måndag 12 juli 2021

Hur Förenade Flottans aktiviteter märks i UFO-statistiken

Jag fann nyligen en intressant global statistik framställd av National UFO Reporting Center. Vanligtvis ligger UFO-rytmer på 6-7 år i deras upp och nedgång tillbaka till samma nivå. Men senaste årtiondena har ingen förklaring. Jag jämförde dem med mitt arkiv över kontakt med FFF, Fria Förenade Flottan. Det var slående hur avgörande händelser i FFF:s historia hade gjort avtryck på kurvorna. Här har du en kontaktpersons redogörelse. 

Var erfaren

Jag var erfaren kontaktperson när jag bestämde mig för att vägra ställa upp på enskilda gruppers dominans över Jorden och krig mot varandra. Så fort jag var fri kontraktet med Ljusets Förbund (våren 1994) började jag genast samla min kontakter och vi tillsammans samlade utomjordingar. Det hela skedde med rasande fart för det fanns en vilja bland utomjordingar att sluta fred men de saknade diplomater som kunde spänna över parallella tider som de olika grupperna kom från. För det krävdes människor på Jorden – den enda platsen i universum där alla parallella tider sammanstrålade. 

Första expansionen

Första expansionen gick snabbt men när FFF nådde jordetiden och började flyga över Jorden var de ett hot mot alla andra redan etablerade utomjordingar  med baser och kontakter. Detta utlösta första stora rymdkriget som förintade nästan hela Fria Förenade Flottan! Det var ett blodbad och en katastrof och skulle följas av naturväsens största slag och blodbad vid Gederra Rosa två år senare när de reste sig för att förenas med FFF som enats om att tillsammans beskydda Jorden och Modern. 

Andra expansionen 

Skedde med upprepade krig av grupper som kände sin kontroll hotad, men aldrig mer skulle FFF lida ett sådant nederlag. Fredsrörelsen lockade långt fler än som hotades. Samverkan var långt mer gynnsamt för dem och den otroliga gemenskapen fanns ingen motsvarighet till i universums historia – De var samlade i Källas namn. Det var intensiva diplomatiska år med 250 – 300 nya kontakter årligen. Då är inte otaliga inräknade som skedde under våra nattskift och dessa otroliga mängder som anslöt utan att gå via oss kontaktpersoner på Jorden. Tyvärr var inte gudar nöjda över detta. De såg sina styrda folk glida dem ur händerna. 

De långa gudakrigen

De var oundvikliga. Förr eller senare skulle de slå tillbaka och det gjorde de. Oftast med sina upphetsade folk och flottor men alltmer på högre plan. Fria Förenade Flottan var etablerad på jorden och hade nära samarbete med Moders folk, naturväsen. Genom denna grund stod de staqdigt mot alla försök att angripa. Flottan och moderns folk tillsammans stod för ett skydd mot intrång och genom bevakning höll antalet inflygningar på rimlig nivå. Därav den relativt stadiga kurvan. Hade inte gudakrigen startat skulle antalet inflygningar i grafen fortsatt rakt upp genom de nya tidtunnlarna som FFF hade etablerat genom samarbete över gränserna. Det är inte avstånd som är hindret utan tillgången på tidtunnlar. 

Andra katastrofen

Gudakrigen nådde tyvärr ett klimax och genom allianser slog gudar tillbaka hela freds- och frihetsrörelsen över hela universum. Vad som återstod av FFF vet jag inte men de förlorade jordetiden och de yttre skydden mot obehörig inflygning var borta. Därför skjöt antalet observationer upp i höjden. Tack och lov bestod naturväsens skydd intakt. I universum kom nu gudar på hur de kunde strypa jordkraften från Modern och kväsa frihetsrörelsen. Misären blev total, planeter med befolkningar höll på att dö ut. Det här är benämnt som den Svåra tiden eller Tillbakagången. Trots total kontroll började gudar få nya problem. Kontrollen innebar ökad instabilitet pga allvarlig brist av Moderspolen som kompletterar tidsväven i Faderspolens universum. Sista ordet var därför inte sagt.  

Vändpunkten

Vid det stora gudakonciliet sommaren 2015 stod de motvilligt inför sitt eget fall. De motvilligt kapitulerar och beslutar att nedstiga för att återhämta det de förlorat i sina uppstigningar. Kaos uppstår, delar av universum rämnar, andra delar räddas. Snabbt behöver oändligt många dimensioner ”byggas” om för att inte rämna. Resor blir extremt farliga och därför faller kurvan av observationer drastiskt. 2018 kunde man hitta rubriken ”Has E.T. Gone Home?” om den rekordlåga nivån. Återuppbyggandet går fort, så med FFF:s kunskaper byggs både tunnlar och stadga upp. Den nya ofantligt stora expansionen tar fart. Alla vet att hjälpa till för att livet inte skall kvävas ännu en gång. Moderspolen integreras i byggnationen. 

Sista kosmiska kriget

Redo med Moderspolen står, i Januari 2020, naturväsen för att marschera hela vägen ut och upp i det högsta av universums regioner. Redan innan kallas det för Sista kosmiska kriget och naturväsen är ännu kaxigare och kallar det för Segertåget. De är oövervinnerliga, de är självmedvetna och vet att jordkraft av Modern har gudar alltid traktat och fruktat. Den är livselixir ingen klarar leva utan och den sprider med sin essens frihetens tanke. I månader under värsta förhållanden håller de inte bara stånd utan avancerar tills de sista gudarna faller i slutet av december 2020. Naturväsen var så säkra på sin sak att några kilade hem före så alla överlevande kunde fira Jul som hos dem är deras Modershögtid. 

Ny tid, ny ordning

Redan i november 2020 skrevs de nya lagarna som bejakade liv, inte begränsade eller straffade liv. Flottan och alla vilade upp sig och väntade till 8 Januari 2021 för att inleda sin slutliga rörelse i förenandet av poler – Den stora Nedstigningen. 2020 bringade slutet på eoner av krig och konflikter i kosmos. 2020 var de stora omvälvningarnas år i kosmos. 2021 håller på att bli början på vårt. 

Tillägg

Hur är det möjligt att hela universum kan omfattas av fredsrörelsen på så kort tid? Om man betänker att vi har en ovanligt långsam tid i vår region och jämfört med Fria Förenade Flottans tid går det runt två år per dygn hos oss kommer det hela i helt annan dager. Det gör att det gått bortåt motsvarande 18 900 år hos FFF från uppstarten 1994 till sista kosmiska storkriget 2020. 

_____________________________________

Få nyheter varje vecka i FB-gruppen: https://www.facebook.com/groups/149044602660031 

Läs Mikael Kvist banbrytande böcker: https://spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist samt https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=SunMirror 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar