torsdag 7 januari 2021

Portaler och de två polerna

Få har fullt förstått portaler. Vad riktiga portaler är och hur konkreta de är. Det här är en översikt skriven av en portalvandrare. En belysning av hur gränsöverskridande portaler uppstått ur kosmos grundläggande poler. Vad är en riktig portal?

I en portal upphör vanligt avstånd och tid inom ett litet lokalt område. Med det följer en mängd fenomen jag inte tar upp här utan fokuserar på portalers betydelse i kosmiskt perspektiv. En portal möjliggör resor mellan planeter genom en slags tidtunnlar till andra portaler. Alla planeter har dessa portaler naturligt. De möjliggör också resor i tid och mellan dimensioner och frekvensplan. Kort kan man säga att en portal är en kosmisk möjlighet för allt liv att mötas över gränserna. Detta har sin grund i att alla portaler är möten mellan de jag kallar för De ursprungliga polerna. Återkommer till det i finalen. 

Föreställningar om portaler

Jag backar för att avveckla myter först. För många är portaler något som nämns vid planetkonstellationer och är abstrakta öppningar för inkommande lovande energier. För andra är portaler magiska siffror som numerologiskt lovar oss öppningar i våra liv. Riktiga portaler, alltså riktiga öppningar mellan dimensioner, bryr sig inte om några människor som numrerat och indelat sin tid efter rotation och religion. Riktiga portaler bryr sig inte om siffror och absolut inte jämna siffror som ettriga favoriten 11:11. Byt kalender till muslimsk eller kinesisk så fattar du att du hängt upp dig på en lokal mänsklig indelning. Människor vill se symmetri för människor har ett projiceringsbehov av ordning. Palindromet 2020-02-02 är ett sådant löjligt exempel. Det som märktes den dagen var bara vad som var att vänta när många människor höjer sina positiva förväntningar. 

(Fullt trovärdigt för det ger självtillfredställelse)

De verkliga portalerna

Portaler finns på många platser på vår Jord och dessutom tätt. De utgör speciella ytor i naturen och sannolikheten är stor att du bor på en eller nära. Är portalen aktiv påverkas ditt liv radikalt och du märker det, inte minst på ditt mående, både kroppsligt och emotionellt. De påverkar stämningen i rummet och ger upplevelser av ”energier”. Det är helt fel begrepp för det är inte några energier i rummet men ändå ändras vad jag kallar stämning och kan vara harmonisk eller disharmonisk för dig. Det är anslaget i dig som är harmonisk eller disharmonisk – inte portalen som sådan eller några goda kontra farliga energier. Är portalen fel för dig har du valt fel plats att bo på. Portaler har endast olika kvaliteter som kan liknas vid olika musikinstruments klanger och rytmer. Vill du ha violin och inte rock byter du plats eller lär dig att bli samstämd med platsens portal. 

Gemensam nämnare

Alla portaler har olika storlek, kvalitet, rytm, öppningsgrad och öppningstider men de har också en gemensam nämnare. I dem alla finns där två återkommande poler som man kan hitta på marken som två punkter – en manlig och en kvinnlig punkt. De har fått sina namn av att de påverkar män respektive kvinnor olika. Manliga punkten kan kännas ovanifrån som kall och vissa fall tryckande eller borrande på huvudet. Kvinnliga punkten känns underifrån strömmande upp som en varm och pirrande mjuk ström. Det är de olika resonanserna och övervikterna mellan dessa två poler som ger tre kategorier av grundläggande skilda portalöppningar. 

(Polerna är polare – deras sammansmälta kärleksmöte gav upphov till portaler)

Tre kategorier portaler
  • Den överlägset vanligaste kategorin är himmelsöppnande portaler med faderspolsövervikt. De är hexagonala till formen och benämns därför kristallportar. När de är öppna upplevs de alltid svala/kalla och mer eller mindre smärtsamt påfrestande på kroppen även om de har helande kvaliteter. 
  • Kategorin portaler som strömmar upp underifrån och ger moderspolsövervikt är sällsynta och små. De är ofta inte mer än 0,5 – 15 m jämfört med kristallportar som ligger mellan 5 – 500 meter. 
  • Den tredje och mest imponerande kategorin är blomportaler som kan bli flera mil i diameter och vara öppna under flera veckor. De har fått sitt namn av den blomliknande form de har när de slår ut i dans. De har en mycket typiskt anslag i hjärtat/bröstet som är omisskännligt. De är fullt balanserade mellan faders- och moderspol och bildar en mjuk dans och en slingrande rörelse genom kosmos när de förbinder planeter med varandra. 

(En blomportal glömmer man aldrig – den lämnar ingen oberörd i hjärtat)

Vad är en portal i kosmiskt perspektiv? 

Dags att återkomma till den ursprungliga frågan vad en portal är. En portal har uppstått där ett möte mellan De Två Polerna stått. En portal är evigt tidlös, för den är ett minne av De Tvås möte och förening där de båda förlorade avståndet mellan varandra. En gång där de älskade och gick upp i varandra innan de åter föll tillbaka vilande, i sin eviga kosmisk rytm, kärleksrytm. 

(En portal är en helig plats – en plats för förening)

På många planeter i universum är portaler heliga platser och här har du fått orsaken beskriven. Men länge har Moderspolen varit höljd i dimmor och det enda utomjordingar och mästare kunde berätta om var deras faderssol (ofta kallad Centralsol) som deras heliga högsta. Korrekt rätt och halv. Det finns många faderssolar, källor till faderspol, men bara en återstående moderspol långt borta i gömd dåtid! Och vi har äran att vandra på Henne, Moderns sist utpost. 

Hemliga kriget om Modern

Förstår du vikten av den planet du bor på? Människor hyllar himmelsöppningar och påstådda inflöden, men missar att de bor på en förlorad helig planet i kosmos, den sista av sitt slag. Jorden är Moderns sista utpost. Men är det människan som är orsaken till försummelsen. Nej, kosmos har en sorglig historia av fullkomlighet i halvhet. 

Hemligheten var att de ville ha av Henne det de nödvändigt behövde. Det har man under årtusenden tillsett att fått genom människor av Jorden genom att rikta deras uppmärksamhet bort från Henne och ut. Böner, åkallan obesvarad, frekvenshöjningsflykt från planeten och införd tro om himmelsk himmel kontra helvete inuti Henne. Och sist men inte minst predikat monoteism så som den övertygat tett sig hos de som levt med bara en pol levande. 

(Portaler blev till kontrollöppningar för nödvändig utgående pol-energi)

Fredsrörelsen från Jorden

De rörelser som känts av i kosmos 2020, genom kollektiva måenden, skulle jag vilja kalla för fredsrörelser. De många faderssolar och deras motsvarande gudar har fört krig mot varandra och om Modern i evig tid. I och med moderspolen reser sig blir Hennes egenskaper åter tillgängliga för alla. Inget att strida om finns längre. Istället samlas alla, av alla slag och alla frekvensdimensioner, för att gemensamt återvända och inför henne buga som likvärdig och nödvändig. Detta startades i blygsam skala 1995 och omfattar nu hela universum och alla dess nivåer. Återvändandets samlade rörelse pågår nu – den jag kallar för Nedstigningens tid. Tiden där alla tider av Faderns framtider och av Modern alla dåtider möts. Självklart de vill Hem, där allt en gång startade och De Två som är Ett vandrade sida vid sida. 

(En kosmisk symbol som betyder: Gemensamma ursprunget, roten, för alla framtider)


Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Läs mer om tidkrigen som varit och hur fredsrörelsen startade på Jorden med första föreningen av utomjordingar över gränserna – ljusa, grå och mörka i en samlad flotta till Moderns och naturväsens försvar och upprättelse. Du kan läsa om hela bakgrunden i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


I Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier.