onsdag 30 mars 2022

Tankemateria i din kropp (del 5)

 Att du är full av tankar hör du men hur medveten är du om tankematerian i din kropp? Här har du en guide hur tankemateria både bygger upp och hämmar dig men även vad som händer när du frigör den ur dig. Processer du säkert varit med om men inte förstått betydelsen av. Nu kan du ta vara på din självrening. 

Den inre transformerande vägen är gömd i all hysteri att beträda den yttre

Klärvoajans i forskning 
Jag startade tidigt med att använda klärvoajans som kompletterande sätt att studera mängder med fenomen; kristallportar, aurasystem, energicentra, naturväsen, tankeformer och tankemateria var några ämnen. I och med att jag studerade så gott som helt utan föreställningar är dessa första studier fortfarande gångbara som beskrivande exempel. 

Vad är föreställningslös?

Det är svårt att förstå hur mycket det betyder att var föreställningslös. Föreställningarna styr allt vad energier heter och blir på så vis sitt eget bevis.  De flesta vet inte ens att det de läst och eller lärt sig är bara föreställningar. De fungerar ju så då måste det var sant brukar tankegångarna lyda. Healing är något som skall hämtas utifrån för vi har det inte inom oss. Healern skall kanalisera energin till klienten som ska få energi och därmed bli frisk. Och ju högre och ljusare frekvens desto renare är kanalen. Allt det är föreställningar som gränsar till floskler. Energisynsättet har en återvändsgränd och materiasynsättet en öppning. Låt mig berätta. 

Du är uppbyggd av tankemateria

Alla människor är uppbyggda av föreställningar, bokstavligen. Tankematerien är så påtaglig och av sådan vikt att när föreställningar faller kan du få kroppsdelar som kollapsar. Diskbråck eller ryggskott är klassiskt exempel. Just som du har mycket att göra eller är stressad kommer det anfallande! Det är ingen händelse. Föreställningen av dina styrka var plötsligt mindre än föreställningen om uppgifterna och utmaningen. Din svaga punkt blev plötsligt blottad när din tankemateria inte höll uppe dina tankeblock tillräckligt. 

Din kropp är uppbyggd av block av tankemateria, block av sammanfogade föreställningar

Du är återhållen av tankemateria

I takt med att du får prövningar i livet och du klarar dem, förändras innehållet i dig. De små utrymmen som förut var små vill få större plats. Men det är inte alltid det sker. Hårda föreställningar om dig själv som förut höll dig både uppe och skyddad kan protestera. Du kan tro att du är en varelse för du har till det yttre fysiskt en kropp. Men studerar man innanmätet i en person, både klärvoajant med öga och med hand uppstår en helt annan bild. Att med handen börja prata med ett knä och låta den berätta kan den, likt en egen person, berätta om vad den varit med om. Klienter blir alltid lika förvånade hur jag kan veta om t.ex en händelse på skolgården i 2:a klass där personen blev knuffad, skrattad åt och slog i knät. 

När din kropp självrenar

När du ger kroppen utrymme, det vill säga du tillåter dig erkänna hur du mår och stannar vilande i tillståndet, kommer kroppen långsamt och försiktigt släppa sig ut. När kroppen gör det uppstår en särskild process som jag återgav i en av mina första studier 1989. Kroppen behöver känna sig älskad och mottagen för att våga släppa. Jag hade turen att stilla ligga ner i en kvinnas tillåtande famn. Jag blev tidlöst omhållen. Ålder försvann. Min kropp kände sig tillåtet oskyddad. Jag var tillbaka hjälplös och inte. Mina inre motstånd, tankeformerna som förut intalat mig stark mot hot tystnade. Processen startade. 

Spontan självrening sker i 3 steg


Självreningens 3 steg 

1/ Separeringen

Jag blev varse hur min kropp grumlig eller snarare grynig inuti. Jag såg mig genomskinlig och upplevde hur kroppen var som en behållare av en vätska i vilken en kemisk process ägde rum. Ett mörkt ämne höll på att kristalliseras och fällas ut. Det var grynigt flimrande som bruset på en gammal TV-apparat. 

2/ Uppsamlandet

I nästa stadium fann jag hur en mörk klump började bildas högt inuti mitt bröst och långa nervtrådsliknande trådar utgick från den. Trådarna var tunna men inte spretiga utan mjuka så de liknade långsträckta blodkärl. Samtidigt som kroppen blev gradvis tommare blev klumpen/ knuten mer och mer inkapslad. En smärtsam bortstötningsprocess pågick i mig. Samtidigt som det svarta inte var en del av mig ville jag bli av med den för klumpen var som ett bildat främmande organ i mig.  

3/ Utstötandet

Långsamt kapslades det in, ”nervtrådarna”/”kärlen” brast inom mig. Den svarta formen bortrycktes eller snarare bortstöttes ur mig, upp och ut genom halsen med en ljusblixt. Kroppen stillade sig och jag sjönk ner i en vila och en lätthet. 

Efterreaktioner

Processen jag genomgick var alltså en frigörelse från gamla föreställningar som varit del av min essens tills den i en bejakande omgivning separerades för att stötas bort och upplösas. Efter några dagar märkte jag att min syn på mig själv var annorlunda. Mindre självdömande. 

Överfyllt inom? – Då vill gammalt rinna ut genom ögon

Hur självrening kan kännas av

Om du visste hur mycket tankemateria kommer ut genom dina tårkanaler skulle du gråta oftare. Här är några vanliga exempel på kroppens självreningsreaktioner: 

  •     Tårar, milda stilla, inte forcerade eller ilskna.
  •     Kroppen skakar eller snarare skälver i omgångar. 
  •     Hettar och eller svettas i viss områden. 
  •     Bilder och eller känslor flashar förbi. 

De förlorade barndomsproven

Före vaccinering mot barnsjukdomar blev vanlig kanske du minns dina barn eller du som barn själv hur kikhosta, scharlakansfeber och vattkoppor gjorde barnet som nytt. Något mognade inom för nytt gjordes plats för inom. Jag brukar kalla det för att gå igenom barndomsproven som mognade din föreställning om dig till att bli vuxen. Det är inte försent. Öppnar du för kommer du kunna fortsätta din livstransformation från trång till vidare tanke. Kalla det för att expandera medvetandet. 

Frekvensbreddning är inte frekvenshöjning

Detta är en naturlig inre väg, motsatt alla de yttre metoder, fokuseringar, tekniker och medföljande höjningsmål som predikas. Den egna inre vägen är dessutom den enda bestående. Den kan inte köpas och därför inte heller säljas. 

Processen kan upplevas som att det blir lättare, ljusare och den misstolkas som att du uppnått en högre frekvens. I själva verket har du frigjort toner inom dig och på så vis har du blivit bredare, fått fler frekvenser. Du har fått ett bredare spektrum bejakat. Det märks vida omkring dig. Dina auras toner klingar klarare. Du har alltså gått från dålig samklang till mer samspelande orkester i din kropp. Största skillnaden är att du inom dig har tillgång till fler och rikare känslor. Det står i skarp kontrast till andliga krav. 

Alla uttryck. Alla dina uttryck, inte mindre

Ta vara på

Du känner säkert igen. Nu vet du vad du gått igenom. Vi nästa tillfälle, hindra inte, bejaka processen, tillåt dig däcka bokstavligen och på alla sätt. Var gärna uppmärksam på signalerna innan så du kan ge dig processutrymmet. Jag säger dig, våga mer för du har allt att vinna. Det här vad som verkligen händer och motsvarigheten till föreställningarna om frekvenshöjning. Detta kan du inte meditera dig till eller åkalla. För detta kan du bara kapitulera. Och jag vill dig på förhand gratulera. 

------------------------- 


2 kommentarer: