Planetdans

Vi är omgivna av geometri, rytmer och vågor. De riktigt långsamma är storslagna. Här är några favoriter samlade. 


Venus och Jorden i dans - en fembladig blomma
Om man drar en linje mellan Venus och Jorden när de rör sig kring solen bildas detta mönsterSaturnus nordpol - en hexagon av virvlarAsteroiderna - en triangel av banorVenus och Jordens banor - ett kvadratiskt förhållandeJorden och Månen - också kvadratiskt förhållandeSaturnus och Jupiter - ett trebladigt förhållandeMars och Venus - också trebladig rörelseMerkurius och Venus - tre cirklar i cirklar Jorden och Månen - Cheopspyramidens proportioner


Solen vibrerar av långsamma ljudvågor inuti sin kropp som bildar ett harmoniskt mönster


Jupiters fantastiska virvlar
Klicka på bilden för att förstora