tisdag 28 maj 2019

Detaljer ur en nattlig upphämtning


Visst har jag blivit hämtad många gånger av utomjordiska besökare, men det här var första gången jag har upplevt en klassisk nattlig hämtning som denna. Till en början såg allt enkelt ut, men hur ett täcke låg vållade mig huvudbry. Då är det särskilt viktigt att använda mitt analytiska tänkesätt när händelser utöver det vanliga inträffar – man kan aldrig var fullt säker annars vad som egentligen hände.

Jag är tränad i att observera ovanliga fenomen och förlopp sedan fyra decennier tillbaka och är van att vara ”vaken” i andra tillstånd. Gå ur kroppen är inte heller någonting ovanligt men denna händelse var i sig extraordinär även för mig. Jag bedriver sedan många år forskning inom paranormala områden men brukar sällan skriva särskilt mycket om mina upplevelser eller de besökare jag mött klärvoajant och som kontaktperson. I detta fall väljer jag göra ett undantag i förhoppning att komma i kontakt med fler med liknande erfarenhet.

Två besökare vid sängen

Denna hämtning hände mig relativt nyligen, under 2018. Jag vaknade upp under natten liggande raklång på rygg i min säng. Jag såg någon stå vid fotändan och uppfattade samtidigt någon vid sidan av sängen. Snabbt insåg jag att jag såg igenom ögonlocken för jag blinkade inte. I mina tankar insåg jag snabbt att anledningen till detta var att jag klärvoajant blickade ut i rummet Jag tittade närmare på besökarna men de förblev som skuggor fast jag kunde se dem tydligt. Jag visste genast att de var utomjordingar för jag kände igen min censurering från nätter som kunde uppträda på samma sätt.
(Inte ovanligt att jag till en början har svårt att se en besökare tills jag blivit kompis med den)

(Inte ovanligt att jag till en början har svårt att se en besökare tills jag blivit kompis med den)

Som smala och något korta människor

Mitt forskarintresse vaknade och genast började jag estimera längden på dem och jämförde denna mot möbeln bakom. De var uppåt 165 långa och smalare än slanka människor. Jag förstod att det rörde sig om en hämtning, positionerna var klassiska med ena besökaren vid fotändan och den andra vid sidan av sängen. Jag visste också de hade olika arbetsuppgifter – den ena skötte lyftet och den andra övervakade kroppen. Hur jag visste vet jag inte, det var bara kunskap jag hade då i det ögonblicket. Att jag visste mer i det tillståndet än i fullt vaket tillstånd på morgonen efter förvånade mig.

Kunde inte röra mig

Jag kunde inte röra mig men kände trots detta ingen panik. Jag visste de skulle hämta mig och vägde om jag skulle protestera och inte ge mitt tillstånd. Beslutade mig dock ganska omgående för att låta detta ske utan protester och började istället att gå igenom mina villkor för det som var på väg att hända; att de inte fick ta några prover på mig, inte utföra några kroppsliga undersökningar. Övergav tanken på min så tydligt memorerade lista där och då och tänkte istället att jag tar den på plats när vi kommit fram till skeppet. Återigen var jag förvånad över att jag hade en sådan memorerad lista. Det var dessvärre inget jag kunde återkalla på morgonen efter. Min tolkning är att listan tydligen finns där redo i mitt sinne att användas vid behov.

(Paradoxen med det släta täcket gav mig huvudbry)

Observerade när kroppen lättade

Det var som att ligga på en yta men utan beröring mot underlaget. Det påminde om ett stadigt magnetlager där jag flöt på ett osynligt plan, men utan att glida omkring i sidled. Täcket hängde plötsligt tydligt utmed kroppen för jag kunde känna det pressade mot mina sidor. Det blev också tyngre när täcket inte längre vilade mot madrassen. Jag tänkte, jaha det här är alltså en fysisk hämtning eftersom jag känner kroppen i det här tillståndet. Jag noterade också att armarna inte hängde ned utan låg utmed sidorna med kroppen. Jag fattade att lyftet var av kroppen men inte täcket för det hände tyngande.

Hög hastighet i tunneln

Det som skedde sedan var att jag befann mig i en smal tunnel som var precis lagom stor för att rymma min kropp. Jag upplevde ingen acceleration i kroppen men färdades med en mycket hög hastighet. Det var ett snabbt rörligt ljus i tunneln, inte sinnesfenomen utan det låg kring kroppen.
Jag har tidigare erfarenheter av att förlora medvetandet och svimma och har även åkt ur kroppen vid en olycka så jag vet hur en sådan upplevelse ter sig och detta var något helt annat. I sådan upplevelse svartnar allt kring en och blir som en smal tub av krympande ljus framför en. Under denna hämtning låg ljuset däremot tydligt kring kroppen och jag färdades genom tunneln med huvudet före.

(Tyvärr mindes jag inte själva besöket ombord och inte heller återvändandet)

Ett fel i upplevelsen

Alla kännetecken var uppfyllda för en klassisk hämtning men det var en detalj som fick mig att undra och till och med tvivla efteråt. Varför låg täcket platt över sängen när jag vaknade igen? Det borde legat tydligt hopknölat runt min kropp efter att hängt kring mig. Vem sträckte ut det? Eller har det inte hänt? Var det en dröm i alla fall? Eller var det en ut-ur-kroppen-upplevelse trots allt? Denna enda detalj skulle kunna omkullkasta hela upplevelsen.

Var sömnparalys förklaringen?

Sömnparalys eller sömnförlamning är ett förlamande tillstånd som kan uppkomma när en person håller på att somna eller vakna. Vid sömnparalys stängs muskelkontrollen av för tidigt eller slås på för sent så att personen inte kan röra sig trots att denne är vaken. Är personen obekant med fenomenet kan av förklarliga skäl panik lätt uppstå. Det heter att vissa människor kan få hallucinationer av olika slag när de är i sömnparalys, så kallade hypnagoga och hypnopompa hallucinationer. Dessa kan bestå i skräckfyllda känslor av att någon är i rummet eller vid sängen samtidigt som personen själv inte kan röra sig.

(Sömnparalys kan var en förklaring,

men stämmer även på när jag gått ur kroppen)

Inte fullt i kroppen

Så kallad sömnparalys har hänt mig flera gånger när jag varit på väg tillbaka in i kroppen. Jag är inte fullt i kroppen utan svävar några centimeter lite för högt, alltså så nära att jag inte ens är fult utanför min kroppen. I det tillståndet har jag inte kunnat röra mig trots att jag kunnat höra vad som sagts i rummet intill. Detta leder till att jag undrar om hämtningen inte var av fullt fysisk natur utan endast en av parallell kropp. Att det handlade om att man lyfte en parallell kropp till mig vid hämtningstillfället. Jag kommer alltså fortfarande inte ifrån att det rörde sig om en hämtning.

Att kolla om det är en dröm

Skulle det trots allt kunnat röra sig om en mycket levande dröm och inte en parallell verklighet? Jag har metoder att urskilja om en upplevelse rört sig om dröm eller upplevelse i en annan parallell kropp. När jag lämnat min kropp nattetid är jag alltså medveten nattetid om att kolla att jag upplever med minst tre sinnen, ser i färg, detaljer är bestående och jag kan förnimma min kropp och känna objekt kring mig. Om jag till exempel befinner mig i en byggnad kan jag gå fram till väggen och sätta handen mot den för att kontrollera strukturen både med ögonen och med känseln. Enklaste jag brukar kolla är om jag kan se min kropp, händer fötter och kan känna dem också. I hämtningsupplevelsen kunde jag både se rummet, förnimma min kropp och känna täckets tyngd där det hängde utmed sidorna. Det gick alltså inte att enkelt förklara som en drömsekvens.

(Skillnaden mellan upplevande av parallell verklighet och dröm märks i skärpa
och om upplevelsen är med många sinnen)

Ett dimensionellt besök i en kristallport?

Jag har sedan mitten på åttiotalet kartlagt och studerat det jag kallar för kristallportar. Inom dessa ganska små områden kan en mängd fenomen uppträda. Det är även vanligt att besökare från andra verkligheter kan inträda fysiskt med både kropp och farkoster (UFO). Det kan uppträda både ljus, ljud och tidfenomen när portarna är öppna och aktiva. Jag hade sedan tidigare upplevt både hur klockor kunnat gå baklänges i rummet och även hur stjärnorna utanför fönstret tett sig onaturligt stora och se ut som om de var mycket närmare. Så jag visste att sovrummet befann sig på en sådan port.

Dessvärre var upplevelsen inte heller entydig som ett resultat av portfenomen och att det rörde sig om dimensionella besökare. Karakteristiska fenomen som hoppande klockor, ljussken utanför huset och stjärnorna som blir märkbart större saknades dessvärre både före och efter upplevelsen. Det hade förstärkt att det rörde sig ett besök från resenärer i en tidöppning.

En tidloop är svaret?

Jag vet av erfarenhet att tid kan stå stilla inom avgränsat portområde under tiden som observation av UFO sker. Inom kristallporten kan ett långt förlopp pågå medan det utanför inte passerat någon nämnvärd tid alls. Vid några få tillfällen har återgången till normal tid skett innan tidpunkten för portöppningen. Alltså jag har inte förlorat tid när jag befann mig inom portområdet utan återkommit till normala tiden före händelsen. Det återstår alltså som en möjlig förklaring till att täcket låg slätt kvar kring mig morgonen efter. Den skulle kunna vara så att porten stängdes och det lokala tidsystemet i rummet vid upphämtningen knöts ihop före upphämtningen. Det skulle betyda att jag återvände innan täcket lyftes med min kropp. Tidöverlappningar är fullt möjliga då jag har observerat dem ske i vaket tillstånd i en kristallport.

(Det är viktigt att leka med olika möjliga scenarier innan man kan fastställa en tolkning)

Mer att studera innan något entydigt svar

Det jag har kvar att studera är alltså om det vid återvändandet fanns en viss tidöverlappning som kunde vara förklaringen till att täcket låg slätt. Sådant är svårt att undersöka även genom hypnos. Att studera det vid en kommande eventuell hämtning är ytterst osäker då jag vet att dessa saker sker mycket sällan. Vissa saker får förbli mysterium tills jag har ynnesten att få uppleva det igen och vara ännu mer observant.

Mikael Kvist
Författare och ingenjör med klärvoajant öga


Kommande boken om Kristallportar

Mer om portöppningar, tidöverlappningar och tidfenomen kommer att presenteras i den kommande boken om Kristallportar.

Verket kommer att omfatta tre volymer på tillsammans över 850 sidor med helt unik forskning och aldrig tidigare publicerade uppgifter om portaler och hur de fungerar. Det är skrivet av en som själv har direkt erfarenhet och som är forskare och klärvoajant men som även är kontaktperson med utomjordiska kontakter.

Utgivningsdatum är ännu inte fastlagd. Mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar. Du binder dig inte för någonting.


4 kommentarer:

 1. Ha en skön sommar och betänk att det finns några i din ålder som inte lever här längre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Decimerats kraftigt. Men det skedde redan tidigt.

   Radera
 2. Intressant ! Bra att du skriver o påminner om att studera o observera skeendet o analysera med öppet sinne för flera varianter av teorier! Gillas ! Tack !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tackar vi för! Vi är kroniskt kritiska trots vi är klärvoajant seende. Jag menar att det är ännu viktigare i ett sådant läge att kolla om logiken håller.

   Radera