

Den stora skillnaden mellan människa och ängel ligger, förutom den anatomiska skillnaden, i tidens karaktär. Änglars tid löper inte som vår. Det gör att vi uppfattar änglar som att de är varande mer än görande varelser. Deras liv genom sin tid är mer karakteriserad av varande än skeende. För att fullt möta en ängel, för att få henne att landa i rummet, behöver man förstå tidens natur och hur olika tider kan öppnas till varandra i vad jag kallar för kristallportar. Jag känner dessa portar väl och har sålunda berört och berörts fysiskt. Samtidigt som det är stora skillnader vill jag också påstå att likheterna är flera. Vi har bara olika uttryck helt enkelt. Därför skulle jag vilja påstå att tycke kan uppstå mellan ängel och människa. Om så sker, bär honom/henne närmast ditt hjärta. Det är ju där du är buren, talande ordlöst.

(Sätt dig vid havet med ett träd bakom din rygg. När du kan föreställa dig
trädet som din vingkropp kan du ana en ängels uppfattning och sinne)Mikael Kvist
Vingvän och författare av 12 böcker och häften

---------------------------------------

När boken om Änglar kommer ut

Mikaels kommande bok om Änglar, ur vilken artikeln är hämtad, beräknas publiceras 2021. Boka den kommande boken och mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Änglabok. Du binder dig inte för någonting.


---------------------------------------

I den kommande boken om Kristallportar beskriver Mikael Kvist i detalj hur du finner dessa portar och hur de öppnar sig vid möten. Håll dig uppdaterad när den kommer ut genom att Gilla SPEKTRA-ART Förlag på Facebook.

Gilla OmTiden på Facebook så får du automatiskt uppdateringar när nya unika inlägg skrivits här. Du hittar garanterat ingenting motsvarande skrivet eller med motsvarande erfarenheter.

Veta mer om Mikael Kvist gör du på hans egen hemsida: www.mikaelkvist.se.
Intresserad av terapier och coachning med Mikael kollar du in på www.coachkompaniet.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar