onsdag 8 april 2020

Att gå genom portaler – hur det fungerar och upplevs


Att gå genom en portal sker diskret. Det uppstår inga ljusfenomen som på film eller swishande ljud. Det sker med bara ett fysiskt steg i rätt riktning, vid rätt tidpunkt på rätt plats. Plötsligt har det overkliga blivit verkligt. Här är hur detta kan ske. 

De 3 olika öppningarna

Portaler kan man se som potentiella öppningar i naturen som kan liknas vid maskhål (wormholes). Man kan se dem som platser med förtunnad hinna mellan parallella verkligheter eller platser. Jag bruka säga att en portal kan öppna sig på tre olika sätt och även i en kombination av dem: 
  1. Portaler kan öppna sig i tiden så att en dåtid kan ses och i enstaka fall interageras med. 
  2. De kan också öppna sig till parallellt existerande verkligheter och ge upphov till möten med deras innevånare. Ett exempel är änglar. 
  3. I vissa falla kan även olika platser knytas samman när två portaler samtidigt är öppna och länkade till varandra på jorden. 
De flesta öppningar är dock en kombination av öppning i tid, mellan platser och mellan parallella verkligheter. UFO-besökare är ett sådant exempel som hoppar mellan planeter, kommer från tid som relativt oss är framtid och de fasar in sig i vår verklighet.

Varken tid eller rum är en gräns med bara ryggsäck på

Hur upplevs en förflyttning?

För att inte framstå som en portalernas Castaneda har jag här valt att beskriva andras upplevelser av portaler. Följande utdrag är ur en sms-kommunikation och är ett bra exempel på hur upplevelse av portöppning i graden KRS 4 (se bilaga) kan upplevas. I det här fallet var inte övergången mellan två olika fysiska platser på Jorden. En sådan upplevelse är lättare att minnas och beskriva även om den kan vara så chockerande att den ofta blånekas och bortförklaras efteråt. Dessa SMS blev sända bara timman efter förflyttningen hade hänt. Upplevelsen är alltså färsk och dessutom gjord av en person som till yrket är jurist och har ett skarpt sinne för detaljer och analys i sitt dagliga jobb. 

Inga ljuseffekter som på spel. Men obegriplig verklig magi när det sker. 

En berättelse om förflyttning 

Hon befann sig på en ö i svensk skärgård, på besök hos några vänner och deras lilla dotter. Miljön är mycket specifik och skiljer sig från fastlandet både i fråga om vegetation och dofter. Som hon också återger fanns inte ett sådant fordon på ön som passerade henne. 

"Jag ska berätta en sak. Gick ut för att plocka blåbär till lillan här (hon älskar dem).

Gick längs stigen och det finns bara en stig. Gått ca 15 meter in från vägen där huset ligger. Stannar vid stigen och plockar en liten skål till henne. Vänder mig om, flyttar inte fötterna. Ser en stor Karl Johan svamp. Plockar den och helt plötsligt är jag någon annanstans. Står stilla. Rör mig inte. Ser mig om. Jag är verkligen någon annanstans. Det är inte ens samma miljö. Andra träd. Annan mark. Annan doft. Ändå svenskt. Men ... okänt.

Går ett par steg. Och jag är helt vilse. Stigen är borta. Jag känner inte igen mig.

Börjar gå lite sakta längs den väg jag är vid. Känner inte igen mig. Ett fordon åker förbi.
Jag vänder mig om. Inser hur vilse jag är.
Blir orolig. Börjar gå fort.

Så lugnar jag mig, stannar. Andas. Ser stigen, den enda stig som finns.
Så helt plötsligt är jag där igen.
I trygghet.
Allt är normalt. Där jag borde vara.
Går tillbaka och lillan blev så lugn att se mig igen.

Det var något skumt med att jag var iväg. Jag var någon annanstans. Men med lugnet och hjärtat kom jag tillbaka.

Jag är fascinerad att hela mitt fysiska jag kunde flyttas så. För det var den Lena jag är som var iväg. Det var jag. Inte ett deljag eller någon annan aspekt. Det var jag.

Och det fordon som åkte förbi mig finns inte här på den ö vi är på." 

Hemligheten 

Hemligheten till portaler ligger inte i heligheten – den ligger i balansen. Kort kan jag säga för att förstå och använda portaler krävs att du har portnycklar. Flera portnycklar går stick i stäv mot vanliga, ofta nyandliga, förställningar. Jag skulle kunna rada upp många av dem här men några av de vanligaste är att det krävs lång andlig utveckling, att du behöver befinna dig i en "hög frekvens", att du skall "öppna upp" med mera. Allt detta är fel. Allt du behöver är att vända dig till ursprunget – En av de glömda portnycklarna är balans mellan poler. 

Se upp med att se upp. Upp är den uppenbara flyktvägen som inte öppnar upp.

Hur portalkunskap kan uppfångas

En av de som fångat upp portbalans var Annika Andelin ”I en dröm för länge sen fick jag instruktioner om hur man skulle gå genom portaler. Det var en smula revolutionerande för mig då. Så här var drömmen: Jag undervisas av rösten om att gå genom portar och att allt som står parallellt kan utgöra porten. T.ex. två träd eller två lyktstolpar. Det viktiga är att man förändrar sitt medvetandetillstånd. Man går över till en annan värld och blir osynlig för dem som är kvar i den normala verkligheten. Då man går in genom porten är vågorna vertikala och då man går tillbaks är de horisontella och då blir man synlig igen. Det är viktigt att gå tillbaks genom porten. Jag är på gräsmattan framför mammas hus och övar på det jag lärt mig. Går fram och tillbaks genom portar. Känner känslan av att vara precis emellan världarna. Känslan av underlaget där är att det är gråblått."

En som kommenterade inlägget skrev: Allt som står parallellt. Tänker, två, som i balans. Portalerna borde då finnas tillgängliga när man uppnår ett tillstånd av balans?

Annika svarade: Ja, så tänker jag med. Total balans och fokus krävs för att ändra ett sinnestillstånd - samtidigt så blir det ju "enklare" då det finns tillgängligt utan några "magiska tricks" eller initieringar av andra eller tredje part.

Öppningen ligger mellan två poler

Förklaringen

En portal består alltid av två centrala punkter som man kan kalla manlig respektive kvinnlig för att de slår an olika starkt i män respektive kvinnor. Dessa utgör vad jag kallar för Faderspol och Moderspol. Att ensidigt öppna upp till en faderspol kan ge en enorm euforisk kick, färgad av storhet, höghet, betydelsefullhet och ett högre syfte... men det är också allt! En kick och inget annat. Det sker genom föreställningar om en manlig gudsbild i himlen, tro på andlig upphöjelse eller till exempel höjning av frekvens. 

Polernas tvinnade dans

Polernas dans och livets träd

Portalen öppnas som i en slags dans mellan vad jag kallar De Två som är Ett. All tid som normalt har horisontell utbredning får plötsligt i mjukt tvinnad rörelse en lodrät utsträckning. På marken bildar de ett mönster med form som beror på hur mötet sker. Detta ger portalens dess ”väggar” eller snarare portalens ”bark”. För så är det, en portal ter sig som ett levande träd när den står balanserad öppen mellan de två polerna. 

HSP står närmast 

För att du skall kunna gå genom en portal krävs motsatsen till många cirkulerande föreställningar. Det behövs jordning, kroppslighet, känslonärhet och en nu-närvaro som utgår från mötespunkten i hjärthöjd mitt i bröstet. Många har skrivit om det men få har levt det. Det kräver inga övningar men en känslonärhet och sinnesnärvaro som bara de som har väl utvecklad HSP (Highly Sensitive Personality) förstår. Det är personer med HSP som kan hantera de överväldigande upplevelserna och borttränger dem inte. De blir heller inte fast i eufori. Och de har lättare att både hitta och falla in i det förändrade tillstånd som uppstår när tid inte följer vanliga riktningen. 

HSP - Highly Sensitive Personality, en återkommande egenskap hos dem som passerat portaler


Barriären 

Utöver de nio essentiella portnycklarna behövs förståelsen för vad jag kallar för Barriären. Den ger förklaring till varför nästan inga nyandliga och slagruteintresserade upplevt portalfenomen mer än som kickar. Men det är något jag fördjupar och beskriver i sin helhet i de kommande böckerna om Kristallportar. Har du tur är de ute i slutet på 2020.


Mikael Kvist
Författare, forskare och klärvoajantTidigare artikel i serien: Del 1 Portaler – Ett paranormalt dilemma.

------------------------------------ 

På gång: 
Det mest gedigna verket om portaler som någonsin skrivits kommer att publiceras på Spektra-Art Förlag i 3 volymer; Kristallportar I – III. Verket innehåller allt du behöver veta om hur du hittar portaler, vilka fenomen som uppstår, hur de fungerar och inte minst de nycklarna för att träda in i en annan verklighet. Författaren är Mikael Kvist.

Boka dina böcker:
Maila till bokabok@spektra-art.se . Du binder dig inte för någonting. Skriver du din postadress också sänder vi dig också ett förmånligt intro-erbjudande! 

Håll koll på nästa artikel:
Gilla oss Omtiden på Facebook Det är alltid uppmuntrande

Mikael på Facebook:
Mikael Kvist gillar vänner som är lika stolliga och nyfikna som han är. Inga torra tårtor eller släktträffar på hans sida. Välkommen och sända vänförfrågan!

------------------------------------ 

Bilaga

Förklaring av KRS - Kristallportars Relativa Styrka

KRS är unik för det är den första skalan som bokstavligen går ”off scale” då den beskriver fenomen som går utanför vår egen verklighet. Den indelad i 5 steg som egentligen är 10 då man anger halvsteg såsom KRS 3,5 t.ex. Man skall inte vilseledas att tro att KRS skulle vara ett mått på någon ”energi” utan skalan beskriver grad av interferens och interaktion med annan parallell verklighets materia och varelser. Denna skala är framtagen ur studiet av fenomen som uppstått vid portaler av typen kristallportar. 

Klicka på bilden för att läsa KRS-tabellen i full storlek

Öppning mellan olika tider
En portal skapar fenomen genom att öppningen är emellan olika parallella tider. 

KRS 1 – 2, Dålig svag
Dessa låga grader hos KRS karakteriseras av inre upplevelser av parallell verklighet. Det handlar om stämning och känsla vid en avgränsad plats som en portaler utgör.

KRS 3, Medel
Medel, KRS 3, är när två verkligheter är på väg ihop och börjar fysiskt interagera med varandra. KRS 3 karakteriseras av att uppleva med enstaka sinne. Som när man kan se en varelse utan att höra den, bli berörd utan att se någon eller till exempel höra ljud utan att se någon källa till ljudet. Sådana paranormala fenomen är resultat av delvis infasning av parallell tid. 

KRS 4, Stark 
KRS 4 karakteriseras av full fysisk infasning och interaktion mellan två verkligheter. Alla sinnen berörs som vi kallar detta verkligt. Samtidigt innebär detta vad jag kallar för verklighetsintrång i sinnet och ger minnesförlust som följd. Det kan liknas vid chock. En mildare form är vad jag kallar för verklighetsförvirring. 

KRS 5 Exceptionell
KRS 5 är när två fysiska verkligheter glider sömlöst in i varandra. KRS 5 är bortom beskrivbart men är teoretiskt möjligt.


1 kommentar:

  1. Så spännande och fint att läsa. Dina texter har en starkt magnetisk kraft på mig. Och jag förstår det gedigna arbete som ligger bakom. Fylls av en sällsam frid när jag läser. Tack. Och blir defenitivt mer närvarande. Hör en harpa spela från någonstans i huset. Jag har haft några upplevelser i mitt liv. Men de "hände" mig. Spontant. Jag var ung, men märkte att människor i min omgivning blev livrädda, i bland aggressiva om jag berättade. Själv upplevde jag aldrig att det fanns något att vara rädd för. Tvärtom. Jag gjorde även som i barnaåren. Dela upp orden och tittade bakom igen. För att se sanningen. Men jag förstår att det kan vara skrämmande om man inte upplever med känslan, sinnesfrid och ser med egna ögon. Förstår vikten av Jordning. Jag hade en innerlig önskan, varje dag i 2 års tid att få komma "ner" på Jorden, vara närvarande, se och höra. Veta. Det var en mycket påtaglig upplevelse att var här. Det slamrade väldigt mycket. 😅 Känner Moder Marias närvaro mycket påtaglig när jag är "här o nu". Känslan av ensamhet blir till ett minne. 💗

    SvaraRadera