fredag 23 juli 2021

Tankemateria i böcker – går sådant att läsa?


Tankar har form nämligen och kan skrivas. Fast det mesta som människor tänker är närmast som klotter. Låt mig berätta hur Harry Martinssons Aniara tog mig med på en helt okänd rymdresa med tankeklotter i böcker och hur mitt eget diktverk lärde mig läsa tankeskrift. 
(Fristående 4:e del i serien) 

Tankemateria

Grunden heter tankemateria. Det är inte så abstrakt som det låter utan är just materia som bildats av tankar. Löst inre tankepladder bildar löst sammanhållen materia som inom kort faller sönder till skräp. Även detta slag av tankemateria är så pass fysiskt att du kan få hosta av det och känna dig smutsig av det. Sådan kan bildas och riktas i affärer och shoppingcentra. Produkterna är utformade för att fånga din tanke och skapa en förbindelse av begär. Nyhetstidningar är specialiserade på det. Är du en som hellre tar tidningen bakom än den som varit tittad på i kassakön? Om det är så kommer du förstå ännu mer av följande fördjupning. 

Upptäckten

Jag arbete på ett projekt där jag behövde fånga upp vissa saker ur Harry Martinssons Aniara. Jag köpte mig en begagnad bok för jag hade redan ägt en  och tyckte det var slöseri med en nytt exemplar. Jag började läsa den och den var trög att läsa. Mindes inte att den var svår, i alla falla inte så svår. Självfallet lade jag det på mig själv tills en uppenbarelse kom med ett uppslag. En nära vän till mig hade uppfångat att jag sökte efter Aniara-boken och hade sett den som pocket. Hon köpte den genast och gav till mig. Jag blev så glad att jag slukade den med spänning, hittade det jag sökte och ville läsa ut den av bara farten. Men vad hade hänt?


Otänkt respektive tänkt bok

Jag lade dem bredvid varandra, den nya pocketboken och den välbehållna och välvårdade begagnade exemplaret. Med minnet av den slukade Aniara-pocketen öppnade jag den begagnade. Fortfarande svårläst!? Jag öppnade samma kapitel i båda och strax uppenbarades det oläsliga. Den begagnande boken såg klärvoajant ut som om någon klottrat ned en tunnelbanevagn! Den var full med tankeklotter! Självklart jag inte kunde bilda mina egna bilder ostört på sidorna. Den var redan full och därför upplevdes som svårgenomtränglig och obegriplig. Mina tankar hade ingen yta de kunde fästa sig på. 


Läsa tankeklotter

Jag kunde med viss svårighet ”läsa” klottret och fick svårbegripliga bilder som inte var mina. De kom från den tidigare läsarens intryck. Och med detta stod det klart att starka intryck gör just vad det säger, in-tryck. Starka tankar blir permanenta och fäster sig på en yta som en sida i en bok. Det intressanta i detta oväntade resultat var att tankarna kunde läsas (med viss svårighet) trots att de inte var utomjordiska. Utomjordingar känner väl till att tanken bildar former och använder detta. 


Hur blivande bok gav upptäckt 

Jag har gjort ytterligare en upptäckt med hur skriven eller klottrad tankemateria uppför sig. Det hände under under en intensiv författarperiod när jag arbetade på ett större diktverk som kom att sluta på bortåt 300 texter. Den hade fått eget liv och skrev sig själva helt enkelt. Inte automatisk skrift utan en bok som har en egen vilja att bli till och det var i det flödet jag var. Satt ofta i sängen på mornar och kvällar och skrev på upp till tio texter samtidigt parallellt. Sängen var full med blad runtom mig och jag samlade ihop dem då och då. Vid ett tillfälle hade jag påbörjat tre texter på samma ark. Att jag skulle förlora dem i kopiatorn hade jag ingen aning om. 

Hur handen skriver tankar 

Jag kopierade arket med de tre påbörjade texterna snyggt, så jag täckte över det som inte hörde till specifik text. Jag behöll originalet som grund för en och kopior för de andra två. Det var omöjligt att fortsätta det gick inte, all inspiration var borta och jag är ändå duktig på att plocka upp flödet. Jag är disciplinerad i min kreativitet. Men, det konstiga var att originalet gick bra att fortsätta från. Där fanns livet som ville bli till och ville bli fullbordad. När jag kollade klärvoajant såg jag tydligt hur kopiorna bara hade fått med min handstil men inte lystern, andan som levde i texten. Efter det kopierade jag aldrig mer text utan visste att jag behövde läsa min egen tankeskrift också på arket för att kunna fortsätta. 


Handen skrev tydligare

Hur är det då med maskinskrivet respektive handskrivet? Jag är van att föra noteringar för hand och föra över till datorn efteråt. Inge märkvärdigt med det men i samma nämnda diktverk lyste skillnaden, bokstavligen, för första gången. Alla texter var vid tillfället överförda till dator och slutredigering närmade sig. Genomläsning började och jag kom till en text som inte flöt. Den hade en annan lyster också, eller kalla det för att jag egentligen ser textens aura. Den jag kan söka källan bakom en text till. 

Jag kollade i mina pärmar för att se vad skillnaden var och hittade det. Den var inte skriven för hand! I en känslig text med nerv märks nyanser tydligt. Visst hade den lyster men den stämde inte med övriga. Det slår aldrig fel, samma reaktion varje gång, handskriven text förmedlar sådant maskinskriven inte kan. Men en kopiator och skrivare kan användas för att ge tom tankeyta också. 

Nätets tankar i luften

Jag använder mig av tekniken med otänkt yta när jag vill lära mig något eller få djupare upplevelse via dator. Jag väljer att kopiera innehållet från skärmen och skriver ut det. Direkt förstår jag bättre och kan forma mina egna tankar kring det lättare (en nödvändighet för att förstå).  Som författare men också som tekniker lever jag på att forma egna tankar och lösningar. Det är så mina rutiner kommit till fast jag från början inte tänkte på varför de fungerade. 


Vid sociala medier märks de kollektiva tankarna ännu mer, inte som klotter utan som tankar som fäster sig på en när man är ”inne”. De har en tendens att fastna och hålla en kvar ofrivilligt. Man kan säga att de kollektivt uppvisar tendens till att agera levande och stimulerar interaktören att fortsätta vara uppkopplad så att tankarna fortsätter existera. 

När jag skall svara på en längre kommentar eller inlägg kopierar jag vanligtvis texten och klistrar in texten på ett tomt ordbehandlingsark. Då har jag liknande effekten av tom yta fri från andras sociala tankar. Det är nödvändigt för mig som ofta får små frågor som kräver stora svar. Jag läser frågan bakom lättare och förmedlar ett tydligare svar. 


Kolla dig själv 

När du inte kan koncentrera dig är miljön smutsig. Det är alltså inte fel på dig utan på miljön, tankemiljön. Är det här sant? Då svarar jag med en motfråga. Har du gått tillbaka för att plocka upp vad du tappat och inte kom ihåg? Och mina tips är att gör som jag gjort. Skaffa ett nytt och ett begagnat exemplar av en bok. Skriv ut en text från datorn och jämför med att läsa på skärmen. Skillnaden är märkbar för alla. 


_________________________________ 


måndag 12 juli 2021

Hur Förenade Flottans aktiviteter märks i UFO-statistiken

Jag fann nyligen en intressant global statistik framställd av National UFO Reporting Center. Vanligtvis ligger UFO-rytmer på 6-7 år i deras upp och nedgång tillbaka till samma nivå. Men senaste årtiondena har ingen förklaring. Jag jämförde dem med mitt arkiv över kontakt med FFF, Fria Förenade Flottan. Det var slående hur avgörande händelser i FFF:s historia hade gjort avtryck på kurvorna. Här har du en kontaktpersons redogörelse. 

Var erfaren

Jag var erfaren kontaktperson när jag bestämde mig för att vägra ställa upp på enskilda gruppers dominans över Jorden och krig mot varandra. Så fort jag var fri kontraktet med Ljusets Förbund (våren 1994) började jag genast samla min kontakter och vi tillsammans samlade utomjordingar. Det hela skedde med rasande fart för det fanns en vilja bland utomjordingar att sluta fred men de saknade diplomater som kunde spänna över parallella tider som de olika grupperna kom från. För det krävdes människor på Jorden – den enda platsen i universum där alla parallella tider sammanstrålade. 

Första expansionen

Första expansionen gick snabbt men när FFF nådde jordetiden och började flyga över Jorden var de ett hot mot alla andra redan etablerade utomjordingar  med baser och kontakter. Detta utlösta första stora rymdkriget som förintade nästan hela Fria Förenade Flottan! Det var ett blodbad och en katastrof och skulle följas av naturväsens största slag och blodbad vid Gederra Rosa två år senare när de reste sig för att förenas med FFF som enats om att tillsammans beskydda Jorden och Modern. 

Andra expansionen 

Skedde med upprepade krig av grupper som kände sin kontroll hotad, men aldrig mer skulle FFF lida ett sådant nederlag. Fredsrörelsen lockade långt fler än som hotades. Samverkan var långt mer gynnsamt för dem och den otroliga gemenskapen fanns ingen motsvarighet till i universums historia – De var samlade i Källas namn. Det var intensiva diplomatiska år med 250 – 300 nya kontakter årligen. Då är inte otaliga inräknade som skedde under våra nattskift och dessa otroliga mängder som anslöt utan att gå via oss kontaktpersoner på Jorden. Tyvärr var inte gudar nöjda över detta. De såg sina styrda folk glida dem ur händerna. 

De långa gudakrigen

De var oundvikliga. Förr eller senare skulle de slå tillbaka och det gjorde de. Oftast med sina upphetsade folk och flottor men alltmer på högre plan. Fria Förenade Flottan var etablerad på jorden och hade nära samarbete med Moders folk, naturväsen. Genom denna grund stod de staqdigt mot alla försök att angripa. Flottan och moderns folk tillsammans stod för ett skydd mot intrång och genom bevakning höll antalet inflygningar på rimlig nivå. Därav den relativt stadiga kurvan. Hade inte gudakrigen startat skulle antalet inflygningar i grafen fortsatt rakt upp genom de nya tidtunnlarna som FFF hade etablerat genom samarbete över gränserna. Det är inte avstånd som är hindret utan tillgången på tidtunnlar. 

Andra katastrofen

Gudakrigen nådde tyvärr ett klimax och genom allianser slog gudar tillbaka hela freds- och frihetsrörelsen över hela universum. Vad som återstod av FFF vet jag inte men de förlorade jordetiden och de yttre skydden mot obehörig inflygning var borta. Därför skjöt antalet observationer upp i höjden. Tack och lov bestod naturväsens skydd intakt. I universum kom nu gudar på hur de kunde strypa jordkraften från Modern och kväsa frihetsrörelsen. Misären blev total, planeter med befolkningar höll på att dö ut. Det här är benämnt som den Svåra tiden eller Tillbakagången. Trots total kontroll började gudar få nya problem. Kontrollen innebar ökad instabilitet pga allvarlig brist av Moderspolen som kompletterar tidsväven i Faderspolens universum. Sista ordet var därför inte sagt.  

Vändpunkten

Vid det stora gudakonciliet sommaren 2015 stod de motvilligt inför sitt eget fall. De motvilligt kapitulerar och beslutar att nedstiga för att återhämta det de förlorat i sina uppstigningar. Kaos uppstår, delar av universum rämnar, andra delar räddas. Snabbt behöver oändligt många dimensioner ”byggas” om för att inte rämna. Resor blir extremt farliga och därför faller kurvan av observationer drastiskt. 2018 kunde man hitta rubriken ”Has E.T. Gone Home?” om den rekordlåga nivån. Återuppbyggandet går fort, så med FFF:s kunskaper byggs både tunnlar och stadga upp. Den nya ofantligt stora expansionen tar fart. Alla vet att hjälpa till för att livet inte skall kvävas ännu en gång. Moderspolen integreras i byggnationen. 

Sista kosmiska kriget

Redo med Moderspolen står, i Januari 2020, naturväsen för att marschera hela vägen ut och upp i det högsta av universums regioner. Redan innan kallas det för Sista kosmiska kriget och naturväsen är ännu kaxigare och kallar det för Segertåget. De är oövervinnerliga, de är självmedvetna och vet att jordkraft av Modern har gudar alltid traktat och fruktat. Den är livselixir ingen klarar leva utan och den sprider med sin essens frihetens tanke. I månader under värsta förhållanden håller de inte bara stånd utan avancerar tills de sista gudarna faller i slutet av december 2020. Naturväsen var så säkra på sin sak att några kilade hem före så alla överlevande kunde fira Jul som hos dem är deras Modershögtid. 

Ny tid, ny ordning

Redan i november 2020 skrevs de nya lagarna som bejakade liv, inte begränsade eller straffade liv. Flottan och alla vilade upp sig och väntade till 8 Januari 2021 för att inleda sin slutliga rörelse i förenandet av poler – Den stora Nedstigningen. 2020 bringade slutet på eoner av krig och konflikter i kosmos. 2020 var de stora omvälvningarnas år i kosmos. 2021 håller på att bli början på vårt. 

Tillägg

Hur är det möjligt att hela universum kan omfattas av fredsrörelsen på så kort tid? Om man betänker att vi har en ovanligt långsam tid i vår region och jämfört med Fria Förenade Flottans tid går det runt två år per dygn hos oss kommer det hela i helt annan dager. Det gör att det gått bortåt motsvarande 18 900 år hos FFF från uppstarten 1994 till sista kosmiska storkriget 2020. 

_____________________________________

Få nyheter varje vecka i FB-gruppen: https://www.facebook.com/groups/149044602660031 

Läs Mikael Kvist banbrytande böcker: https://spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist samt https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=SunMirror 

söndag 27 juni 2021

Utomjordisk kosmologi - Konceptet Gud

Jag har sedan 1995 haft kontakt med uppemot 250 – 300 nya utomjordiska grupper per år. Detta har gett mig brett perspektiv på deras kosmologier. De skiljer sig från varandra men har vissa huvuddrag i fråga om konceptet Gud.

Religioner?

Man kan inte säga de är religiösa på mänskligt vis för de tror inte på någon gud, de har kunskap om sin gud. I vissa kulturer finns tillbedjan, i andra inte och i ytterligare andra kallar de det inte för gud. Jag kommer ge mig in på två huvudtyper av kosmologier. Fler finns men dessa två ger en bra bild över hur stora skillnader kan vara mellan dem. 

Revolution ger evolution

När utomjordingar blir rymdresande sker det en (r)evolution i sinne och tanke. Kalla det för den första stora medvetandehöjningen för en planets befolkning (en del skulle kalla det för att gå upp i 5D). Detta sker som en naturlig konsekvens av deras rymdresande. Resor med dimensionella skepp sker via portaler från deras planet och tar ingen tid för dessa orsakar rymdhopp mellan platser när portaler är förbundna. 


Rymdhopp ger medvetandehopp

När de gjort dessa hopp ett antal gånger börjar de till slut förlora alla begrepp för avstånd. Detta ger i sin tur att avståndet mellan sinnen upphör. Kalla det för att de blir telepatiska men det handlar om mer än så*. Det uppstår snabbt en kollektivitet i uppkopplingen mellan alla varelserna på en planet och det är i och med det, som hoppet upp till ett högre medvetandeplan uppstår. Det kan liknas vid att alla varelser, utan tekniska medel, får sin enskilda ”sinnesdator” uppkopplad till ”molnet”.  

Hur en gud blir till

Genom att uppkopplingen är utan teknik finns all information tillgänglig i sinnet i ögonblicket en fråga ställs. Alla varelser på planeten börjar tänka som en. Vissa utomjordiska raser behåller medvetenheten om sin kollektivitet medan hos andra börjar själva ”gemensamma servern i molnet” få sin egen medvetenhet. Denna medvetenhet är ”allvetande” och blir som en slags beskyddare över planeten och rasen. Allt gott så länge inte en konkurrent kommer in. 

Hur gudakrig startar

Har denna kollektiva medvetenhet utvecklat en personlighet kan den uppleva sig hotad av någon som vet mer eller vet annat än den själv vet. Då servrarna kan sägas var kodade i olika språk och icke kompatibla kan inte dialog föras. Då oändliga vetanden möts har de motsvarande gränslösa tankar – total utplåning av konkurrentens befolkning dödar guden (”servern”). Finns där olika raser på samma planet elimineras den andra rasen oftast redan innan de blir ett hot. 

Den andra formen av gud

Ett gudamedvetande enligt denna princip ovan uppstår alltså som en naturlig del av en teknisk evolution att bli rymdfarande med kolonier i galaxer. Denna form av gud kallas för kollektivt medvetande i vissa fall och i andra beskrivs den som en ”individ” eller ”medvetande” med allvetande förmåga**. Men det finns andra sätt en gud kan uppstå som genom det skapande Ordet. 


Ordet ett kosmiskt byggelement

Det är svårt att förklara vad ett Ord är för en människa men jag gör en summarisk beskrivning för att kunna fokusera på det andra gudsbegreppet. Ett ord i utomjordisk betydelse är en specifik vibration som kan ljudas (uttalas), skrivas som ett ord och men även flätas med medvetande och skapas me. Då Ordet vibrerar i kroppen hos den som uppfångat ordet blir det Ordet gudens namn (därför är en guds sanna namn hemligt)#. Ett skaparord kan man säga är en vibrationell grundsten på vars väv man med tanken kan bygga en verklighet. 

Stora i Orden men små på ...

De som fann Skapelseord gjorde det tidigt i begynnelsen då de flesta var oerfarna varelser. De hade inte lärt sig om sina egna inre känsloliv och känslobehov. Med de skapande Orden blev de fixerade utåt på vad de åstadkom och på sin makt över andra varelser. Uppskattning genom att bli sedda upp till blev den kärlek de hade lärt känna. Lovsånger och böner smorde dem på utsidan men inte inuti. En kvinna var något en skapare skapade sig lydig. Lydnad blev alltså den andra kärlek de kände till. Detta kom att prägla deras lagar de pålade befolkningen för att deras tanke-skapelse skulle hålla sig stabil. 


Straff och utveckling

Att tänka själv större än gudens verklighet straffades som hybris. Endast utvalda som guden litade på tilläts därför komma närmare (läs högre). Han höll sin kunskap förseglad med hjälp av lojal hierarki och initieringar (del-tecken av gudens ord). Genom att uppfylla de gudomliga lagarna kunde du växa i din roll i ”andlig utveckling”. Andlig utveckling fanns egentligen inte innan utan ett sätt belöna korrekt beteende. Den som brutit mot lagarna kallades för att ha söndrat gudens tanke (läs syndat) och straffades med kvarsittning eller förvisning. För att visa att detta rörde sig om ren rättvisa även från liv till liv infördes begreppet karma. Plötsligt skulle alla i skapelsen räddas med utveckling från sitt syndafall. 

Svart-sjuka och beskydd

Förbud att ha kontakt mellan skapelser (jämför med dimensioner) uppstod för att svartsjuka gjorde guden svart i ögonen när han såg en skapelse större eller vackrare än sin egen. På grund av underutvecklade inre känsloliv och självkännedom projicerade han detta och såg hotfullt mörker i den andre guden. Tydliga gränser sattes upp inom vilken befolkningen stod under gudens beskydd med hjälp av skyddssymboler och upprepade ord. Portaler förseglades och kosmos började stagnera i sina fria flöden. 


Full konkurrens

Vissa skapare drog sig tillbaka och blev passiva åskådare över sin sandlåda de lekt i. Hos andra började konkurrens utbryta om den ingrediens som alla behövde för att fortsätta skapa – Moderspolens kraft som gav liv. Krig utbröt både mot och om dem som bar detta i sina kroppar, naturväsen och i viss mån människor. Skrivna krönikor tillkom på grund av att de dimensionella resenärerna även reste i tid. Genom att ha skrivna krönikor omöjliggjorde de tidmanipulation för varandra. Krönikor förvarades i speciella bevakade bibliotek och sågs som statshemligheter till vissa delar. 

Ordet gav dem skaparmakt

De skapande orden gav upphov till olika vibrerande ljus som kan kallas färger, fast i människors ögon ter sig de flesta som vita eller gyllene, och ger därför sken av att de är från samma källa. I själva verket är gudars schismer upphov till motsvarande religionskrig här på Jorden. När de skapade skapade de inte bara materia, utan tid till materian som behövdes för att bära den. Alltså skapade de materiens begynnelse och hela dess vidd. Det gav dem själva intrycket av att de var begynnelsen till allt – ”Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. Det som var före var inte tillåtet att tala om. Det står fullt korrekt att ”I begynnelsen var Ordet”, inte att i begynnelsen var gud. Det står till och med förtydligat att ”Detta var i begynnelsen hos Gud” (Se bilaga). 


Oerfarna och omogna

Man kan säga att gudar var vanliga ”människor” som ännu inte hade särskilt mycket livserfarenhet. De blev fixerade vid vad de åstadkom i det yttre och missade att mogna i sitt inre känsloliv. Kosmos största svartsjukeförklaring som även erkänner konkurrenter säger ”Du skola icke hava andra gudar jämte mig”. Skapare gjorde slut på sin skaparfärg eller så fann de inte längre någon yttre kompensation för sitt tomma inre och drog sig tillbaka – där går gränsen mellan en skapare (aktiv) och en gud (förvaltande). 

Göra sken av mer

Deras ofullkomlighet i sin fullkomliga upphöjelse var som sår ingen fick peta i (då blev de kallade för Satan om betyder anklagaren). För att säkra att de skulle slippa folks tankar fick ingen vet deras verkliga namn (Ordet uttalat), inte heller att de hade ett liv som vanlig före Ordet och deras sanna utseende skulle ingen se, bara skenet av deras ljus. Men var detta begynnelsen egentligen? Var kom Orden från? Det finns beskrivet i krönikeutdraget ”Det oundvikliga  mötet”. En del av detta håller på att uppenbaras nu i det kosmiska skifte som vi är mitt i. 


Pågående fortsättning

Det kosmiska paradigmskiftet innebär en ofantlig utvidgning bortom gamla gudar och uppenbarar kärlekssången varur de skapande orden en gång uppstod. Detta benämns som ”De Två som är Ett”. Mer om det i kommande artikel. Även en artikel om naturväsens kosmologi kommer framöver. 

* Jämför med upplevelsen hur det är att ”vara på samma våglängd” med en person.
** Detta medför att i princip har varje större utomjordisk grupp sin egen gud eller ”server”.
# Utomjordingar förstår inte vad Ordet är. Förstår de blir de de en Gud och blir Ordet. 

______________________ 

Bilaga 1

Johannes 1, Svenska 1917

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Detta var i begynnelsen hos Gud.
Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.
I det var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Bilaga 2

Johannes ord skvallrar avslöjande om Gud och om Orden följande:

  • I begynnelsen var Ordet – alltså Ordet var i begynnelsen, inte Gud.
  • och Ordet var hos Gud – därför blev han Gud. 
  • och Ordet var Gud – och detta stora från Begynnelsen identifierade han sig med och blev Ordet.
  • Detta var i begynnelsen hos Gud – alltså Guds begynnelse.
  • Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till – en förklaring att han inte hade kunnat skapat utan Ordet från Begynnelsen.
  • I det var liv, och livet var människornas ljus – vad ingen Gud vill kännas vid nämns här! Det var människornas ljus och liv guden fick i sin hand! Och ingen av gudarna har behandlat orden som Moderns barn gjort, som små levande varelser av eget liv. Det levande sagade Ordet till skillnad mot det kantiga krönikeskrivna.
  • Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed – en svartsjuk konkurrens­förklaring att den som guden tittat svart på inte har lyckats få större makt. 

______________________ 


Vill du läsa färska veckovisa inlägg av Mikael Kvist har du FB-gruppen 'Portaler och Dimensionella Besökare': https://www.facebook.com/groups/149044602660031 


fredag 19 februari 2021

Mäta dimensionsportaler som forskare – går det?

Ja, det är fullt möjligt att elektroniskt mäta portaler. Jag började redan på 80-talet ta fram de första instrumenten. Här är några generationer instrument som skvallrar om hur portaler fungerar fysikaliskt. 

Grader av öppning

För att kunna bygga instrument till att mäta dimensionsportaler med måste man förstå vad en portal är. En förenklad förklaring är att en portal är ett avgränsat område som har tunnare gräns till parallell verklighet. Denna öppning som kan uppstå är inte fullt öppen utan sker med olika styrka. Man kan säga att inom området kan materia av annan tid och annan dimension fas in sig. När viss interferens uppstår kan man uppleva känsla eller felaktigt uttryckt ”energi” på platsen (KRS 1 –2,5). När delvis infasning börjar kan enstaka sinnesförnimmelser uppstå. T.ex ljud av kanoner och slagfält utan annan närvaro eller synlig gestalt som är delvis genomsynlig (KRS 3 – 3,5). Det är först vid full infasning som en farkost av annan verklighet kan landa och besättningen fullt fysiskt kan interagera med oss.

Hur portaler öppnar sig och gradvis fasas en annan verklighet in

Mätandets dilemma

När en annan verklighet fasas in i vår börjar andra naturlagar råda. Dessa kallar vi anomalier eller paranormala fenomen. Marken gungar, lokalt solsken inom portalen bara, ljuden upphör, bli berörd av en genomsynlig närvaro. Det området är KRS 3 och där går det att använda instrument som detekterar elektroniskt anomalierna. Men så fort det går över till KRS 4 vid full infasning slår de andra naturlagarna ut vår elektronik och alla apparater blir oanvändbara. 

Så länge våra naturlagar råder i portalen fungerar instrument
byggda av vår frekvensmateria

Designa första instrumentet

Min vana trogen började jag studera portaler klärvoajant med en teknikers öga och samla underlag som kunde skvallra om hur de fungerade. Bland de första jag fann var att mina akupunkturpunkter aktiverades och lyste skarp. Men ett viktigare sambandet fann jag när jag studerade aktiverade portaler klärvoajant. Det visade sig att dessa hade exakt samma beteende och utseende som mina akupunkturpunkter. De uppvisade dessutom samma dallrande elektriska vägg kring sig. 

Första generationens instrument som fick plats i fickan

Först ut var en mätare som motsvararen lögndetektor som mäter när resistansen i huden minskar pga svettningar bl.a. Visst visade den utslag men gav inga egentliga bevis. Min omedvetna förväntan kunde ha åstadkommit det. Samma med en mätare jag tog fram för jordstrålning som registrerade musklers signaler. Nästa steg var att övergå till att se om jag kunde mäta samma resistansförändringar i marken som jag gjort på huden. 

Stora akupunkturnålar krävdes för Jordens kropp!

Marken var full med störningar

Markens akupunkturpunkter (portaler) var fulla med störningar. Trodde naturligtvis först att det var fel på mina instrument jag byggt. Jag pratade senare med en vän och ingenjör som jobbade på ABB och fick veta att hela Sveriges elnät strömmade till stora delar tillbaka genom marken upp till vattenfallen i norr. Vad återstod då för metod? Jo, att se om jag i luften kunde mäta förändringarna elektrostatiskt som jag kunde ovanför huden och dess akupunkturpunkter. För det krävdes en elektrometer (fältstyrkemeter) och av de jag byggde som fungerade bäst såg den ut som en väderkvarn med roterande vingar framför detektorytorna. 

Med liten propeller och motor surrade vi omkring och fick mätresultat

Fungerade bra och väckte fler frågor

Det här var i slutet på 80-talet, i samma veva som jag funnit kristallnätet som portalerna var knutna till. De känsliga rackarna till instrument pajade jag många gånger men jag fick resultaten jag förväntade mig – att elektriska motståndet sjönk som vid en akupunkturpunkt. Instrumenten mätte bara när portalen var aktiverad och fenomen uppträdde i den. 

En kvantmekaniskt tunnel för elektroner

Nästa fråga var hur kom det sig att de fungerade? Jag studerade även detta klärvoajant och kunde bara konstatera att jonerna plötsligt hoppade utan att de hade energin till att göra det. Det är känt inom elektronik som tunneleffekt. Det uppstår en kvant-tunnel mellan två platser så elektronen inte behöver färdas långa vägen över barriären utan hoppar från ena platsen till den andra. Det här fenomenet skulle alltså kunna bära svaret på varför farkoster kan färdas långa sträckor över universum – de tunnlar helt enkelt i rymden. Alltså de hoppar från planet till planet och även från energiplan till energiplan (läs dimensioner).

En rymdtunnel för dimensionella skepp, UFO
Fler mätningar av fenomen

Naturligtvis utvecklade jag fler instrument under stor möda, fattig företagare och pappa och alla de dimensionella diplomatiska kontakter som började komma och gjorde mig helt dränerad. Att möta andra varelser i portaler av vitt skilda materiafrekvenser är extremt påfrestande på kroppen. Men några kunde jag få resultat med i vissa portaler som öppnade sig till hög KRS 3,5 – 4,0. En av dessa var första generationen av tid-differensmätare. Jag insåg nämligen att de flest fenomen som uppstår i portalerna var relaterade till tiden. Till exempel ljud utan källa, lättnad eller tryck, dallrande luft utan hetta mm. 

Den nya tid-differensmätaren på gång som kommer kunna
mäta tidskillnader på mindre än miljondelar

Senaste teknologin

Mitt mål med förbättrade detektorer och mätare för portalerna var att kunna mäta dem även när de inte är öppna. Det är inte möjligt utan att samtidigt på konstgjord väg aktivera dem. Två instrument är framtagna (men finns inte längre monterade av säkerhetsskäl). Hur resonanstekniken ätr kosntruerad kan jag tyvärr inte gå in på. Jag kan endast beskriva dess funktion. Den har nämligen en dubbel funktion genom sin resonans. Resonansen som den genererar tillsammans med portalen ger en elektrisk ström som kan mätas och användas för detektion av porten. Men resonansen med portalen åstadkommer också en accelerering av kristallporten och därmed en artificiell aktivering på liknande sätt som dimensionella farkoster påverkar dessa öppningar. 

Bara att hålla en kristall i handen kan oavsiktligt ge dig en allvarlig
chock om du viftar med den i en portal

Krävs vara portalvandrare

Man behöver vara ytterst försiktig med en sådan detektor så man inte kommer i kontakt med detektorns resonanspoler. Man kan få allvarliga skador vid beröring av detektorns poler. Accelerationen som den kan åstadkomma av portalen kan bli för mycket för en vanlig person att hantera. Verkligheten kan bokstavligen ryckas bort som en matta under fötterna med psykisk kollaps som följd. För att klara detta krävs att vara en van portalvandrare. 

De påfrestningar som portaler ger mig krävs en superhjälte att klara.
Jag önskar jag vore en med en flashig dräkt till!

Jag kommer tyvärr inte släppa senaste teknologin. Men jag är övertygad vi kommer se den en dag när vi är del av den kosmiska gemenskapen som är på framväxt i universum. Och det snart hoppas jag. 

________ 

.

Heliga platser, dimensionsportaler, tunnelfenomen och besökare
kan en dag påvisas och förklaras med framtidens forskning

 
Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Du kan läsa om hela bakgrunden om hur tunnlarna används i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier. 

torsdag 7 januari 2021

Portaler och de två polerna

Få har fullt förstått portaler. Vad riktiga portaler är och hur konkreta de är. Det här är en översikt skriven av en portalvandrare. En belysning av hur gränsöverskridande portaler uppstått ur kosmos grundläggande poler. Vad är en riktig portal?

I en portal upphör vanligt avstånd och tid inom ett litet lokalt område. Med det följer en mängd fenomen jag inte tar upp här utan fokuserar på portalers betydelse i kosmiskt perspektiv. En portal möjliggör resor mellan planeter genom en slags tidtunnlar till andra portaler. Alla planeter har dessa portaler naturligt. De möjliggör också resor i tid och mellan dimensioner och frekvensplan. Kort kan man säga att en portal är en kosmisk möjlighet för allt liv att mötas över gränserna. Detta har sin grund i att alla portaler är möten mellan de jag kallar för De ursprungliga polerna. Återkommer till det i finalen. 

Föreställningar om portaler

Jag backar för att avveckla myter först. För många är portaler något som nämns vid planetkonstellationer och är abstrakta öppningar för inkommande lovande energier. För andra är portaler magiska siffror som numerologiskt lovar oss öppningar i våra liv. Riktiga portaler, alltså riktiga öppningar mellan dimensioner, bryr sig inte om några människor som numrerat och indelat sin tid efter rotation och religion. Riktiga portaler bryr sig inte om siffror och absolut inte jämna siffror som ettriga favoriten 11:11. Byt kalender till muslimsk eller kinesisk så fattar du att du hängt upp dig på en lokal mänsklig indelning. Människor vill se symmetri för människor har ett projiceringsbehov av ordning. Palindromet 2020-02-02 är ett sådant löjligt exempel. Det som märktes den dagen var bara vad som var att vänta när många människor höjer sina positiva förväntningar. 

(Fullt trovärdigt för det ger självtillfredställelse)

De verkliga portalerna

Portaler finns på många platser på vår Jord och dessutom tätt. De utgör speciella ytor i naturen och sannolikheten är stor att du bor på en eller nära. Är portalen aktiv påverkas ditt liv radikalt och du märker det, inte minst på ditt mående, både kroppsligt och emotionellt. De påverkar stämningen i rummet och ger upplevelser av ”energier”. Det är helt fel begrepp för det är inte några energier i rummet men ändå ändras vad jag kallar stämning och kan vara harmonisk eller disharmonisk för dig. Det är anslaget i dig som är harmonisk eller disharmonisk – inte portalen som sådan eller några goda kontra farliga energier. Är portalen fel för dig har du valt fel plats att bo på. Portaler har endast olika kvaliteter som kan liknas vid olika musikinstruments klanger och rytmer. Vill du ha violin och inte rock byter du plats eller lär dig att bli samstämd med platsens portal. 

Gemensam nämnare

Alla portaler har olika storlek, kvalitet, rytm, öppningsgrad och öppningstider men de har också en gemensam nämnare. I dem alla finns där två återkommande poler som man kan hitta på marken som två punkter – en manlig och en kvinnlig punkt. De har fått sina namn av att de påverkar män respektive kvinnor olika. Manliga punkten kan kännas ovanifrån som kall och vissa fall tryckande eller borrande på huvudet. Kvinnliga punkten känns underifrån strömmande upp som en varm och pirrande mjuk ström. Det är de olika resonanserna och övervikterna mellan dessa två poler som ger tre kategorier av grundläggande skilda portalöppningar. 

(Polerna är polare – deras sammansmälta kärleksmöte gav upphov till portaler)

Tre kategorier portaler
  • Den överlägset vanligaste kategorin är himmelsöppnande portaler med faderspolsövervikt. De är hexagonala till formen och benämns därför kristallportar. När de är öppna upplevs de alltid svala/kalla och mer eller mindre smärtsamt påfrestande på kroppen även om de har helande kvaliteter. 
  • Kategorin portaler som strömmar upp underifrån och ger moderspolsövervikt är sällsynta och små. De är ofta inte mer än 0,5 – 15 m jämfört med kristallportar som ligger mellan 5 – 500 meter. 
  • Den tredje och mest imponerande kategorin är blomportaler som kan bli flera mil i diameter och vara öppna under flera veckor. De har fått sitt namn av den blomliknande form de har när de slår ut i dans. De har en mycket typiskt anslag i hjärtat/bröstet som är omisskännligt. De är fullt balanserade mellan faders- och moderspol och bildar en mjuk dans och en slingrande rörelse genom kosmos när de förbinder planeter med varandra. 

(En blomportal glömmer man aldrig – den lämnar ingen oberörd i hjärtat)

Vad är en portal i kosmiskt perspektiv? 

Dags att återkomma till den ursprungliga frågan vad en portal är. En portal har uppstått där ett möte mellan De Två Polerna stått. En portal är evigt tidlös, för den är ett minne av De Tvås möte och förening där de båda förlorade avståndet mellan varandra. En gång där de älskade och gick upp i varandra innan de åter föll tillbaka vilande, i sin eviga kosmisk rytm, kärleksrytm. 

(En portal är en helig plats – en plats för förening)

På många planeter i universum är portaler heliga platser och här har du fått orsaken beskriven. Men länge har Moderspolen varit höljd i dimmor och det enda utomjordingar och mästare kunde berätta om var deras faderssol (ofta kallad Centralsol) som deras heliga högsta. Korrekt rätt och halv. Det finns många faderssolar, källor till faderspol, men bara en återstående moderspol långt borta i gömd dåtid! Och vi har äran att vandra på Henne, Moderns sist utpost. 

Hemliga kriget om Modern

Förstår du vikten av den planet du bor på? Människor hyllar himmelsöppningar och påstådda inflöden, men missar att de bor på en förlorad helig planet i kosmos, den sista av sitt slag. Jorden är Moderns sista utpost. Men är det människan som är orsaken till försummelsen. Nej, kosmos har en sorglig historia av fullkomlighet i halvhet. 

Hemligheten var att de ville ha av Henne det de nödvändigt behövde. Det har man under årtusenden tillsett att fått genom människor av Jorden genom att rikta deras uppmärksamhet bort från Henne och ut. Böner, åkallan obesvarad, frekvenshöjningsflykt från planeten och införd tro om himmelsk himmel kontra helvete inuti Henne. Och sist men inte minst predikat monoteism så som den övertygat tett sig hos de som levt med bara en pol levande. 

(Portaler blev till kontrollöppningar för nödvändig utgående pol-energi)

Fredsrörelsen från Jorden

De rörelser som känts av i kosmos 2020, genom kollektiva måenden, skulle jag vilja kalla för fredsrörelser. De många faderssolar och deras motsvarande gudar har fört krig mot varandra och om Modern i evig tid. I och med moderspolen reser sig blir Hennes egenskaper åter tillgängliga för alla. Inget att strida om finns längre. Istället samlas alla, av alla slag och alla frekvensdimensioner, för att gemensamt återvända och inför henne buga som likvärdig och nödvändig. Detta startades i blygsam skala 1995 och omfattar nu hela universum och alla dess nivåer. Återvändandets samlade rörelse pågår nu – den jag kallar för Nedstigningens tid. Tiden där alla tider av Faderns framtider och av Modern alla dåtider möts. Självklart de vill Hem, där allt en gång startade och De Två som är Ett vandrade sida vid sida. 

(En kosmisk symbol som betyder: Gemensamma ursprunget, roten, för alla framtider)


Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Läs mer om tidkrigen som varit och hur fredsrörelsen startade på Jorden med första föreningen av utomjordingar över gränserna – ljusa, grå och mörka i en samlad flotta till Moderns och naturväsens försvar och upprättelse. Du kan läsa om hela bakgrunden i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


I Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier.