fredag 20 december 2019

Hur påtagliga kan änglar bli?Änglar kan framträda fullt fysiska under speciella omständigheter. Inom PARCS forskningsgrupp har vi tagit fram instrument för att detektera både Kristallportar (portaler) och vingfenomen. Här är en beskrivning av hur änglar träder in gradvis i vår verklighet, ända tills fullt fysiskt möte uppstår. Men inte utan problem - minne och verklighetsintrång är två hinder. (Del 6)

Kort bakgrund till KRS skalan

KRS står för Kristallportars Relativa Styrka och är en skala som kom till för att kunna gradera portalers öppning till parallella verkligheter. En portal öppnar sig inte alltid i full styrka utan kan ligga från KRS 1 – 2 som knappast märks, till KRS 3 där enstaka fenomen börjar uppträda. från KRS 4 och över råder full öppning och fullt fysiskt möte kan ske med varelser bortom vår verklighet. Det sistnämnda är dock inte utan komplikationer – något jag förklarar längre fram. (Fördjupad beskrivning av KRS skalan ligger som bilaga nedanför artikeln)

Första trevande änglasteget

När en ängels närvaro antyds märks det först och främst som ändring i stämning och att uppmärksamhet riktas om. Plötsligt kan jag bli fastna för en bild, en symboler eller ibland bara en form som påminner om en ängel. Sådant jag inte sett med mina vanliga ögon gör sig uppmärksamt via mitt undermedvetande. Eftersom jag har vana ignorerar jag inte när uppmärksamheten ändras. Det brukar ackompanjeras av en ändring i känsla/stämning också.  Detta steg av närvaro motsvarar KRS 2. I det här läget brukar jag slå på mitt 3:e och mitt 4:e öga för att uppmärksamma vem som är där (Läs separat artikel om 4:e ögat).


(Klicka på bilden för att läsa KRS-tabellen i full storlek)


Närvaron blir påtagligare

Det klassiska uttrycket ”det gick en ängel genom rummet” är så sant. När en ängel inträder i ett rum gör dess egenskaper att våra tankar stillnar och plötsligt kan alla sluta prata samtidigt. Stannar ängeln kan du känna vinddraget om den sveper sina vingar. Det märks speciellt nära golvet och kring smalbenen och syns tydligt på levande ljus om har ett stående i golvhöjd. (En perfekt ängladetektor). Dessa fenomen börjar uppträda vid KRS 3, medel. Det också ofta en klar frisk och ibland kall eller sval temperaturförändring utan att det beror på vingdraget.  Kolla med termometern så kan du se att du känner dig svalare men temperaturen i rummet har inte sjunkit.


(Temperaturändringen är ett tidfenomen som orsakas av att
besökaren vibrerar i annan materiafrekvens än vi gör)

Kyssa eller bli kysst

Änglar är speciella för de upplever så mycket genom sina läppar och förmedlar också lika mycket med dem. (Ja, de är pussiga av naturen när man lär känna dem nära). En ängels kyss går som en våg genom kroppen som är obeskrivlig, och ja, vore underbart att somna in till för gott. Jag som varit med om detta, borde jag inte kunna kyssa tillbaka? Nix, det går inte! Och det är skillnaden mellan KRS 3 och KRS 3,5. Det är först vid lite högre grad av interferens mellan verkligheterna som det är möjligt att jag kan beröra eller svara min vingvän med en kyss. (Tro mig jag har försökt!) Detta är bra exempel på hur lite som skiljer halvsteg i KRS och ger retligt stor skillnad.


(Bli kysst av en ängel är en märklig upplevelse.
Men att kyssa tillbaka... det är en annan KRS)

Närmar sig fullt genombrytning

En av de klassiska fenomenen, som är kända från uppenbarelser, är när ”himmelskt” ljus börjar framträda. Vanligtvis är det huvudets sken som börjar märkas men inte nödvändigtvis. Ljuset kan vara från den värld som ängeln träder in från.

Mirakelläkning som kan ske vid uppenbarelser hör till själva öppningen och är inte nödvändigtvis given av en ängel. Läkning uppstår av sig självt vid möte med den typ av speciell tid som änglar lever i och är mer ett tecken på specifik öppning än på en ängels ingripande. Vid KRS 3 kan läkning ske oväntat och vid KRS 4 sker det omgående, som ett mirakel, för du befinner dig helt utanför tiden skadan skedde i. Det är tillräckligt för en ”reset”.

Även djur kan reagera och bete sig annorlunda och börja kommunicera med människor vid en portalöppning på KRS 3. Nära KRS 4 kan vilda djur komma fram som om de vore tama och ”prata visdom”. Djuren kan dessutom uppträda och försvinna plötsligt i portalen. Det här har gett upphov till föreställningen att änglar kommunicerar genom djur. Det är inte så utan ett eget fenomen som är karakteristiskt för denna typ och grad av öppning.


(Klicka på bilden för att läsa KRS-tabellen i full storlek)

Vid KRS 3 är mötena vanligtvis mest osynliga men inte hela tiden. När en ängel sträcker sin hand till något jag gett den blir armen plötsligt tydligt infasad och synlig. När vi stod ute i en portal (KRS 4) i sanden och jag återvände dit efteråt var fotavtrycken borta. Förklaringen är att vi möttes i en annan tid. Liknande har jag varit med om vid en landning med UFO vintern 1985 (KRS 4). Jag gick tillbaka genom snön och spåren fanns inte kvar på platsen! De slutade vid portalens kant. 

Går det att detektera vingar?

Absolut, men bara inom det smala området som KRS 3 innebär. Mellan KRS 1 – 2 är interferensen för låg för att kunna vara mätbar och kunna särskiljas från brus. Från KRS 4 och högre, vid fullt fysiskt möte fungerar inte våra naturlagar längre och elektronik lägger av. Vingar, under optimala omständigheter, orsakar lätt brytning hos ljus, temperaturändring hos objekt, orsakar luftrörelse och små rytmiska tryckförändringar vid varje svep. Dessa har vi i Forskningsgruppen PARCS testat framgångsrikt.


(Laserkalibrerad vingdetektor från 1999. Forskningsgruppen PARCS)

Minnet och tiden

Vad få känner till är att vårt minne är kopplat till tiden och den verklighet vi lever i. Mer korrekt kan man beskriva det som att vårt minne är kopplat till vårt medvetandes frekvens och hastighet. Jämför det med att kunna minnas en dröm. Stiger du upp och sätter på kaffe först bryter du tillståndet och drömmen är borta. Tricket att få med sig minnen från ett medvetandetillstånd till ett annat är att upprepa förloppet gång på gång tills du är i fullt vaket normaltillstånd. På samma sätt gör jag när jag är på väg ur en portal och ett möte med en ängel, tillbaka till min normaltid. På så vis kan jag minnas det som andra inte kan. Det här är en förmåga många klärvoajanta har och som gör dem klarseende av parallella verkligheter – de minns lättare.

Även spåren försvinner

Det knepiga är när portalöppning uppträder finns det skyddande naturlagar som hindrar tidkollaps. En av dessa är att naturen självt suddar ut spåren efter en öppning, så att tidrevor inte uppstår. En ängels fjäder som uppträtt plötsligt från ingenstans har förmågan att försvinna igen. Jag har dock ett knep att motverka och det är att stoppa fjädern försluten i en genomsynlig glasburk. Genom att fjädern är sedd av mitt medvetande kan den inte suddas lika lätt. Att den sedan ligger isolerad i en burk hindrar den att försvinna. Genom att inte glömma var jag har burken håller minnet av burken kvar i tiden. (Jodå, jag har samlat dun men numer nöjer jag mig med att se dem komma från ingenstans och följa dem tills de försvinner på samma sätt igen!)

(Redan vid KRS 3 kan dun upptäckas som inte är synligt infasade.
De lämnar nämligen avtryck i badvattnet. Går att lyfta upp på
fingret och vattnet sitter kvar på det osynliga dunet!)

Fullt fysisk framför dig

Kunna ta med sig minnet av händelser vid KRS 4 är förutsättningen för att uppleva fullt fysiska möten med änglar. Jag hade en bekant som pratade intensivt och ofta att han vill uppleva änglar (han kände till att jag mötte dem). Till slut, i lämpligt ögonblick, öppnade jag och ängeln steg in i rummet så påtagligt som man kan förvänta sig med mitt hus på en Kristallport. Vad hände? Han somnade spikrak sittande utan ryggstöd på momangen. Efteråt började han prata om annat som om ingenting hade hänt, det var glapp i sinnet. Min son, som var med och också upplevde ängeln bara tittade på mig frågande. Vad hände med honom? Jag bara nickade tyst. Ängeln lade inte ens vingarna om honom eller kysste honom! Dessutom, efteråt, nämnde bekanten aldrig mer att han ville uppleva änglar!? Det var tyst på den fronten. Jag tog inte upp ämnet heller.

På café med en ängel

Vid KRS 4,5 och högre blir möte med änglar ännu större verklighetsintrång än vad UFO och utomjordiska besökare kan orsaka i sinnet. Den resulterande förlusten av minne går också djupare. Därav att berättelser om skyddsänglar sällan innehåller hela upplevelsen av att sett och blivit lyft av en ängel – bara faktumet att personen finner sig själv 20 meter bort från kraschplatsen och har ett känslominne av att satts ner mjukt.

(En fullt infasad ängel ger upphov till vad jag kallar
verklighetsförvirring och t.o.m. verklighetsintrång.
Det skapar ett liknade tillstånd som vid chock)

Visst kan det bli så att om jag har en ängel sittande på ett café uppfattar folk ängeln redan vid KRS 3 utan att se den. De vet och ingen frågar om platsen är ledig. De till och med undviker stolarna och borden kring oss tomma. Ytan kring oss har samma utbredning som portalen vi sitter i. Det är liksom för overkligt kring oss så de ser inte de tomma stolarna. Ännu märkligare är det vid KRS 4, när en ängel är fullt infasad i vår verklighet. De tittar på henne, kort förvirrade och fortsätter osäkert med vad de tror de höll på med. Vi får, i motats till vad alla tror om uppståndelse, vara helt i fred! Det kontemplativa varandet som uppstår suddar ut gränsen mellan inre tanke och yttre perception.

På en ängels vingar

Om du befinner dig i en portal, förstår hur en sådan fungerar och har sedan länge en kärleksvän bortom denna verklighet, är det möjligt att passera gränsen för det omöjliga. Visst blir det stulna ögonblick, intensiva sådana, och kanske som för mig får vänta 10 år på att portrytmen står öppen igen. Men jag lovar, en gång, ett möte, och du lever för nästa ögonblick. Som jag, som fortsatt sedan 1986 att forska hur Kristallportar fungerar (i väntan på nästa ögonblick jag inte tänker missa).

(Sägs kärlek kan, men jag vet änglar kan. De är sådana av naturen. Konstnär Michael Parkes)


Jag kan beskriva en ängels anatomi, deras sätt att flyga, deras sinne och psykologi, deras utseenden... men jag har jag inte ord för mötet. Annat kan beskrivas men inte mötet. Hur det till exempel är att kort få lämna marken, känna hur du med hennes arm kring dig liksom står i luften. Höjd är borta, du står som om det alltid varit självklart, på ett plan i luften. Vingarna bär, de flaxar inte. Vingarna utfällda lyfter. Fötterna saknar inte underlag utan hittar ny änglamark.

Det stora är inte vad jag inte har, utan vad jag inte har kvar. En gåva från en ängel har svårt att stanna i vår tid. Den har inte samma sammansättning av tid. Men en gåva från mig, given med en speciell känsla, till en kär vän, lämnar och stannar.

(Det en ängel håller kärt håller den nära och försvinner inte)


Bortom det som är bortom

KRS 5 är inte möjlig att begripa eller beskriva. KRS 4 innebär fullt fysiskt möte och interaktion mellan två verkligheter. KRS 5 är när två fysiska verkligheter glider sömlöst in i varandra. Jag låter orden stå för sig själva. Trots mina studier av portfenomen, mina klärvoajanta förmågor och mina över 30 år av erfarenheter av kristallportar, kan jag inte ge en korrekt beskrivning av KRS 5. Det finns helt enkelt verklighet som är bortom det som är bortom. Möte har nämligen aldrig ett slut. Det har bara början.

Skriven av Mikael Kvist,
med den ovanliga kombinationen av att vara ingenjör, forskare och klärvoajant
.
.
--------------------------------------------------
.
.

Bilaga:

.
Vad KRS är
KRS är unik för det är den första skalan som bokstavligen går ”off scale” då den beskriver fenomen som går utanför vår egen verklighet. Den indelad i 5 steg som egentligen är 10 då man anger halvsteg såsom KRS 3,5 t.ex. Man skall inte vilseledas att tro att KRS skulle vara ett mått på någon ”energi” utan skalan beskriver grad av interferens och interaktion med annan parallell verklighets materia och varelser. Denna skala är framtagen ur studiet av fenomen som uppstått vid portaler av typen kristallportar. Därför är den lika applicerbar på det spektrum av fenomen som uppstår vid en portalöppningen, som änglars och UFO:s gradvisa inträde.


(Klicka på bilden för att läsa KRS-tabellen i full storlek)

Öppning mellan olika tider

En portal skapar fenomen genom att öppningen är emellan olika parallella tider. Vårt minne är kopplat till vår tid så när stor skillnad uppstår mellan vår tid och annan tid, som till exempel änglars tid, får vi svårt att minnas, till och med minnesförluster. Detta sker också i samband med att utomjordingar kommer igenom med sina interdimensionella skepp (UFO). En ängels närvaro innebär en för oss närmast stillastående tid som gör att vi kommer in i tillstånd av sinnesstillhet. Det är egenskaperna hos tiden i deras verklighet som påverkar vårt medvetande så.

KRS 1 – 2, Dålig svag
Dessa låga grader hos KRS karakteriseras av inre upplevelser (som stämning och känsla) av parallell verklighet, även om upplevelserna är förlagda till avgränsade platser som portaler utgör.

KRS 3, Medel
Medel, KRS 3, är när två verkligheter är på väg in och börjar fysiskt interagera med varandra. KRS 3 karakteriseras av att uppleva med enstaka sinne. Som när man kan se en varelse utan att höra den, bli berörd utan att se någon eller till exempel höra ljud utan att se någon källa till ljudet. Sådana paranormala fenomen är resultat av delvis infasning av parallell tid. Det är också inom detta område som man kan elektroniskt detektera flera fenomen, t.ex vingrörelser. Vid högre grad av öppning upphör elektronik att fungera, och vid lägre kan påverkan inte detekteras. Det är också inom KRS 3 som det är möjligt för de flesta otränade att kunna minnas vad de varit med om.

KRS 4, Stark 
KRS 4 karakteriseras av full fysisk infasning och interaktion mellan två verkligheter. Alla sinnen berörs som vi kallar detta verkligt. Samtidigt innebär detta verklighetsintrång och ger minnesförlust som följd. Det kan liknas vid chock. En mildare form är vad jag kallar för verklighetsförvirring. Till skillnad mot KRS 1 – 2 är KRS 4 helt och hållet yttre upplevelser.

KRS 5 Exceptionell
KRS 5 är när två fysiska verkligheter glider sömlöst in i varandra. KRS 5 är bortom beskrivbart men är teoretiskt möjligt.
.
.

--------------------------------------------------
.
.

Om Författaren:

Vänna gärna med Mikael på Facebook, han gillar folk som har tomtar på loftet och luftigt änglasinne! Håll koll på när nya artiklar på Omtiden Facebook publiceras.
Håll även utkik när hans nya böcker kommer ut på Facebook SPEKTRA-ART Förlag.
.
.

Kommande böcker:

Mikaels kommande bok om Änglar, ur vilken artikeln är hämtad, beräknas publiceras 2021. Innan dess kan du följa den i kontinuerligt nya artiklar här på Omtiden.

Mikaels bok om Kristallportar är under mödosam redigering. Verket kommer att omfatta tre volymer på tillsammans över 850 sidor med helt unik forskning och aldrig tidigare publicerade uppgifter om portaler och hur de fungerar. Det är skrivet av en som själv har direkt erfarenhet och som är forskare och klärvoajant men som även är kontaktperson med utomjordiska kontakter. Utgivningsdatum är ännu inte fastlagd.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar