måndag 17 februari 2020

Portaler – Ett paranormalt dilemma


Tidhopp, förflyttningar och besökare av olika slag har varit min dimensionella vardag. Mina erfarenheter av portaler och fenomen jag upplevt sträcker sig över 35 år. Men att försöka att tekniskt fånga fenomenen och mäta dem är ett långt större dilemma. Det kräver förståelse av kvantfysiska lagar. 

Jag har haft en stor fördel av att vara klärvoajant och forskare med teknisk bakgrund. Det har gjort att jag har kunnat omsätta mina klärvoajanta observationer till praktisk utrustning för mätning. Men likafullt finns det hinder som är smått obegripliga om man inte börjar jämföra portaler med de situationer och de lagar som råder på kvantfysisk nivå. 

Fånga det dolda är lättare än det synliga 

Det uppenbara borde var lätt att fånga men är faktiskt tvärt om. Förändringar i tid borde bara var att jämföra två klockor, men tiden jämnar ofta ut sig i övergången mellan två verkligheter, vilket det handlar om när man stiger ur en portal. Om någonting försvinner eller dyker upp ur tomma intet borde det vara lätt att dokumentera på video men så är det inte. Kvantfysiska lagarna säger att det är det dolda som gör fenomenen möjliga att uppträda. Inte använda för exakt mätning. Det är också viktigt att veta att försöksledaren är med och avgör utfallet. Låt mig förklara närmare och börja med en intressant fråga jag fick av Tony Eckardt, redaktör för Secret Galaxy och Magical Spots.

Det är bara en tidsfråga innan portaler kan förstås – portaler styrs av tid


Hunden Yra som försvann 

”Jag är ute med Yra "hunden" på kvällen, som får går lös. Hon försvinner bakom några träd ca 25 meter från mig. Jag lyser med min lampa och ser henne gå bakom ett träde. Sen är hon borta. Går dit direkt och letar efter henne med strålkastaren på hela tiden. Yra har ett reflexsele på sig så hon syns normalt direkt även bakom buskar. Hon är som uppslukad av jorden och borta. Går runt och letar i hela området men hon finns ej. Efter ca 10 min kommer hon från ett annat ställe, ett sexpunktsystem (en portal) ca 50 meter därifrån. Har varit och letat på detta ställe men hon fanns inte där då och gick då tillbaka till vår grind. Detta har upprepats flera gånger. Tänkte på dig och undrar och hon uppslukats av en annan dimension och kommit tillbaka efter 10 min på ett annat ställe. Hur skall jag kunna kontrollera om det är förklaringen eller om hon bara smyger iväg utom synhåll.”

Inte kan man tro att Yra är dimensionsresenär - men vad vet du om ditt husdjur?


Hopp sker bara vid portaler

Det är vanligare än man kan tro att djur kan försvinna och komma tillbaka. Djur har helt enkelt inte föreställningar i vägen som vi har. Därför kan man sluta sig till att det är vanligt och därmed hög sannolikhet att hunden Yra tillfälligt ”har uppslukats av en annan dimension”. Min mammas katter kunde plötsligt försvinna trots att de båda var innekatter. När de kom tillbaka kunde det vara mitt på golvet utan att de gått dit. Båda katterna blev tydligt skrämda och upprört spanande efteråt. Oftast försvann de i ett specifikt rum vilket var omöjligt att försvinna på bland de få möblerna. Hon såg aldrig när de försvann eller kom tillbaka. När de flyttade ifrån huset med portalen upphörde fenomenet. Alltså närhet till lokal portal var nödvändig.

Fånga portal-hopp med klocka

Djur kan både försvinna och komma åter på olika sätt. Oavsett ”var” de än befinner sig när de är borta förändras tiden för det är ändrad lokal tid som är orsaken till en portal öppnar sig. Tideffekter uppstår alltså både när det rör sig om en förflyttning till en parallell verklighet och förflyttning/förskjutning i vår verklighet. Hoppen ger därför ofta tideffekter men problemet är att dessa ofta utjämnas på de mest förunderliga sätt. Ju längre tiden efter hopp-fenomenet desto sannolikare är de att tiden har utjämnats. I gynnsamma fall kan alltså en synkroniserad klocka på halsbandet indikera.

Med tiden som medel försvinner avstånd. Vi kallar sådant för portaler.

Mobiltelefonen som portaldetektor

En av de säkrare metoderna som kan användas för att kolla portaler och hopp är mobiltelefon. Det behövs inte mycket glapp eller förskjutning för att signalen skall brytas. Trots att det är full mottagning har det hänt mig ofta vid portaler att mobiltelefon plötsligt tappat täckningen. Detta är särskilt tydligt när man går in i eller ur en portal och fungerar även vid en låg aktivering. En minitelefon, finns i kreditkortsformat från Kina och Amazon att hänga i halsbandet och kan kombineras med en mini tongenerator som ger ljud i luren. 

Observerandets dilemmat

Tony fortsatte vår fördjupning: ”Jag tänkte direkt på att hänga en radiosändare på Yra och förväntade då att signalen bryts när hon försvinner och att den kommer tillbaka när hon är tillbaka i vår värld. Det går då även att pejla var hon dyker upp. Men problemet är varför kan jag inte se när hon försvinner utan hon gör det bakom ett träd eller buske?” 

Det hör till fenomenets natur att hon försvinner bakom träd eller buske. Så länge du ser henne är hon bekräftad av dig som observatör i denna rum-tid, alltså här. När hon inte är bekräftad av en observatör är det andra lagar som råder i en portal. Då har du kvantmekaniska lagarna som ger de närmaste förklaringarna till lokalisering och hopp i tidrummet.

Både portalerna och de som träder in genom dem 
är diskreta av naturen 


Kontrollens problem

Observatörens roll ger ett fenomenproblem: Har du full kontroll på var hunden Yra befinner sig i rummet och tiden sker inte förflyttning! Det är resultatet av när en observatör är en del av det observerade. Att pejla skulle kunna innebära så hög grad av rumslig observation att fenomenet inte uppträder. Det var anledningen till att jag inte nämnde pejling som förslag. Alla föremål, djur och även människor som återuppträder i tiden har gjort det dolda oavsett var de befann sig när de försvann. De kan inte uppträda framför dina ögon med en ”teleportationsflash”. Låg föremålet på köksbordet, återinträder det i vår verklighet och tid dolt under till exempel duken, i skon, i garderoben. Alltså utanför medvetandet hos observatören. 

Inga flashiga ljuseffekter förekommer. 
Ändringen i verkligheten sker alltid omärkligt

Schrödingers katt och Tonys hund

Inför inte för hög kontroll blir slutsatsen. Det låser skeendet till en tid och ett förlopp och hindrar de kvantmekaniska lagarna, som är grunden för portaler, att träda in och ge så kallade hopp. Koppel är för hög observatörskontroll. Pejling kan vara för hög kontroll. Förlorad signal däremot innehåller inte informationen var utan bara när och fungerar därför enligt osäkerhetsprincipen. 

Om vi ska ta med lite humor så har problematiken med Tonys hund likheter, fast de omvända, med Schrödingers katt! Alltså, stäng lådan så osäkerhet uppstår om hunden finns där eller inte levande! Eller förtydligat; titta inte när hunden går in i lådan, så kan den dyka upp ur en annan låda (och ur hundens synvinkel har du och rummet flyttat dig). Förutsatt att lådorna befinner sig dolda på naturliga portaler. 

Enligt Schrödinger kan hans katt vara både levande 
och död samtidigt. Och enligt Tonys hund kan hon vara i två 
lådor samtidigt – tills någon öppnar och tittar. 


Observatören lagar hål i vekligheten

Mänskliga sinnet rationaliserar bort med automatik och fungerar på så vis som en stängare av portalers tillfälliga öppningar – något jag menar är inneboende i vårt universum för att verkligheten skall hindras att lösas upp. Observatören fungerar i detta fall som bestämmaren av ett kvantfysiskt utfall, som ett portalfenomen innebär, så att verkligheten bibehålls homogen efter händelsen av det lokala kvanthoppet djuret gjorde. Med andra ord – skulle vi inte observera verkligheten skulle den riskera att upplösas och aldrig funnits. 

Kosmos är korrekt sammansatt.
Det är våra perspektiv som är fel.

Genom att jag har studerat fenomenen med klärvoajant öga och byggt instrument efter observationerna har jag förstått att kvantfysikens lagar råder på portaler. Och att man skall se portaler som potentiella kvantfysiska tunnlar som finns utspridda i naturen. När en observatör kan påverka utfallet är det naturligt att dra slutsatsen att en människas sinne kan öppna portaler – alltså skapa hål i verkligheten och träda ut ur. Är du redo för det?

Självfallet vi kan skapa våra hål i verkligheten


Mikael Kvist
Författare till 12 böcker och 13 utbildningar
Grundare av Forskningsgruppen PARCS – PAranormal Research Center of Sweden


------------------------ 


På gång: 
Det mest gedigna verket om portaler som någonsin skrivits kommer att publiceras på Spektra-Art Förlag i 3 volymer; Kristallportar I – III. Verket innehåller allt du behöver veta om hur du hittar portaler, vilka fenomen som uppstår, hur de fungerar och inte minst de nycklarna för att träda in i en annan verklighet. Författaren är Mikael Kvist.

Boka dina böcker:
Maila till bokabok@spektra-art.se . Du binder dig inte för någonting. Skriver du din postadress också sänder vi dig också ett förmånligt intro-erbjudande! 

Håll koll på nästa artikel:
Gilla oss Omtiden på Facebook Det är alltid uppmuntrande----------------------