fredag 23 juli 2021

Tankemateria i böcker – går sådant att läsa?


Tankar har form nämligen och kan skrivas. Fast det mesta som människor tänker är närmast som klotter. Låt mig berätta hur Harry Martinssons Aniara tog mig med på en helt okänd rymdresa med tankeklotter i böcker och hur mitt eget diktverk lärde mig läsa tankeskrift. 
(Fristående 4:e del i serien) 

Tankemateria

Grunden heter tankemateria. Det är inte så abstrakt som det låter utan är just materia som bildats av tankar. Löst inre tankepladder bildar löst sammanhållen materia som inom kort faller sönder till skräp. Även detta slag av tankemateria är så pass fysiskt att du kan få hosta av det och känna dig smutsig av det. Sådan kan bildas och riktas i affärer och shoppingcentra. Produkterna är utformade för att fånga din tanke och skapa en förbindelse av begär. Nyhetstidningar är specialiserade på det. Är du en som hellre tar tidningen bakom än den som varit tittad på i kassakön? Om det är så kommer du förstå ännu mer av följande fördjupning. 

Upptäckten

Jag arbete på ett projekt där jag behövde fånga upp vissa saker ur Harry Martinssons Aniara. Jag köpte mig en begagnad bok för jag hade redan ägt en  och tyckte det var slöseri med en nytt exemplar. Jag började läsa den och den var trög att läsa. Mindes inte att den var svår, i alla falla inte så svår. Självfallet lade jag det på mig själv tills en uppenbarelse kom med ett uppslag. En nära vän till mig hade uppfångat att jag sökte efter Aniara-boken och hade sett den som pocket. Hon köpte den genast och gav till mig. Jag blev så glad att jag slukade den med spänning, hittade det jag sökte och ville läsa ut den av bara farten. Men vad hade hänt?


Otänkt respektive tänkt bok

Jag lade dem bredvid varandra, den nya pocketboken och den välbehållna och välvårdade begagnade exemplaret. Med minnet av den slukade Aniara-pocketen öppnade jag den begagnade. Fortfarande svårläst!? Jag öppnade samma kapitel i båda och strax uppenbarades det oläsliga. Den begagnande boken såg klärvoajant ut som om någon klottrat ned en tunnelbanevagn! Den var full med tankeklotter! Självklart jag inte kunde bilda mina egna bilder ostört på sidorna. Den var redan full och därför upplevdes som svårgenomtränglig och obegriplig. Mina tankar hade ingen yta de kunde fästa sig på. 


Läsa tankeklotter

Jag kunde med viss svårighet ”läsa” klottret och fick svårbegripliga bilder som inte var mina. De kom från den tidigare läsarens intryck. Och med detta stod det klart att starka intryck gör just vad det säger, in-tryck. Starka tankar blir permanenta och fäster sig på en yta som en sida i en bok. Det intressanta i detta oväntade resultat var att tankarna kunde läsas (med viss svårighet) trots att de inte var utomjordiska. Utomjordingar känner väl till att tanken bildar former och använder detta. 


Hur blivande bok gav upptäckt 

Jag har gjort ytterligare en upptäckt med hur skriven eller klottrad tankemateria uppför sig. Det hände under under en intensiv författarperiod när jag arbetade på ett större diktverk som kom att sluta på bortåt 300 texter. Den hade fått eget liv och skrev sig själva helt enkelt. Inte automatisk skrift utan en bok som har en egen vilja att bli till och det var i det flödet jag var. Satt ofta i sängen på mornar och kvällar och skrev på upp till tio texter samtidigt parallellt. Sängen var full med blad runtom mig och jag samlade ihop dem då och då. Vid ett tillfälle hade jag påbörjat tre texter på samma ark. Att jag skulle förlora dem i kopiatorn hade jag ingen aning om. 

Hur handen skriver tankar 

Jag kopierade arket med de tre påbörjade texterna snyggt, så jag täckte över det som inte hörde till specifik text. Jag behöll originalet som grund för en och kopior för de andra två. Det var omöjligt att fortsätta det gick inte, all inspiration var borta och jag är ändå duktig på att plocka upp flödet. Jag är disciplinerad i min kreativitet. Men, det konstiga var att originalet gick bra att fortsätta från. Där fanns livet som ville bli till och ville bli fullbordad. När jag kollade klärvoajant såg jag tydligt hur kopiorna bara hade fått med min handstil men inte lystern, andan som levde i texten. Efter det kopierade jag aldrig mer text utan visste att jag behövde läsa min egen tankeskrift också på arket för att kunna fortsätta. 


Handen skrev tydligare

Hur är det då med maskinskrivet respektive handskrivet? Jag är van att föra noteringar för hand och föra över till datorn efteråt. Inge märkvärdigt med det men i samma nämnda diktverk lyste skillnaden, bokstavligen, för första gången. Alla texter var vid tillfället överförda till dator och slutredigering närmade sig. Genomläsning började och jag kom till en text som inte flöt. Den hade en annan lyster också, eller kalla det för att jag egentligen ser textens aura. Den jag kan söka källan bakom en text till. 

Jag kollade i mina pärmar för att se vad skillnaden var och hittade det. Den var inte skriven för hand! I en känslig text med nerv märks nyanser tydligt. Visst hade den lyster men den stämde inte med övriga. Det slår aldrig fel, samma reaktion varje gång, handskriven text förmedlar sådant maskinskriven inte kan. Men en kopiator och skrivare kan användas för att ge tom tankeyta också. 

Nätets tankar i luften

Jag använder mig av tekniken med otänkt yta när jag vill lära mig något eller få djupare upplevelse via dator. Jag väljer att kopiera innehållet från skärmen och skriver ut det. Direkt förstår jag bättre och kan forma mina egna tankar kring det lättare (en nödvändighet för att förstå).  Som författare men också som tekniker lever jag på att forma egna tankar och lösningar. Det är så mina rutiner kommit till fast jag från början inte tänkte på varför de fungerade. 


Vid sociala medier märks de kollektiva tankarna ännu mer, inte som klotter utan som tankar som fäster sig på en när man är ”inne”. De har en tendens att fastna och hålla en kvar ofrivilligt. Man kan säga att de kollektivt uppvisar tendens till att agera levande och stimulerar interaktören att fortsätta vara uppkopplad så att tankarna fortsätter existera. 

När jag skall svara på en längre kommentar eller inlägg kopierar jag vanligtvis texten och klistrar in texten på ett tomt ordbehandlingsark. Då har jag liknande effekten av tom yta fri från andras sociala tankar. Det är nödvändigt för mig som ofta får små frågor som kräver stora svar. Jag läser frågan bakom lättare och förmedlar ett tydligare svar. 


Kolla dig själv 

När du inte kan koncentrera dig är miljön smutsig. Det är alltså inte fel på dig utan på miljön, tankemiljön. Är det här sant? Då svarar jag med en motfråga. Har du gått tillbaka för att plocka upp vad du tappat och inte kom ihåg? Och mina tips är att gör som jag gjort. Skaffa ett nytt och ett begagnat exemplar av en bok. Skriv ut en text från datorn och jämför med att läsa på skärmen. Skillnaden är märkbar för alla. 


_________________________________ 


måndag 12 juli 2021

Hur Förenade Flottans aktiviteter märks i UFO-statistiken

Jag fann nyligen en intressant global statistik framställd av National UFO Reporting Center. Vanligtvis ligger UFO-rytmer på 6-7 år i deras upp och nedgång tillbaka till samma nivå. Men senaste årtiondena har ingen förklaring. Jag jämförde dem med mitt arkiv över kontakt med FFF, Fria Förenade Flottan. Det var slående hur avgörande händelser i FFF:s historia hade gjort avtryck på kurvorna. Här har du en kontaktpersons redogörelse. 

Var erfaren

Jag var erfaren kontaktperson när jag bestämde mig för att vägra ställa upp på enskilda gruppers dominans över Jorden och krig mot varandra. Så fort jag var fri kontraktet med Ljusets Förbund (våren 1994) började jag genast samla min kontakter och vi tillsammans samlade utomjordingar. Det hela skedde med rasande fart för det fanns en vilja bland utomjordingar att sluta fred men de saknade diplomater som kunde spänna över parallella tider som de olika grupperna kom från. För det krävdes människor på Jorden – den enda platsen i universum där alla parallella tider sammanstrålade. 

Första expansionen

Första expansionen gick snabbt men när FFF nådde jordetiden och började flyga över Jorden var de ett hot mot alla andra redan etablerade utomjordingar  med baser och kontakter. Detta utlösta första stora rymdkriget som förintade nästan hela Fria Förenade Flottan! Det var ett blodbad och en katastrof och skulle följas av naturväsens största slag och blodbad vid Gederra Rosa två år senare när de reste sig för att förenas med FFF som enats om att tillsammans beskydda Jorden och Modern. 

Andra expansionen 

Skedde med upprepade krig av grupper som kände sin kontroll hotad, men aldrig mer skulle FFF lida ett sådant nederlag. Fredsrörelsen lockade långt fler än som hotades. Samverkan var långt mer gynnsamt för dem och den otroliga gemenskapen fanns ingen motsvarighet till i universums historia – De var samlade i Källas namn. Det var intensiva diplomatiska år med 250 – 300 nya kontakter årligen. Då är inte otaliga inräknade som skedde under våra nattskift och dessa otroliga mängder som anslöt utan att gå via oss kontaktpersoner på Jorden. Tyvärr var inte gudar nöjda över detta. De såg sina styrda folk glida dem ur händerna. 

De långa gudakrigen

De var oundvikliga. Förr eller senare skulle de slå tillbaka och det gjorde de. Oftast med sina upphetsade folk och flottor men alltmer på högre plan. Fria Förenade Flottan var etablerad på jorden och hade nära samarbete med Moders folk, naturväsen. Genom denna grund stod de staqdigt mot alla försök att angripa. Flottan och moderns folk tillsammans stod för ett skydd mot intrång och genom bevakning höll antalet inflygningar på rimlig nivå. Därav den relativt stadiga kurvan. Hade inte gudakrigen startat skulle antalet inflygningar i grafen fortsatt rakt upp genom de nya tidtunnlarna som FFF hade etablerat genom samarbete över gränserna. Det är inte avstånd som är hindret utan tillgången på tidtunnlar. 

Andra katastrofen

Gudakrigen nådde tyvärr ett klimax och genom allianser slog gudar tillbaka hela freds- och frihetsrörelsen över hela universum. Vad som återstod av FFF vet jag inte men de förlorade jordetiden och de yttre skydden mot obehörig inflygning var borta. Därför skjöt antalet observationer upp i höjden. Tack och lov bestod naturväsens skydd intakt. I universum kom nu gudar på hur de kunde strypa jordkraften från Modern och kväsa frihetsrörelsen. Misären blev total, planeter med befolkningar höll på att dö ut. Det här är benämnt som den Svåra tiden eller Tillbakagången. Trots total kontroll började gudar få nya problem. Kontrollen innebar ökad instabilitet pga allvarlig brist av Moderspolen som kompletterar tidsväven i Faderspolens universum. Sista ordet var därför inte sagt.  

Vändpunkten

Vid det stora gudakonciliet sommaren 2015 stod de motvilligt inför sitt eget fall. De motvilligt kapitulerar och beslutar att nedstiga för att återhämta det de förlorat i sina uppstigningar. Kaos uppstår, delar av universum rämnar, andra delar räddas. Snabbt behöver oändligt många dimensioner ”byggas” om för att inte rämna. Resor blir extremt farliga och därför faller kurvan av observationer drastiskt. 2018 kunde man hitta rubriken ”Has E.T. Gone Home?” om den rekordlåga nivån. Återuppbyggandet går fort, så med FFF:s kunskaper byggs både tunnlar och stadga upp. Den nya ofantligt stora expansionen tar fart. Alla vet att hjälpa till för att livet inte skall kvävas ännu en gång. Moderspolen integreras i byggnationen. 

Sista kosmiska kriget

Redo med Moderspolen står, i Januari 2020, naturväsen för att marschera hela vägen ut och upp i det högsta av universums regioner. Redan innan kallas det för Sista kosmiska kriget och naturväsen är ännu kaxigare och kallar det för Segertåget. De är oövervinnerliga, de är självmedvetna och vet att jordkraft av Modern har gudar alltid traktat och fruktat. Den är livselixir ingen klarar leva utan och den sprider med sin essens frihetens tanke. I månader under värsta förhållanden håller de inte bara stånd utan avancerar tills de sista gudarna faller i slutet av december 2020. Naturväsen var så säkra på sin sak att några kilade hem före så alla överlevande kunde fira Jul som hos dem är deras Modershögtid. 

Ny tid, ny ordning

Redan i november 2020 skrevs de nya lagarna som bejakade liv, inte begränsade eller straffade liv. Flottan och alla vilade upp sig och väntade till 8 Januari 2021 för att inleda sin slutliga rörelse i förenandet av poler – Den stora Nedstigningen. 2020 bringade slutet på eoner av krig och konflikter i kosmos. 2020 var de stora omvälvningarnas år i kosmos. 2021 håller på att bli början på vårt. 

Tillägg

Hur är det möjligt att hela universum kan omfattas av fredsrörelsen på så kort tid? Om man betänker att vi har en ovanligt långsam tid i vår region och jämfört med Fria Förenade Flottans tid går det runt två år per dygn hos oss kommer det hela i helt annan dager. Det gör att det gått bortåt motsvarande 18 900 år hos FFF från uppstarten 1994 till sista kosmiska storkriget 2020. 

_____________________________________

Få nyheter varje vecka i FB-gruppen: https://www.facebook.com/groups/149044602660031 

Läs Mikael Kvist banbrytande böcker: https://spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist samt https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=SunMirror