Om Tiden

Genom att jag är klärvoajant med bakgrund som tekniker och forskare skriver jag utifrån ett unikt perspektiv. Det är få förunnat att stå med ett ben i varje värld. 
 .
Jag bara älskar det udda och särskilt när forskning bekräftar eller tangerar det som jag som klärvoajant observerar. Här är lite vad jag skriver om:
 .
  • Dimensionella besökare, änglar och naturväsen. Jag är omgiven av dem. De springer ofta in i labbet när jag konstruerar och inspirerar. Jag kan till och med be dem springa fram och tillbaka och se om mina nya detektorer fungerar på dem. Jag känner dem så väl att jag kan beskriva deras specifika tanke- och känsloliv. 'Så som änglar vill bli förstådda' kommer ut till hösten 2020. 
 .
  • Jordens Kristallnät och Kristallportar. Det började jag studera för över 35 år sedan. Just nu sammanställer jag de kommande böckerna 'Kristallportar I-III' som nyligen passerat 850 sidor manus. Delar av materialet publicerar jag här. 
 .
  • Klärvoajanta studier och paranormala undersökningar - att forska i gränsvetenskaper älskar jag. Jag ser att det som är paranormalt idag är det som ligger outforskat intill vår normala förklarade värld och världsbild. 
 .
  • Tidresenärer och Tidfenomen - fast jag varit med om tidfenomen och mött resenärer är det så hjärnvridande. Jag har ägnar många år åt att förstå och kunna förklara det omöjliga. Sådant delar jag gärna med mig av. 
 .
  • Stolligheter - sådana hiskeliga saker som många sväljer utan att tänka tycker jag om att sätt lite extra ljus på. Jag är inte den som sväljer vad som helst. Eftersom jag är forskare och tekniker kan jag med lätthet ifrågasätta metoderna. Och med min klärvoajans kan jag sätta punkt på feltolkade eller påstådda saker.

--------------------------------------------------------